dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Projekt: Polska Poznań ma przyjemność zaprosić na debatę

Liberalizm a wojna

Dlaczego, kiedy i jak współczesne liberalne demokracje biorą udział w wojnie i jakie są tego konsekwencje?

Poznań, 24.10.2011, godz. 15.00 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89a, Poznań

Debata odbędzie się przy współpracy Zakładu Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz European Liberal Forum.

Zaproszenie przyjęli:

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski– kierownik zakładu studiów strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, współczesnych konfliktów zbrojnych, terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych.

gen. broni Lech Konopka– Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP, były Szef Sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

płk. Piotr Łukasiewicz– pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Afganistanu.

dr hab. Anna Potyrała– Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk  Politycznych i Dziennikarstwa UAM- ekspert w dziedzinie prawa konfliktów zbrojnych oraz międzynarodowego prawa humanitarnego

dr Joanna Dobrowolska-Polak– Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu- ekspert w dziedzinie współczesnych konfliktów zbrojnych, operacji humanitarnych oraz międzynarodowej ochrony praw człowieka.

 

Spotkanie poprowadzi: mgr Rafał Wiśniewski, doktorant Zakład Studiów Strategicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Serdecznie zapraszamy!

 

Liberalizm i wojna
szota.biz  ★