dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


2 października w Krakowie odbędzie się Forum Rynku Jednolitego.

W trakcie trwania Forum zostaną wręczone nagrody dla laureatów projektu Unia bez barier.

Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) stanowi część Aktu o jednolitym rynku i będzie regularnie gromadzić uczestników jednolitego rynku, takich jak przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe oraz reprezentujące obywateli, przedstawicieli rożnych szczebli władzy publicznej oraz parlamentów. Będzie okazją do analizy sytuacji na jednolitym rynku, analizy wdrażania i stosowania dyrektyw, oraz do wymiany dobrych praktyk. Forum przyczyni się do oceny polityk i weźmie udział w monitorowaniu realizacji Aktu o jednolitym rynku oraz pomoże w oszacowaniu jego skutków w terenie.

EU institutions

Zorganizowane wspólnie przez: Parlament Europejski, polski rząd, (który sprawuje Prezydencję w Radzie Ministrów UE w drugiej połowie 2011) oraz  Komisję Europejską, tegoroczne Forum odbędzie się w Krakowie od 2-4 października 2011 r. Komisję Europejską będzie reprezentował Michel Barnier (Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług) i  John Dalli (Komisarz ds. Zdrowia i Polityki Konsumenta).

Oczekuje się, że konferencja zgromadzi ponad 1000 obywateli, przedsiębiorstw, konsumentów, przedstawicieli państw członkowskich (w tym władz regionalnych i lokalnych), parlamentów krajowych i instytucji europejskich, dziennikarzy oraz innych zainteresowanych stron. Zachęcamy wszystkich uczestników do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem jednolitego rynku. Dwudniowe forum będzie pierwszą z cyklu konferencji, które odbędą się w nadchodzących latach. Będzie stanowiło rozpoczęcie debaty miedzy instytucjami europejskimi i zainteresowanymi stronami na temat rozwoju jednolitego rynku.

 

 

 

program forum

 
szota.biz  ★