dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Dzisiaj upływa termin składania wniosków o DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW w miejscu czasowego pobytu (w Polsce). Pisemny wniosek należy złożyć do właściwego urzędu gminy.

Wniosek powinien zawierać:
imiona i nazwisko
datę urodzenia
numer PESEL
miejsce zameldowania

Więcej informacji na stronie kobietynawybory.pl
szota.biz  ★