dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Razem z kilkoma organizacjami pozarządowymi wystosowaliśmy list otwarty do Premiera w odpowiedzi na dzisiejsze zapewnienia, że rząd jest gotów do poważnej rozmowy na temat uregulowania mediów internetowych ze środowiskami, które reprezentują społeczności internetowe. Po raz kolejny zaapelowaliśmy o rozpoczęcie realnych konsultacji projektów zmian prawa związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego. „Prawa podstawowe w Internecie muszą być zagwarantowane nie tylko w sferze wolności wypowiedzi, ale także prawa do informacji, niedyskryminacji, dostępu do dóbr kultury, prywatności i tajemnicy korespondencji” – piszemy w apelu.

Pod apelem podpisały się: Fundacja Panoptykon, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Stowarzyszenie Projekt: Polska, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Kidprotect.pl, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Internet Society Poland.

więcej o sprawie oraz treść listu




szota.biz  ★