dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Projekt: Polska bierze udział w cyklu debat zainaugurowanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej

Polskiej Bronisława Komorowskiego. Zgodnie z zasadą przyjętą w cyklu Idee Nowego Wieku

gospodarzem kolejnych spotkań są poszczególne środowiska ideowe. Wśród tych środowisk

znalazły się: Projekt: Polska, Kultura Liberalna, Klub Inteligencji Katolickiej, Szkoła Liderów, Teoria

Polityczna, Res Publica Nova oraz Nowy Obywatel.

 
szota.biz  ★