dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Stowarzyszenie Projekt: Polska wraz z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi podjęły próbę reaktywacji polskiego „oddziału” Ruchu Europejskiego – najstarszej, pan-europejskiej sieci, działającej na rzecz idei integracji Starego Kontynentu.

5 marca 2012 odbyło się zebranie Forum Ruchu Europejskiego, na którym podjęto  uchwały założycielskie.

W skład organizacji założycielskich weszli: Stowarzyszenie Projekt: Polska, Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji, Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Konsultantów Europejskich, oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana

statut forum

Osoba do kontaktu:

Wiktor Jędrzejewski

email: wjedrzejewski@projektpolska.pl

Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska
Opole, 3-4 marca 2012
PROGRAM:
SOBOTA 3.03
11:00-12:00 rejestracja uczestników, rozpoczęcie Obrad Rady Stowarzyszenia.
12:00-14:30 I panel –Mniejszości i emigranci – czy multi kulti jest wyzwaniem dla liberalnej demokracji?PANELIŚCI:
-Europoseł Danuta Jazłowiecka
-Poseł Ryszard Galla
-Eugeniusz Brudkiewicz -Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
-Rafał Bartek -Dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
14:45-15:45 obiad
16:00-18:30 II panel – Jak pogodzić ochronę środowiska ze wzrostem gospodarczym
PANELIŚCI:
-dr Krystyna Słodczyk(Politechnika Opolska, Zieloni 2004)
-dr Arkadiusz Nowak (Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego)
-dr Apolonia Klepacz (Dyrektor Remondis -oddział Opole)
18:30-19 30 1% dla PP, podsumowanie dnia, informacje bieżące, zakończenie, przejazd do hotelu
20:30 Spotkanie integracyjne
NIEDZIELA 4.03
11:00-14:00 obrady Rady Stowarzyszenie -omówienie projektów i planów na 2012 rok

 • Rada w Krakowie
 • Acta i debaty o acta
 • Naprawmy to – projekt realizowany przez Poznań i Przemyśl
 • Nowy lokal
 • Bieżące projekty
 1. Debaty o liderstwie kobiet
 2. Debaty o zmianie w prawie autorskim
 3. Debaty o raporcie Jerzego Hausnera

 • Dokument programowy
 • Sprawy bieżące

Zdjęcia

Centrum Cyfrowe Projekt : Polska  oraz  Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zapraszają na premierę raportu:
ZDOBYWCY KULTURY W SIECI.
Prezentacja raportu „Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści”.
Dyskusja z udziałem współautora raportu, dr Mirosława Filiciaka oraz
z  komentarzem dr hab., prof. UAM Marka Krajewskiego.
W jaki sposób Polacy uczestniczą dziś w kulturze? Jak wygląda zdobywanie, korzystanie, udostępnianie i tworzenie treści w internecie? Czy nieformalna cyrkulacja treści istotnie zagraża kulturze „oficjalnej” i obiegowi formalnemu?
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na prezentację raportu z przeprowadzonych badań na temat nieformalnej wymiany treści kulturowych
w internecie. Przedstawimy w nim dane o tym, w jaki sposób dziś Polacy korzystają z filmów, muzyki i książek – czasem je kupując, ale częściej „zdobywając” ja za pośrednictwem internetu.
Czy ci „zdobywcy” treści kulturowych w internecie to naprawdę piraci? Pokażemy, że warto odbiegać od takich uproszczonych określeń, bo świat między legalnymi a nielegalnymi obiegami kultury jest płynny. Zaś ci, którzy najczęściej „zdobywają” treści kulturowe za pośrednictwem internetu, również najczęściej kupują książki w księgarni i są klientami sklepów muzycznych.
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
UL. SZAMARZEWSKIEGO 89
FOYER BUD. E
PONIEDZIAŁEK, 27. 02. 2012 r.
GODZINA 16.00

Projekt : Polska Poznań zaprasza wszystkich seniorów i nie tylko na szkolenie z obsługi portalu NaprawmyTo!.

Portal jest pomyślany jako narzędzie do zgłaszania usterek w przestrzeni publicznej. Głównym elementem strony internetowej jest szczegółowa mapa Poznania oraz lista kilkunastu rodzajów awarii takich jak np. graffiti, zniszczony przystanek, niedziałająca sygnalizacja świetlna itp.

Każdy mieszkaniec Poznania, który zauważy daną awarię ma szansę zgłosić ją za pośrednictwem strony poznan.naprawmyto.pl. Nie musisz już zastanawiać się, kto powinien usunąć porzucony pojazd albo padłe zwierzę, do kogo zadzwonić, a może napisać, jakie informacje podać. Każda awaria zostanie zgłoszona bezpośrednio do instytucji, która powinna zatroszczyć się o jej naprawienie. Portal wskaże Ci kto nią jest i pozwoli wysłać precyzyjne powiadomienie.

Nasze szkolenie pomoże Ci poznać portal tak, aby możliwie jak najlepiej wykorzystać go w praktyce, żeby nasze otoczenie, było przyjazne i zadbane. Pokaże Ci jak możesz komunikować się z instytucją, która powinna daną usterkę naprawić i pozwoli zaproponować rozwiązanie.

Koniec z ciągle zajętą linią telefoniczną i z niepewnością do kogo i o jakiej treści maila wysłać. NaprawmyTo! da Ci możliwość wykorzystania w przyjazny i pożyteczny sposób Twoich umiejętności komputerowych.

Warsztat odbędzie się w ramach Targów Aktywni 50+ na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w niedzielę 18. marca w godzinach 12:30-13:45. Każdy uczestnik otrzyma także instrukcję ze streszczeniem szkolenia w formie papierowej.
Aby zarejestrować się na szkolenie należy przesłać zgłoszenie zawierające imię i nazwisko uczestnika na adres
poznannaprawmyto@projektpolska.pl do 15 marca 2012 r. Ilość miejsc ograniczona.

Udział organizacji pozarządowych w targach Aktywni 50+ możliwy jest dzięki dofinansowaniu Organizatorów.

Organizatorami targów Aktywni 50+ są Miasto Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Współorganizatorzy: Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 

W jaki sposób Polacy uczestniczą dziś w kulturze? Jesteśmy piratami czy zdobywcami kultury? Czy Internet zabija kulturę, a może ACTA wcześniej zabije sieć?

Od miesiąca toczy się dyskusja na temat wolności w Internecie, prawa do korzystania z zasobów sieci i możliwych ingerencji ze strony państwa. Widzieliśmy już demonstracje, czytaliśmy mniej i bardziej poważne analizy publicystyczne, a na ACTA nałożono już maskę. Teraz nadszedł czas, na rzeczową dyskusję.

Zapraszany serdecznie na spotkanie, które odbędzie się w sobotę, 18 lutego 2012 od 12.00 do 17.00 w kinie Mikro, ul. Juliusza Lea 5 w Krakowie.

Więcej o spotkaniu na stronie.

Wrocławskie koło Stowarzyszenia Projekt: Polska wsparło obywatelską inicjatywę nazwania nowej, autostradowej obwodnicy swojego miasta Autostradą Otwartej Wiedzy. Inicjatywa odbywa się w kontekście protestów wobec ACTA, jednak nie jest ich częścią. Ma ona dać symboliczny wyraz aspiracji Wrocławia – „miasta spotkań” – do pełnienia roli ważnego centrum akademickiego, budowy pozycji jako ośrodka badawczego o znaczeniu europejskim oraz lidera innowacji. Jednocześnie podkreśla fakt, że niezależnie od rozwiązań prawnych wiedza, jako najważniejszy kapitał współczesnej globalnej gospodarki, powinna być otwarta, aby nie pozbawiać nikogo możliwości rozwoju.

Nazwa „Autostrada Otwartej Wiedzy” doskonale odpowiada charakterowi nowoczesnej trasy, jaką jest autostradowa obwodnica Wrocławia, a jednocześnie oddaje ducha czasów, w których ona powstała.

Do inicjatywy może przyłączyć się każdy poprzez fanpejdża na Facebooku

http://www.facebook.com/Autostrada.Otwartej.Wiedzy

Natomiast mieszkańcy Wrocławia mogą zostać współautorami inicjatywy do 29 lutego podpisując się pod wnioskiem w tej sprawie do Rady Miejskiej. Podpis można złożyć następujących miejscach:

–          Infopunkt Nadodrze, ul. Łokietka 5

–          Klub Falanster, ul. Św. Antoniego 23

–          Księgarnia Tajne Komplety, Rynek, Przejście Garncarskie 2

–          Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego), ul. Komandorska 118/120

Poniżej można pobrać listę do zbierania podpisów, którą można następnie oddać zostawić w jednym z podwyższyć miejsc. Kontakt w sprawie inicjatywy: wroclaw@projektpolska.pl

Lista poparcia

Wniosek o nadanie nazwy AOW

Uzasadnienie wniosku

Szkic sytuacyjny

Mamy  przyjemność ogłosić, że ukonstytuowało się w Koszalinie nowe koło P:P.
Przewodniczącym został Michał Sikora – uczestnik Akademii Liberalnej w Poznaniu.

Życzymy dużo satysfakcji z działania!

Rada Stowarzyszenia przyjęła uchwałę ws podpisania przez rząd polski Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA)

treść uchwały ws ACTA

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera.

Tydzień temu podpisaliśmy apel organizacji pozarządowych sprzeciwiających się podpisaniu przez Polskę ACTA (Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

treść apelu

O ACTA więcej na blogu CC

Projekt: Polska bierze udział w cyklu debat zainaugurowanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej

Polskiej Bronisława Komorowskiego. Zgodnie z zasadą przyjętą w cyklu Idee Nowego Wieku

gospodarzem kolejnych spotkań są poszczególne środowiska ideowe. Wśród tych środowisk

znalazły się: Projekt: Polska, Kultura Liberalna, Klub Inteligencji Katolickiej, Szkoła Liderów, Teoria

Polityczna, Res Publica Nova oraz Nowy Obywatel.

 

10 stycznia 2012 Rada Stowarzyszenia przyjęła uchwałę o przystąpieniu do związku stowarzyszeń PROM.

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) jest związkiem stowarzyszeń polskich organizacji młodzieżowych oraz organizacji zrzeszających młodzież. Organizacje tworzące Radę działają jako równe i niezależne podmioty, które poprzez prowadzenie odrębnej działalności podejmują współpracę dla osiągnięcia celów Rady. Osoby, które tworzą PROM reprezentują swoje organizacje, jednakże działają na rzecz młodzieży polskiej.

więcej o PROM na stronie.

treść uchwały

Już niedługo – 25 stycznia – odbędzie się konferencja ‘Zdobywcy kultury w sieci’, na której dokonamy premierowej prezentacji naszego najnowszego raportu badawczego ‘Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści’ z udziałem jego współtwórców dr Mirka Filiciakadr Alka Tarkowskiego oraz komentarzem zaproszonych panelistów –  red. Edwina Bendyka (Polityka, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas),  Kingi Jakubowskiej (Legalna kultura), dr Wojciecha Machały (Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW), Kamila Przełęckiego (Agora) oraz dr Tomasza Rakowskiego (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW)

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Sala Kinowa, wejście od ulicy Burschego 

środa, 25.01. 2012

godzina 18.00

dodatkowe informacje i rsvp:

dblachnicka@centrumcyfrowe.pl

więcej na stronie


Alek Tarkowski został wiceprzewodniczącym Rady Informatyzacji, organu opiniodawczo-doradczego Ministra Informatyzacji i Cyfryzacji Michała Boniego.

Więcej na stronie.

Centrum Informacyjne rządu poinformowało dzisiaj o mianowaniu Igora Ostrowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odpowiedzialnego w resorcie za kwestie związane z cyfryzacją – między innymi kwestie regulacyjne i rozwój społeczeństwa cyfrowego.

Igorowi, oraz nowemu resortowi, który będzie współtworzył, życzymy wielu sukcesów i liczymy na owocną współpracę w tworzeniu cyfrowego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Więcej o nowym ministerstwie na stronie.

newsletter

Kongres Stowarzyszenie Projekt:Polska

4 grudnia 2011 przyjął Deklaracje Programową, która znajduje się pod adresem.

Zapraszamy wszystkich do prac nad programem, który został opublikowany pod adresem.

(Auto)cenzura w sztuce

Wrocław, Tajne Komplety ( przejście  od Garncarskiej 2), wtorek 18:00 – 20:00

PRL upadł, cenzura ma się jednak w Polsce cały czas znakomicie. Liczba przypadków cenzurowania sztuki po 1989 roku idzie w dziesiątki. Każdego roku pojawiają się nowe problemy. W październiku z wystawy w Berlinie zdjęty został „Berek” Żmijewskiego. W sierpniu karą w wysokości pół miliona złotych obciążony został jeden z programów telewizyjnych, w którym znany rysownik Marek Raczkowski wtykał polską flagę w psie kupy.

A przecież wolność twórczości artystycznej jest chroniona w Polsce przepisami rangi konstytucyjnej. Artykuł 73. stanowi, że: „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.” Skąd biorą się zatem obecne problemy i jak można im zapobiec? Czy działające obecnie prawo jest wystarczające?

Zdajemy sobie sprawę, że cenzura nie jest jedynym wrogiem wolności. Drugim, prawdopodobnie groźniejszym, są ograniczenia, które artyści narzucają sobie sami. Będziemy rozmawiać o autocenzurze. O tym dlaczego w krakowskiej inscenizacji „Lubiewa” Michała Witkowskiego musieli zagrać wrocławscy aktorzy. O tym, czym poprawność polityczna różni się od autocenzury.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o to, jak na ograniczenia twórców wpłynęła zmiana systemu. Czy miejsce cenzorów z Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zajęła „niewidzialna ręka rynku”? Jak zagwarantować, że sztuka stanie się naprawdę i w pełni wolna?

Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w naszej dyskusji i aktywnego włączenia się w nią. Na państwa pytania będą odpowiadać:
– Piotr Czerniawski – poeta, krytyk literacki, redaktor działu poetyckiego magazynu „Rita Baum”
– Piotr Sieklucki – aktor, reżyser, dyrektor Teatru Nowego w Krakowie. Zdobywca wielu prestiżowych nagród. Reżyser kontrowersyjnej, krakowskiej inscenizacji „Lubiewa” Michała Witkowskiego z udziałem wrocławskich aktorów.

Spotkanie moderował będzie Tomasz Chabinka, członek wrocławskiego koła Stowarzyszenia Projekt: Polska.

Facebook

Lampiony wolności już poleciały!

Było pięknie, zobacz

Drodzy już dziś można obejrzeć zdjęcia z Kongresu, który odbył się 3-4 grudnia 2011

zdjęcia

Program

Drodzy członkowie Projektu: Polska

Na stronie http://biblioteka.centrumcyfrowe.pl/ znajdują się pierwsze dokumenty grup roboczych Kongresu Programowego. Zachęcam Was gorąco do wyrażania wszelkich uwag i komentarzy, co umożliwia Biblioteka Centrum: Cyfrowego. Serdecznie proszę, abyście Wasze komentarze zamieszczali do piątku, 2 grudnia 2011 r. Po tym terminie zredagujemy, a później przedstawimy jednolity tekst Dokumentu Programowego.

http://biblioteka.centrumcyfrowe.pl/

REZOLUCJA

Liberalnych Think Tanków z Europy Środkowo-Wschodniej do Guy‘a Verhofstadt‘a,
Przewodniczącego Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy w Parlamencie Europejskim

1. Przedstawiciele 12 liberalnych think tanków z 9 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, biorący udział w międzynarodowej konferencji Liberalizm w XXI Wieku w dniach 3-4 listopada 2011 r. w Bratysławie na Słowacji, wyrazili wspólne zaniepokojenie działaniami Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ang. ALDE) w Parlamencie Europejskim i zgodzili się wyrazić je w niniejszym liście otwartym.

2. Jesteśmy rozczarowani treścią strategicznych dokumentów ALDE i opartym na nich stanowiskiem ALDE. W naszej opinii liberałowie reprezentowani w Parlamencie Europejskim przez ALDE znacząco oddalili się w swoich poglądach od idei ochrony indywidualnej wolności, własności prywatnej, ograniczonego rządu, niskiego opodatkowania, zgadzając się na coraz dalej idącą regulację, interwencje państwowe oraz wyższe podatki.

3. Uważamy, że ALDE błędnie zdiagnozowało przyczyny obecnych problemów w Europie. To nie „brak wspólnego nadzoru“ odpowiadał za „dopuszczenie do powstania kryzysu finansowego“. Kryzys nie był wywołany „niskim poziomem lub brakiem regulacji sektora finansowego“. Wywołały go w pierwszej kolejności następujące zasadnicze i długotrwałe cechy systemów gospodarczych, społecznych i politycznych, działających w krajach europejskich:

a. Nadmierna regulacja, rozległe państwa opiekuńcze, nieelastyczne rynki pracy, silne związki zawodowe, etc., przyczyniające się do utraty konkurencyjności oraz niskiego wzrostu gospodarczego.

b. Trwająca dziesięciolecia nieodpowiedzialność fiskalna wielu pokoleń polityków, prowadząca do powstania drogich i długo niereformowanych systemów emerytalnych, opieki społecznej czy edukacji.

Kryzys zadłużeniowy strefy euro został dodatkowo pogłębiony wadami w projekcie Paktu Stabilności i Wzrostu oraz kredytami z niskimi stopami procentowymi dla peryferyjnych krajów strefy, wywołującymi sztuczny boom, wobec którego obecne dostosowania rynku stają się nieodzowne.

4. Uważamy ponadto, że po błędnym zdiagnozowaniu przyczyn, ALDE wystąpiło z całkowicie niewłaściwymi rozwiązaniami. Nie pomoże nam, jeśli „rynki finansowe w ramach Unii zostaną uregulowane na poziomie całej UE przy pomocy wspólnych norm wyznaczonych przez UE“. Jest to zarówno nierozsądne, jak i nierealne, by oczekiwać, że „skoordynowane zarządzanie gospodarcze pod przewodnictwem Komisji Europejskiej“ rozwiąże jakiekolwiek z naszych problemów. Jesteśmy głęboko przekonani, że prawdziwe rozwiązania są następujące:

a. Mniej transferów społecznych, mniej regulacji, mniej interwencji rządowych, większa elastyczność rynku pracy, bardziej przyjazne przedsiębiorcom prawo – innymi słowy, głębokie reformy strukturalne we wszystkich państwach członkowskich UE, by sprostać długoterminowemu brakowi równowagi przy jednoczesnej poprawie konkurencyjności gospodarek każdego kraju.

b. Odpowiedzialność fiskalna – drastyczna redukcja wydatków państwowych oraz radykalna reforma rządowych programów, takich jak redystrybucyjne systemy emerytalne, służba zdrowia czy system edukacji.

Oprócz reform Paktu Stabilności i Wzrostu, powinno się także zwrócić uwagę na fakt, że mechanizmy EFSF – ESM jedynie kupują czas; inne, zadłużone kraje strefy euro, które obecnie nie są w opałach, z łatwością mogą się w nich znaleźć, a EFSF-ESM w żadnym stopniu nie stanowi rozwiązania zasadniczych problemów fiskalnych oraz tych związanych ze wzrostem gospodarczym.

5. Oczekujemy od liberałów z ALDE, by zawsze pamiętali o tym, że liberalny kapitalizm był kluczowym czynnikiem wzrostu przez ponad 200 lat europejskiej prosperity. Dzisiejsza Europa w coraz większym stopniu odrzuca swoje korzenie, przyczyniając się w ten sposób do relatywnego spadku znaczenia Zachodu w porównaniu do swoich głównych konkurentów. W celu odzyskania swojego dynamicznego charakteru, Europa musi bronić pozostałości liberalnego kapitalizmu, wzmocnić go poprzez dalszą liberalizację i uczynić bardziej elastycznym. Głęboko rozczarowujące jest dla nas obserwowanie działań ALDE w tych kwestiach.

6. Nadchodzące restrykcje stanowią najbardziej niebezpieczną formę zagrożenia dla naszej wolności. Jest to szczególnie dostrzegane przez liderów liberalnych think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy wspólnie doświadczyli nagłej utraty wolności przy udziale brutalnej siły. Stopniowe podważanie wolności za pomocą błędnych rozwiązań politycznych oraz ograniczeń biurokratycznych zabijających przedsiębiorczego ducha Europy, może pewnego dnia doprowadzić do całkowitej utraty wolności, jeśli trendu tego nie uda się odwrócić. Wszyscy razem apelujemy do ALDE: liberałowie w Parlamencie Europejskim muszą koniecznie powrócić do swoich korzeni, do klasycznych wartości indywidualnej wolności oraz jej ochrony przed interwencjonizmem państwowym.

15 listopada 2011 r.

LISTA SYGNATARIUSZY

1. Arto Aas, Member of Board, Academy of Liberalism, Estonia
2. Fedor Blascak, Senior Research Fellow, The F. A. Hayek Foundation, Slovakia
3. Paweł Dobrowolski, Chairman of the Board, Civil Development Forum – FOR, Poland
4. Richard Durana, Director, INESS – Institute of Economic and Social Studies, Slovakia
5. Steffen Hentrich, Senior Research Fellow, Liberales Institut, Germany
6. Svetla Kostadinova, Executive Director, Institute of Market Economics, Bulgaria
7. Aleksander Łaszek, Economist, Civil Development Forum -FOR, Poland
8. Blazej Lenkowski, President of the Board, Liberté! (Industrial Foundation), Poland
9. Talis Linkaits, Chairman of the Board, Meierovics Society for Progressive Development,
Latvia
10. Edita Maslauskaite, Vice-President, Lithuanian Free Market Institute, Lithuania
11. Jan Oravec, President, The F. A. Hayek Foundation, Slovakia
12. Igor Ostrowski, Chairman of the Supervisory Board of the Projekt Polska Foundation, Poland
13. Matus Posvanc, Executive Director, The F. A. Hayek Foundation, Slovakia
14. Ales Rod, Analyst, Liberal Institute, Czech Republic
15. Zilvinas Silenas, Senior Policy Analyst, Lithuanian Free Market Institute, Lithuania
16. Jiri Schwarz, President, Liberal Institute, Czech Republic
17. Csaba Toth, Director of Strategy, Republikon Institute, Hungary
18. Ruta Vainiene, President, Lithuanian Free Market Institute, Lithuania

Treść listu

„Resolution of Liberal Think Tanks of Central and Eastern Europe to Guy Verhofstadt, Leader of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe in the European Parliament”

 

Koło Warszawa wybrało nowe Władze.

Przewodniczącym został Michał Żakowski, któremu serdecznie gratulujemy.

Do zarządy koła weszli:

Magda Oleś – Wiceprzewodnicząca

Bartłomiej Broda – Wiceprzewodniczący

Przemysław Kozłowski – Skarbnik

Paula Langnerowicz – Sekretarz

W skład komisji rewizyjnej weszli:

Janka Jędrzejewska

Kalina Lewandowska

Wojciech Białożyt

Kołu życzymy samych sukcesów w nowej kadencji!

Już dziś możecie zarejestrować się na Kongres Programowy Projektu: Polska

wypełnij formularz rejestracyjny

Projekt: Polska, Magazyn Liberté!, Newsweek Polska, Fundacja im. Fredricha Naumanna – Fundacja na Rzecz Wolności, Collegium Civitas  mają zaszczyt zaprosić na debatę:

Kościół: przyjaciel czy wróg wolności?
15 listopad 2011 (wtorek), 18.00 – 20.00
Collegium Civitas, 00-901 Warszawa, plac Defilad 1, XII piętro.

18.00 – 18.20: Key note speech – W jaki sposób państwo finansuje Kościół Katolicki?
• Wojciech Maziarski – redaktor naczelny Newsweek Polska,

18.20 – 20.00 Panel dyskusyjny:
• Hanna Gill – Piątek – Zieloni 2004, Krytyka Polityczna,
• Cezary Kościelniak – Collegium Civitas,
• Mikołaj Lizut – redaktor naczelny Roxy FM,
• Wojciech Maziarski – redaktor naczelny tygodnika Newsweek Polska,
Prowadzenie: Krzysztof Iszkowski – Liberté!, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,

Na czym polega fenomen ogromnego wpływu kościoła na życie publiczne w Polsce? Czy kościół katolicki jest wielkim sprzymierzeńcem naszej wolności, tak jak za czasów walki z poprzednim systemem, czy może jest dziś jej wielkim wrogiem? A może mówienie dziś o spójnym głosie kościoła katolickiego w Polsce jest iluzją, bo taki nie istnieje? Jak wielkie realne szkody dla polskiego życia publicznego przynoszą radykałowie spod znaku Radia Maryja? Co może spowodować radykalny dyskurs narzucany z drugiej strony przez Janusza Palikota? Czy w Polsce możliwa będzie całkowita separacja sfery sacrum i profanum, jak zakłada idealna demokracja liberalna? Czy powinniśmy do tego dążyć? Jak mają zapisy Konstytucji RP, do uprzywilejowania kościoła katolickiego względem innych wyznań? Jakie działania powinni przedsięwziąć liberałowie, gdzie należy wyznaczyć granicę wpływu kościoła na państwowe ustawodawstwo?

19 października w Collegium Civitas odbyła się debata: „Jak odczarować słowo liberalizm w Polsce? Liberałowie a libertarianie”.

Organizatorami debaty byli: Projekt: Polska, Magazyn Liberté!, Newsweek Polska, Collegium Civitas, Fundacja im. Fredricha Naumanna – Fundacja na Rzecz Wolności.

Wystąpili:
• Piotr Aleksandrowicz – szef działu biznes w tygodniku Newsweek Polska,
• Witold Falkowski – Prezes Zarządu Instytutu Ludwiga von Misesa,
• Marcin Gajek – Collegium Civitas,
• prof. Nina Gładziuk – Collegium Civitas,
• Szymon Gutkowski – Przewodniczący Stowarzyszenia Projekt: Polska, doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
• prof. Andrzej Szahaj – dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Prowadzenie: Sławomir Drelich – Liberté!,

Fotorelacja

Przez okres dwudziestu lat naszej wolności określenie „liberał” stało się w wielu środowiskach synonimem obelgi. Wydaje się, że jest to jednym z największych paradoksów współczesnej Polski. Dlaczego osoby, które niezwykle cenią wolność, które propagują takie cechy jak odpowiedzialność za siebie i swoje otoczenie, przedsiębiorczość i otwartość, naturalne dla systemu demokracji liberalnej, cieszą się taką społeczną niechęcią? Jakie błędy popełniliśmy? Czy nie potrafimy komunikować się ze społeczeństwem? A może jesteśmy zbyt zróżnicowani wewnętrznie? Kim są liberałowie, a kim libertarianie? Co nas łączy, a co dzieli? Jak odczarować słowo liberalizm w Polsce? A może nadszedł czas na odrzucenie ideologicznych łatek, które porządkowały myślenie społeczeństwa w XIX i XX wieku?

pod tym adresem można znaleźć protokół z obrad Zarządu, który odbył się 7.10.2011

mamy przyjemność poinformować, że nowym Przewodniczącym Koła Poznań został Jan Radomski.

W składa zarządu weszli także:

Joanna Ellmann – z-ca

Adam Kurasz – sekretarz

Łukasz Szczepaniak- skarbnik

Krzysztof Mączka- członek zarządu

 

Wszystkim Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

Projekt: Polska Poznań ma przyjemność zaprosić na debatę

Liberalizm a wojna

Dlaczego, kiedy i jak współczesne liberalne demokracje biorą udział w wojnie i jakie są tego konsekwencje?

Poznań, 24.10.2011, godz. 15.00 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89a, Poznań

Debata odbędzie się przy współpracy Zakładu Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz European Liberal Forum.

Zaproszenie przyjęli:

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski– kierownik zakładu studiów strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, współczesnych konfliktów zbrojnych, terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych.

gen. broni Lech Konopka– Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP, były Szef Sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

płk. Piotr Łukasiewicz– pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Afganistanu.

dr hab. Anna Potyrała– Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk  Politycznych i Dziennikarstwa UAM- ekspert w dziedzinie prawa konfliktów zbrojnych oraz międzynarodowego prawa humanitarnego

dr Joanna Dobrowolska-Polak– Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu- ekspert w dziedzinie współczesnych konfliktów zbrojnych, operacji humanitarnych oraz międzynarodowej ochrony praw człowieka.

 

Spotkanie poprowadzi: mgr Rafał Wiśniewski, doktorant Zakład Studiów Strategicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Serdecznie zapraszamy!

 

Liberalizm i wojna

Wrzesień w projekcie Medialab Warszawa to z jednej strony współpraca przy Sharism Makerlab, a z drugiej przygotowania do jesiennych warsztatów.

Sharism Makerlab odbył się podczas Creative Commons Summit. To dwudniowe spotkanie animatorów, programistów i aktywistów technologicznych z Niemiec, Hiszpanii, Stanów i Polski pozwoliło na ciekawą współpracę, wymianę doświadczeń a przede wszystkim na nawiązanie nowych kontaktów, które pozwolą na realizację dalszych działań.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w warszatach!

Więcej informacji tutaj

Warsztaty Medialab Warszawa – w październiku spotykamy się w Domu Funkcjonalnym, gdzie opracujemy model dla oddolnego archiwum i spróbujemy się przyjrzeć Saskiej Kępie z trochę innej perspektywy. Ostatnim spotkaniem medialabowym będą warsztaty Open Street Map na które zapraszamy w dniach 15-16 października. Można się jeszcze zgłaszać!

Chętni niech piszą na adres agata@labkit.pl

A o warsztatach więcej na stronie Centrum Cyfrowegolabkit.pl.

Dnia 6. października 2011 w Zielonej Górze odbyła się debata kandydatek do parlamentu „Jestem kobietą. Czy mam prawa?” zorganizowana przez Paulinę Berę w ramach kampanii pro frekwencyjnej „Kobiety na wybory!”

W debacie udział wzięły kandydatki: Jolanta Danielak – Sojusz Lewicy Demokratycznej, Katarzyna Bienias – Ruch Palikota oraz Anna Chinalska – Polskie Stronnictwo Ludowe.

Pełna relacja z debaty jest dostępna tutaj

 

Szanowni Członkowie Projektu: Polska

zapraszamy Was serdecznie na Radę Stowarzyszenia, która odbędzie się w Warszawie 22-23 października 2011.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 9.10. 2011 na adres jgrabarczyk@projektpolska.pl

 

Dzisiaj upływa termin składania wniosków o DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW w miejscu czasowego pobytu (w Polsce). Pisemny wniosek należy złożyć do właściwego urzędu gminy.

Wniosek powinien zawierać:
imiona i nazwisko
datę urodzenia
numer PESEL
miejsce zameldowania

Więcej informacji na stronie kobietynawybory.pl

powiedz Nam o tym!
i wypelnij ankiete

Stowarzyszenie Projekt: Polska serdecznie zaprasza na debatę, która odbędzie się w ramach kampanii profrekwencyjnej “Masz głos, masz wybór”.

Debata będzie miała miejsce we wtorek, 4 października, o godzinie 18:00 w Infopunkcie Nadodrze Łokietka 5.

Celem debaty jest zgromadzenie liderek wszystkich list wyborczych, aby dyskutować o aktywności płci pięknej, jej roli w dialogu publicznym, sposobach na aktywizację, a także trudnościach, jakie napotykają kobiety w polityce. Dotkniemy również tematyki niskiej frekwencji wśród kobiet, przekonując do czynnego udziału w wyborach jako pierwszego stadium aktywności społeczno-politycznej.

Zapraszamy do aktywnego udziału!

więcej informacji na Facebooku

W najnowszym numerze Polityki ukazał się tekst pt: ” Pokolenie pokorowców”. Zachęcamy do lektury!

 

W ramach projektu „Zakładajcie Komitety” we współpracy z Kołem Naukowy „Teatr i Polityka” została wystawiony w Teatrze Polskim sztuka zawierająca „…pornograficzne obrzydliwości, na jakie może zdobyć się tylko człowiek tkwiący w zgniliźnie rynsztoku, człowiek o moralności alfonsa”

Odbywająca się 23 września premiera oraz dwa kolejne spektakle „Cichych i gęgaczy” Janusza Szpotańskiego, wypełniły widownię Teatru Polskiego. Co więcej, przedstawienie reżyserowane przez Daniela Przastka spotkało się z przychylnymi recenzjami  wśród ludzi o różnych poglądach politycznych.

link do artykułu

Powyższa opinia w swym wyrazie politycznym pewnie niezasłużona, ale jednak miła.

 

25 września 2011 r. w Szkle Kontaktowym pojawił się materiał o kampanii profrekwencyjnej „Kobiety na wybory”.

Materiał znajduje się na stronie Szkła Kontaktowego – TVN24

 

OPIF już za nami, nadszedł więc czas na podsumowanie. Nasze tegoroczne stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Bez względu na wiek, każdy mógł znaleźć na nim coś dla siebie. Poczynając od najmłodszych, którzy mieli do dyspozycji farby i całą ściankę namiotu do pomalowania barwami wolności, na najstarszych skończywszy. Oprócz ogólnej promocji fundacji i stowarzyszenia, skupiliśmy się również na rozpowszechnianiu informacji o naszych głównych projektach. Przeprowadziliśmy między innymi konkurs wiedzy o Rynku Wewnętrznym, który polegał na quizie ułożonym na podstawie e-learningu z „Unii bez barier”. Uwagę do naszego stoiska przykuwała też zrobiona przez nas galeria koszulek ‘projektowych’. Niekiedy można było nawet wygrać jedną z nich. Wystarczyło jedynie udzielić do kamery błyskotliwej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto zakładać komitety?”. W związku z naszym zaangażowaniem w kampanię pro frekwencyjną, nagrywaliśmy też filmiki z udziałem ‘ofipowiczów’ zachęcających kobiety do pójścia na głosowanie. Reasumując, pracy nam nie brakowało, ale ciągle nam mało! Może w przyszłym roku uda nam się powiększyć nasze stoisko do wielkości dwóch namiotów?

Przedstawiamy trzeci i ostatni piksel promujący kampanię pro frekwencyjną ‚Kobiety na wybory!’. Pamiętaj, że każdy głos jest bardzo ważny.  Pobierz piksela i wstaw go na swoją stronę. Pokaż, że idziesz na wybory. Pokaż, że warto.

Zapraszamy również do odwiedzenia funpage koalicji ‚Masz Głos, Masz Wybór’ na facebooku, na którym właśnie ruszył konkurs! Do wygrania spotkanie z Pierwszą Damą. Bez względu na płeć, zachęcamy wszystkie Panie i wszystkich Panów do wzięcia udziału i zdobycia nagrody. Taka szansa może się już nie powtórzyć!

Koalicja profrekwencyjna zabiega także o zmiany w prawie wyborczym, które mają ułatwić obywatelom udział w głosowaniu. Dzięki jej staraniom udało się wprowadzić do prawa wyborczego procedurę głosowania przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne dla Polaków za granicą, ujednolicenie godzin otwarcia lokali wyborczych (7-21).

Poradnik Wyborczy oraz Kalendarz wyborczy można znaleźć poniżej.

Poradnik Wyborczy

Kalendarz Wyborczy

 

2 października w Krakowie odbędzie się Forum Rynku Jednolitego.

W trakcie trwania Forum zostaną wręczone nagrody dla laureatów projektu Unia bez barier.

Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) stanowi część Aktu o jednolitym rynku i będzie regularnie gromadzić uczestników jednolitego rynku, takich jak przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe oraz reprezentujące obywateli, przedstawicieli rożnych szczebli władzy publicznej oraz parlamentów. Będzie okazją do analizy sytuacji na jednolitym rynku, analizy wdrażania i stosowania dyrektyw, oraz do wymiany dobrych praktyk. Forum przyczyni się do oceny polityk i weźmie udział w monitorowaniu realizacji Aktu o jednolitym rynku oraz pomoże w oszacowaniu jego skutków w terenie.

EU institutions

Zorganizowane wspólnie przez: Parlament Europejski, polski rząd, (który sprawuje Prezydencję w Radzie Ministrów UE w drugiej połowie 2011) oraz  Komisję Europejską, tegoroczne Forum odbędzie się w Krakowie od 2-4 października 2011 r. Komisję Europejską będzie reprezentował Michel Barnier (Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług) i  John Dalli (Komisarz ds. Zdrowia i Polityki Konsumenta).

Oczekuje się, że konferencja zgromadzi ponad 1000 obywateli, przedsiębiorstw, konsumentów, przedstawicieli państw członkowskich (w tym władz regionalnych i lokalnych), parlamentów krajowych i instytucji europejskich, dziennikarzy oraz innych zainteresowanych stron. Zachęcamy wszystkich uczestników do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem jednolitego rynku. Dwudniowe forum będzie pierwszą z cyklu konferencji, które odbędą się w nadchodzących latach. Będzie stanowiło rozpoczęcie debaty miedzy instytucjami europejskimi i zainteresowanymi stronami na temat rozwoju jednolitego rynku.

 

 

 

program forum

 

Apelujemy do prezydenta w sprawie kontrowersyjnych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sejm przyjął – głosami PO i PSL poprawkę (art. 5 ust. 1a) do projektu ustawy o dostępie do informacji publicznej, która przewiduje istotne ograniczenie w dostępie m.in. do dokumentów związanych z negocjacjami międzynarodowymi, procesami komercjalizacji i prywatyzacji mienia państwowego i negocjacjami handlowymi. Dlatego wraz z kilkoma innymi organizacjami, wystosowaliśmy apel do Prezydenta – jako „ostatniej instancji” w procesie legislacyjnym, która może wpłynąć na treść ustawy. Domagamy się skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego oraz skorzystania przez Prezydenta z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej w zakresie usunięcia art. 5 ust. 1a i przywrócenia nadzoru sądów powszechnych nad procesem udostępniania danych publicznych.

 

Poniżej treść listu:

Warszawa, dnia  21 września 2011 roku

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z projektem nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) implementującej dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 17 listopada 2003 r. pragniemy wyrazić zadowolenie z faktu stworzenia tej ważnej i potrzebnej regulacji; jednocześnie chcemy dać wyraz zaniepokojeniu ostatecznym kształtem ustawy, która zawiera zapisy sprzeczne z konstytucyjnymi i międzynarodowymi gwarancjami dostępu do informacji publicznej, w szczególności związane z kontrowersyjnym art. 5 ust. 1a. Poważne zastrzeżenia budzi też tryb wprowadzenia powyższej poprawki do projektu.

Wdrożenie tej dyrektywy jest konieczne, a sposób tego wdrożenia poprzez nowelizację ustawy – w szczególności wprowadzenie wysokich standardów wtórnego wykorzystania informacji publicznej – uważamy za wspólny sukces rządu i strony społecznej. Wprowadzenie do ustawy zasady bezwarunkowego wykorzystania informacji publicznej ma wielkie znaczenie nie tylko dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, lecz także dla zwiększenia transparentności życia publicznego. W ten sposób Polska dołącza do nielicznej grupy państw wyznaczających standardy w zakresie otwartości władzy publicznej i budowania społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.

Problemy udostępniania informacji publicznej w Polsce wynikają nie tylko z zapisów ustawy, lecz także z braku kultury informowania obywateli o sprawach publicznych. Uważamy, że należy w systemowy sposób zmierzyć z tym problem poprzez stworzenie warunków instytucjonalnych dla polepszenia dostępności informacji publicznej. Takim krokiem byłoby utworzenie niezależnego organu inspekcyjnego, który mógłby nadzorować to, jak dostęp do informacji jest realizowany.

Zamiast podjęcia wysiłku stworzenia dobrze funkcjonującego obiegu informacji publicznej, przy okazji nowelizacji ustawy wprowadzono do niej zmiany, które są wątpliwe i dyskusyjne (np. pozbawienie sądów powszechnych kompetencji do rozstrzygania niektórych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej).

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, uwzględniając zastrzeżenia organizacji pozarządowych, wypracował projekt Ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej i niektórych innych ustaw, odpowiadający konstytucyjnym i międzynarodowym gwarancjom dostępu do informacji publicznej (druk sejmowy nr 4555-A). Ustawa ta jest potrzebna i bazuje na solidnych przesłankach.

Mimo negatywnej rekomendacji sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk sejmowy nr 4678) Sejm przyjął poprawkę  Senatu z dnia 14 września 2011 r. (druk sejmowy nr 4673). Poprawką tą w kontrowersyjny sposób wprowadzono do przedmiotowej ustawy zmianę, której skutkiem będzie ograniczenie prawa do informacji ze względu na „ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa”. Zasadne interesy państwa i społeczeństwa mogą być chronione w inny sposób. Jeśli ustawa o informacjach niejawnych reguluje je w sposób ułomny, to należy znowelizować tę ustawę.

W nawiązaniu do wystąpienia Pana Prezydenta w dniu 20 września 2011 roku, w którym wskazał Pan możliwe kierunki działania, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o:

 • niewetowanie całości nowelizacji ustawy, którą uważamy za potrzebną i ważną dla przyszłości informacji publicznej w Polsce;
 • skierowanie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1a tej Ustawy, a w razie orzeczenia o jej niezgodności z Konstytucją o podpisanie jej z pominięciem zakwestionowanych przepisów na podstawie art. 122 ust. 4;
 • w razie odrzucenia całości ustawy przez Trybunał Konstytucyjny, ponowne wniesienie projektu tej nowelizacji przez Pana Prezydenta z wyłączeniem kontrowersyjnych przepisów

Niezależnie od wyroku Trybunału Konstytucyjnego apelujemy też do Pana Prezydenta o skorzystanie z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej w zakresie usunięcia art. 5 ust. 1a i przywrócenia nadzoru sądów powszechnych nad procesem udostępniania danych publicznych.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska
Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon
Wiktor Jędrzejewski, Stowarzyszenie Projekt: Polska
Michał Woźniak, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Marcin Cieślak, Internet Society Poland

 

W ostatni weekend (16-18 września) Centrum Cyfrowe organizowało
międzynarodowy zjazd Creative Commons. Po 37 miesiącach przerwy
podczas CC Global Summit spotkali się przedstawiciele amerykańskiej
centrali oraz ponad 80 państw, w których działają zespoły CC.
Zjazd był dla nas wielkim wyzwaniem organizacyjnym, ale z
przyjemnością chwalimy się, że właściwie wszystko się udało! Po
zakończonym zjeździe otrzymaliśmy mnóstwo podziękowań i gratulacji od
szefostwa CC w Stanach a także od uczestników z całego świata.

Przez trzy dni podczas sesji tematycznych dot. prawa, otwartych
zasobów edukacyjnych, nauki i badań, strategii, społeczności, kultury,
informacji publicznej oraz sesji otwartych „unconference” ponad 300
osób związanych z CC lub zajmujących się otwartością dyskutowało o
roli i przyszłości wolnych licencji. Summit był też ważnym spotkaniem
ze względu na społeczność CC, która nie ma okazji do częstych spotkań
międzynarodowych. Z wielu sesji dostępne są już prezentacje
prelegentów w serwisie SlideShare, niebawem też będziemy publikować
nagrania wideo z sesji plenarnych. Warto prześledzić również tag
#ccsummit na twitterze.

W ramach zjazdu obywały się również wydarzenia kulturalne m.in.
koncerty zespołów Usta, Masala Sound System oraz Marcina Maseckiego.
Nagrania z koncertów i sesji już zaczęliśmy udostępniać na stronie
Creative Commons Polska (creativecommmons.pl).

Dzisiaj wystartowaliśmy w internecie z drugim pikselem stworzonym w ramach kampanii profrekwencyjnej ‚Kobiety na wybory!’ realizowanej przez koalicję organizacji pozarządowych ‚Masz Głos, Masz Wybór’. Tym razem naszym hasłem jest ‚Pokaż, że Polka potrafi!’ Przypominamy, że każdy z Was może włączyć się w działania mające na celu zwiększenie frekwencji podczas zbliżających się wyborów! Wystarczy podzielić się obrazkiem z innymi. Pobierz piksela!

 

Przed chwilą wystartowaliśmy w internecie z pierwszym z trzech pikseli – czyli zabawnych i mądrych obrazków zachęcających kobiety do głosowania. Został on stworzony w ramach kampanii ‚Kobiety na wybory!’ organizowanej przez koalicję organizacji pozarządowych ‚Masz Głos, Masz Wybór’ . Więcej informacji na temat prowadzonych przez nas działań znajdziesz w zakładce Kobiety na wybory! i na oficjalnej stronie koalicji.

Ty też możesz mieć mieć wpływ na zwiększenie frekwencji podczas zbliżających się wyborów poprzez promowanie powstałego piksela! Pobierz piksela

 

W czwartek, 8. września, podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy,
odbył się panel „Siła informacji: otwarte zasoby jako fundamenty
rozwoju cywilizacyjnego” zorganizowany przez Centrum Cyfrowe Projekt:
Polska. Panel cieszył się dosyć dużym zainteresowaniem uczestników
Forum, chociaż nie pomogła nam zmiana sali, która nastąpiła w
ostatniej chwili i zaskoczyła wszystkich.

Sama dyskusja była bardzo interesująca. Wstęp do panelu stanowiła
prezentacja Ministra Michała Boniego, który przedstawił koncepcję
rozwoju Polski cyfrowej zawartą w dokumencie „Polska 2030. Trzecia
fala nowoczesności”. Minister Boni przypomniał, że kiedy dyskutujemy o
internecie, to równocześnie rozmawiamy o wolności. Podkreślił, że
otwarte zasoby to ważny element budowy otwartego społeczeństwa.
Dyskutowany obecnie w Senacie projekt ustawy o dostępie do informacji
publicznej zakłada darmowy dostęp i możliwość ponownego wykorzystania
danych publicznych. Otwarte zasoby, zdaniem Michała Boniego, stanowią
znakomity impuls stymulujący przedsiębiorczość w dobie kryzysu.
Minister mówił również o konieczności zwiększenia stopnia otwartości
systemu edukacji – zaprezentował projekt elektroniczny podręcznik, w
którym cyfrowe treści edukacyjne będą dostępne w sposób otwarty i za
darmo. „Ta rewolucja wymaga jednak dobrego przygotowania nauczycieli,
dostępu do szybkiego internetu i odpowiedniego sprzętu” dodał
Minister.

Głos w dyskusji zabrał następnie Carl Christian-Buhr, członek gabinetu
Komisarz Neelie Kroes, który wyraźnie podkreślił, że działania Polski
na rzecz otwierania dostępu do zasobów publicznych powinny stanowić
wzór dla innych państw członkowskich. Pytanie jednak, jak udostępniać
dane, aby jednocześnie czynić je użytecznymi. Buhr zwrócił również
uwagę na potrzebę budowania konsensusu między głównymi
interesariuszami w sprawie sposobu udostępniania danych.

Andrij Szewczenko, przewodniczący Komisji ds. Wolności Słowa i
Informacji z Ukrainy zapowiedział gotowość Ukrainy do wkroczenia na
ścieżkę otwartości, którą przeciera Polska. Zdaniem Szewczenko
otwarcie dostępu do danych to także znakomite narzędzie, które służy
zmniejszeniu poziomu korupcji.

Temat podjął Giorgi Waszadze, wiceminister sprawiedliwości Gruzji,
który opowiedział o skuteczności otwartych metod rządenia w
rozwiązywaniu problemu korupcji, która zakorzeniła się w Gruzji w
czasach sowieckich. Nowe technologie i przejrzystość informacji
pozwoliły jednak na wyeliminowanie łapówkarstwa. Gruzja podejmuje
aktywne działania na polu cyfryzacji państwa. Wprowadzono darmowy
internet we wszystkich szkołach, program darmowych komputerów dla
uczniów. Cyfryzację rozpoczęto od poziomu urzędów, przez odważne
zmiany i inwestycje a następnie zachęcano do nowych technologii
obywateli. Dziś w Gruzji deklarację podatkową można złożyć tylko przez
internet.

 

Za nami kolejny miesiąc działań Projektu: Polska, to okazja do podsumowania działań  z ostatnich tygodni i do opowiedzenia , co nas czeka we wrześniu. Jesień zapowiada się wyjątkowo interesująco.

Już dziś możesz zapoznać się z sierpniowym newsletterem!

newsletter

 

W czwartek, 8. września, podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbył się panel “Siła informacji: otwarte zasoby jako fundamenty rozwoju cywilizacyjnego” zorganizowany przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Wstęp do dyskusji stanowiła prezentacja Ministra Michała Boniego, który przedstawił koncepcję rozwoju Polski cyfrowej zawartą w dokumencie „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”. Minister Boni przypomniał, że kiedy dyskutujemy o internecie, to równocześnie rozmawiamy o wolności. Podkreślił, że otwarte zasoby to ważny element budowy otwartego społeczeństwa. Dyskutowany obecnie w Senacie projekt ustawy o dostępie do informacji publicznej zakłada darmowy dostęp i możliwość ponownego wykorzystania danych publicznych. Otwarte zasoby, zdaniem Michała Boniego, stanowią znakomity impuls stymulujący przedsiębiorczość w dobie kryzysu. Minister mówił również o konieczności zwiększenia stopnia otwartości systemu edukacji – zaprezentował projekt elektroniczny podręcznik, w którym cyfrowe treści edukacyjne będą dostępne w sposób otwarty i za darmo. “Ta rewolucja wymaga jednak dobrego przygotowania nauczycieli, dostępu do szybkiego internetu i odpowiedniego sprzętu” dodał Minister.

Głos w dyskusji zabrał następnie Carl Christian-Buhr, członek gabinetu Komisarz Neelie Kroes, który wyraźnie podkreślił, że działania Polski na rzecz otwierania dostępu do zasobów publicznych powinny stanowić wzór dla innych państw członkowskich. Pytanie jednak, jak udostępniać dane, aby jednocześnie czynić je użytecznymi. Buhr zwrócił również uwagę na potrzebę budowania konsensusu między głównymi interesariuszami w sprawie sposobu udostępniania danych.

Andrij Szewczenko, przewodniczący Komisji ds. Wolności Słowa i Informacji z Ukrainy zapowiedział gotowość Ukrainy do wkroczenia na ścieżkę otwartości, którą przeciera Polska. Zdaniem Szewczenko otwarcie dostępu do danych to także znakomite narzędzie, które służy zmniejszeniu poziomu korupcji.

Temat podjął Giorgi Waszadze, wiceminister sprawiedliwości Gruzji, który opowiedział o skuteczności otwartych metod rządenia w rozwiązywaniu problemu korupcji, która zakorzeniła się w Gruzji w czasach sowieckich. Nowe technologie i przejrzystość informacji pozwoliły jednak na wyeliminowanie łapówkarstwa. Gruzja podejmuje aktywne działania na polu cyfryzacji państwa. Wprowadzono darmowy internet we wszystkich szkołach, program darmowych komputerów dla uczniów. Cyfryzację rozpoczęto od poziomu urzędów, przez odważne zmiany i inwestycje a następnie zachęcano do nowych technologii obywateli. Dziś w Gruzji deklarację podatkową można złożyć tylko przez internet.

 

Czy liberałowie mogą wierzyć w Boga? Czy liberałowie mogą wierzyć w Kościół? Czy katolicyzm ma wpływ na modernizację Polski? Jak uczynić Kościół bardziej przyjazn
ym dla ludzi wyznających wartości liberalne?

Stowarzyszenie Projekt: Polska, Centre for Liberal Studies, ELF zapraszają na debatę, w której dyskutować będziemy nad kwestią wzajemnych układów religii i ideologii liberalnej. 

W spotkaniu wezmą udział:

Dominika Kozłowska – redaktor naczelna miesięcznika „Znak”;
prof. Jan Hartman – wykładowca akademicki, filozof, bioetyk;
dr hab. Rafał Łętocha – religioznawca, wykładowca akademicki na UJ;
ks. Jacek Prusak – jezuita, publicysta, członek redakcji”Tygodnika Powszechnego”.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na organizowany przez w ramach  nas w ramach XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy, panel„Siła informacji: otwarte zasoby jako fundamenty rozwoju cywilizacyjnego”, który odbędzie się 
8 września o godz. 13.30 w Starym Domu Zdrojowym
.

Panel będzie poświęcony celom, wyzwaniom i zyskom wynikającym z otwierania zasobów publicznych.
W pierwszej części panelu gość specjalny Minister Michał Boni zaprezentuje koncepcję rozwoju Polski cyfrowej zawartą w dokumencie „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”.

W dyskusji udział wezmą również:

Igor Ostrowski, Doradca Premiera, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska;

Giorgi Waszadze – Wiceminister, Ministerstwo Sprawiedliwości, Gruzja;

Carl-Christian Buhr – Członek Gabinetu Komiszarz Neelie Kroes, Komisja Europejska, Belgia;

Andrij Szewczenko – Przewodniczący Komisji ds. Wolności Słowa i Informacji, Rada Najwyższa, Ukraina.

Panel poprowadzi Edwin Bendyk – Publicysta, tygodnik Polityka, Polska.

Informację prasową (PDF) można pobrać tutaj.

 

W dniach 10-17 września 2011 w Warszawie odbędzie się VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP). Składać się będzie ono z dwóch głównych części – konferencji oraz Tygodnia Obywatelskiego, którego jednym z istotniejszych elementów będzie Piknik Organizacji Pozarządowych, gdzie swoje stoisko przygotuje także Projekt:Polska.

Głównym celem Forum jest spotkanie organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich i osób w niezaangażowanych. OFIP ma służyć integracji środowiska oraz spotkaniu się i rozmowie o ważnych dla niego kwestiach. Ma być także okazją do dialogu, wymiany doświadczeń i refleksji na temat kształtu i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz miejsca i roli jaką powinni w nim pełnić świadomi i chcący się angażować obywatele

Podczas naszej obecności na Pikniku Organizacji Pozarządowych przedstawimy działalność Stowarzyszenia. Porozmawiamy o znoszeniu ograniczeń w Unii Europejskiej w ramach projektu „Unia bez barier”,  poprzez krótkie warsztaty, gry symulacyjne i nagrania video zastanowimy się nad wartością działań zespołowych nawiązując tym samym do historii Komitetu Obrony Robotników, a dzięki konkursowi fotograficznemu przekonamy się z czym kojarzy się Warszawiakom „wolność”.

 

W Zielonce pod Poznaniem trwa Akademia Liberalna realizowana przez koło Poznań Projektu: Polska.

Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów:

dr. Rafała Dobka – „Czym jest liberalim?” oraz „Liberalizm – teoria i praktyka”

prof. Ryszarda Cichowskiego ” Jak Polacy radzą sobie z liberalizmem?”

prof. Marka Ratajczaka ” Nurt liberalny w ekonomii: od fizjokratyzmu do konsensusu waszyngtońskiego”

 

fotorelacja

 

Poznańskie koło stowarzyszenia Projekt: Polska wraz Football Supporters Europe (www.footballsupporterseurope.org) oraz spółką PL. 2012 (www.2012.org.pl) organizuje w Poznaniu Ambasadę Kibiców. Stacjonarna Ambasada Kibiców to prowadzony przez wolontariuszy, otwarty punkt spotkań, wymiany i usług znajdujący się w  obiekcie, gdzie kibice piłkarscy lub goście turnieju piłki nożnej mogą uzyskać informacje i/lub pomoc. Jest miejscem, w którym kibice mogą uzyskać informacje na temat bazy noclegowej, oferty kulturalnej miasta, miejsc w których można obejrzeć mecze, a także otrzymać odpowiedzi na wszelkich wątpliwości i pytania związane z ich pobytem.

 

Informacje na temat udziału w wolontariacie można uzyskać pod adresem: kmaczka@projektpolska.pl

 


Drodzy członkowie Projektu: Polska!

Trwa nabór do grup roboczych Kongresu Programowego. Prosimy, żebyście zgłaszali się do liderów grup lub do koordynatora Kongresu Programowego.

Stwórzmy razem program!

dowiedz się więcej

 

27 sierpnia 2011 roku, godzina 14:48

Trwa posiedzenie Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska w Przemyślu. W tej chwili Prezes Fundacji P:P, Paweł Ciacek dokonuje podsumowania kampanii 1% podatku na P:P.

W planie omówienie aktualnych  projektów  „Zakładajcie Komitety”, „Otwarty Samorząd”, „Unia bez barier”.

Większa część rady zostanie poświęcona planowanemu na 27 listopada Kongresowi Programowemu Stowarzyszenie.

Centrum Cyfrowe szuka kandydatów do pracy na dwóch stanowiskach: koordynator projektów otwartego rządu oraz specjalista ds. komunikacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce  Praca w Centrum.

Podczas Rady Stowarzyszenia w Łodzi zdecydowaliśmy o zorganizowaniu nadzwyczajnego Kongresu Programowego, którego celem będzie stworzenie dokumentu programowego określającego najważniejsze cele i wartości dla Projektu: Polska. Przed i w trakcie Kongresu będziemy pracować w grupach roboczych, które będą miały za zadanie stworzyć poszczególne rozdziały tematyczne końcowego dokumentu programowego. Tematem przewodnim Kongresu będzie INNOWACJA I OTWARTOŚĆ.

Proponujemy następujące tematy dla grup programowych: ekologia, państwo i obywatel,  demografia, Europa, gospodarka, równość, promocja Polski, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, edukacja, kultura, energetyka, infrastruktura. Lista tematów jest otwarta.

Kongres odbędzie się 26 i 27 listopada 2011 roku w Warszawie. Kongres zostanie połączony formą obchodów 10-lecia powstania Młodego Centrum.

Kongres koordynuje Paweł Luty.

Piszcie na jego adres pavel.luty@gmail.com jeśli macie jakieś pytania, szczególnie mocno zachęcamy do angażowania się w grupy programowe.

Paweł czeka na zgłoszenia!

 

27 i 28 sierpnia 2011 r odbędzie się Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska w Przemyślu.

Prosimy o zgłoszenie Waszej obecności do 19  sierpnia Asi Grabarczyk ( mail: jgrabarczyk@projektpolska.pl

Pomimo wakacyjnego charakteru rady mamy do omówienia takie kwestie jak:

 • kongres Programowy
 • posumowanie 1% OPP
 • omówienie bieżących projektów.

Koło Przemyśl szykuje dla Nas wieczorną wycieczkę za miasto, pełną niespodzianek!

 

W miniony weekend odbyło się szkolenie dla członków Projektu: Polska zainteresowanych tematem. Uczestnicy mieli okazje wziąć udział w niezwykle ciekawym szkoleniu, którego plan możecie znaleźć tutaj.

Zajęcia poprowadzili dla nas: Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska), Krzysztof Trzewiczek (Centrum Cyfrowe), Kamil Śliwoski (Centrum:Cyfrowe), Jan Gorski (Plum – Web Solutions Sp. z o.o.), Anna Kuliberda (Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich).

Więcej o szkoleniu ( tutaj)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze szkolenia (tutaj)

 

 

Ruszyliśmy z nowym projektem - Otwarty samorząd

Celem projektu jest promocja idei otwierania danych publicznych, poprzez budowanie aplikacji internetowych wykorzystujących dane publiczne

Istotą projektu Otwarty Samorząd jest realizacja kilku pilotażowych działań stanowiących elementy wdrażania modelu otwartego rządu w wybranych miastach oraz prowadzenie działań rzeczniczych mających na celu upowszechnienie tych rozwiązań na możliwie szeroką skalę.

To projekt finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

W ramach działań w projekcie Otwarty Samorząd odbyło się szkolenie/ więcej

Koordynatorem projektu jest: Joanna Grabarczyk

 

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu Medialab.

Odbędą się cztery warsztaty:

1. SuperCollider (warsztat dotyczyć będzie programowania muzyki) .

2. Processing (na którym uczestnicy poznają podstawy programowania w środowisku Processing, grafiki komputerowej i prostych systemów interaktywnych)

3. Open Street Map (poświęcony mapowaniu i dokumentowaniu przestrzeni lokalnej poprzez opracowywanie jej map i zdjęć lotniczych)

4. Anarchiwum Saskiej Kępy (warsztat z oddolnej digitalizacji dziedzictwa)

Więcej informacji na temat warsztatów można znaleźć tutaj.

Pogrzeb Jana Kułakowskiego, odbędzie się w piątek 1 lipca w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w Kościele pw. św. Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej 61 o godzinie 13.00. Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki) o godzinie  15.30, o tej godzinie spod bramy I ruszy kondukt pogrzebowy.

Spotkanie z przedstawicielami WPO (World Presidents’ Organisation) już za nami!

W poniedziałek podczas wspólnie zorganizowanych warsztatów mieliśmy możliwość zaprezentowania misji i sposobu działania Projektu: Polska oraz realizowanych przez nas projektów grupie 35 przedstawicieli WPO goszczących w Warszawie.

Pokazaliśmy się jako inspirująca, pełna pasji i dobrej energii, profesjonalna grupa młodych ludzi. W drugiej części spotkania dyskutowaliśmy o możliwościach realizowania projektów zorientowanych na wzmacnianie przemian demokratycznych w  krajach Afryki Północnej oraz możliwości wykorzystania w tym kontekście doświadczeń polskich związanych z przemianami ustrojowymi.

WPO jest globalną organizacją zrzeszająca ponad 4600 osób – liderów świata biznesu, którzy są aktualnie lub byli w przeszłości dyrektorami generalnymi, prezesami lub właścicielami dużych firm z całego świata.

W sobotę, 25 czerwca 2011 roku, dotarła do nas smutna informacja. Odszedł Jan Kułakowski – osoba nietuzinkowa, jedna z tych którym w największym stopniu zawdzięczamy  obecność w strukturach Unii Europejskiej, a zarazem członek honorowy Stowarzyszenia Projekt: Polska.

Jan Kułakowski większą część swojego życia związał z Belgią, do której był zmuszony wyemigrować po zakończeniu II wojny światowej. Nigdy jednak nie zapomniał o swojej ojczyźnie – jako działacz społeczny, angażował się w pomoc dla represjonowanych związkowców w krajach autorytarnych, min. w ówczesnej Polsce. W uznaniu tych zasług otrzymał – już w 1995 roku – członkostwo honorowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

W 1990 roku rozpoczął pełnienie misji dyplomatycznej przy Wspólnotach Europejskich w imieniu naszego kraju. Zarówno na tym stanowisku, jak również jako pełnomocnik ds. negocjacji z Unią Europejską w rządzie Jerzego Buzka, w ogromnym stopniu przyczynił się do prawidłowego przebiegu procesów negocjacyjnych. Swoistym zwieńczeniem europejskiej kariery Jana Kułakowskiego była funkcja eurodeputowanego, którą pełnił w latach 2004-2009.

Członkowie naszego stowarzyszenia szczególnie ciepło wspominają osobistą współpracę Jana Kułakowskiego z Młodym Centrum, organizacją której prawnym spadkobiercą jest Projekt: Polska. Bez pomocy Jana Kułakowskiego nie udałoby się przeprowadzić dwóch wielkich projektów – Ambasadorów Konstytucji Europejskiej oraz akcji Eurostudenci.pl, popularyzującej wśród młodych Polaków wiedzę o możliwości studiowania w innych krajach Unii Europejskiej. Zawsze mogliśmy liczyć na jego wsparcie i dobre słowo. Był on osobą bardzo otwartą na młodych ludzi, autentycznie zainteresowaną ich sposobem patrzenia na świat.

W naszej pamięci zachowane zostaną zarówno dokonania pana Kułakowskiego na wielkiej arenie politycznej, jak również jego wsparcie dla naszych działań. Pogrążeni w smutku po takiej stracie, dziękujemy za wszystkie dokonania,  za profesjonalne podejście do drugiego człowieka, słowem – za bycie Janem Kułakowskim!

Koło Kraków kolejny raz szuka domu dla mieszkańców krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

2 czerwca nasz podopieczny, Jazgot, znalazł właściciela!

Obecnie szukamy domu dla przesympatycznego Fokusa.

A może ty chcesz dać mu dom?

facebook

W czwartek, 9 czerwca 2011 roku w Belwederze  odbyła się konferencja Rzeczpospolita 2.0 “Czy państwo może być przejrzyste, angażujące i otwarte na społeczeństwo sieciowe?”.  W trakcie konferencji, w której wzięli udział Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Minister Michał Boni, został zaprezentowany raport Centrum Cyfrowego pt. „Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce”. Odczytano również, specjalnie na tę okazję przygotowany, list Neelie Kroes, Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i Komisarz ds. agendy cyfrowej (kopia listutłumaczenie ).

Jak relacjonuje Kancelaria Prezydenta:
“Występując podczas konferencji prezydent Komorowski podkreślał konieczność większego zaangażowania obywateli we własne państwo.
– Bez wiedzy, bez dostępności do informacji, trudno sobie wyobrażać angażowanie się ludzi inne niż angażowanie się przeciw państwu, wydzierania państwu informacji, niekoniecznie szlachetnego wykorzystywania tych informacji – mówił prezydent.

W procesach związanych z budową „otwartego rządu” prezydent widzi nie tylko możliwość usprawnienia państwa i administrowania nim, ale również szansę na zwiększenie partycypacji obywateli w procesach demokratycznych.

Odnosząc się do określenia „otwarty rząd”, Bronisław Komorowski zaznaczył, że chodzi nie tylko o szczebel rządowy, ale także samorządowy. Prezydent zwrócił uwagę, że mówiąc na ten temat nie uniknie się pytania o granice otwartości, dostępności informacji. […]

Prezydent, odnosząc się do raportu podkreślił, że powinien on zostać opatrzony kalendarzem wdrażania w życie jego poszczególnych elementów.”

Następnie głos zabrał Minister Boni, który podkreślił wagę wszystkich działań, które przyczyniają się do zwiększenia udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Zwrócił również uwagę, że państwo nie może się zamykać na obywatela, musi w pełni wykorzystywać energię i pomysłowość obywatelską. Podkreślił również rolę, jaką odgrywa w tym procesie dostęp do informacji publicznej:
Jednym z istotnych elementów otwartego rządu jest dzielenie się informacją, w sposób szybki, z wykrzystaniem wszystkich możliwych technik.

Minister Boni przypomniał również niedawną deklarację Premiera Donalda Tuska dotyczącą dostępności do informacji publicznej:

“Wszystko to, co jest informacją publiczną, powstaje ze środków publicznych, powinno być publicznie dostępne, właściwie bezpłatnie, do pełnego, także  komercyjnego wykorzystania. Państwo nie może władać informacjami, które za pieniądze podatników przygotowuje dla funkcjonowania państwa, bo partner, jakim jest obywatel, chce z tych informacji, wygenerowanych za jego podatki, korzystać.”

Odnosząc się do raportu “Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce” Michał Boni powiedział:

“Ten raport uczula nas na to wszystko, co pozytywnego może przynieść otwarte rządzenie i otwarty rzad, czyli: uruchomić energię obywateli, uczynić przejrzystymi różne procesy podjemowana decyzji i stanowienia prawa a, porzez wykorzystanie pomysłów gromadzonych zbiorowo, także w społeczeństwie sieci, osiągnąć większą efektywność wprowadzanych rozwiązań.”

Po wystąpieniach Prezydenta Komorowskiego i Ministra Boniego, Igor Ostrowski oraz Alek Tarkowski przedstawili podstowowe tezy i rekomendacje raportu “Mapa drogowa dla otwartego rządu w Polsce”.

Następnie głos zabrał Tim Kelsey, doradca rządu Zjednoczonego Królestwa ds. przejrzystości i otwartych danych, który przedstawił dotychczasowe osiągnięcia Zjednoczonego Królestwa w zakresie wprowadzania otwartego rządu.

Podsumowując konferencję red. Edwin  Bendyk stwierdził, że 9 czerwca skończył się w Polsce analogizm.

Raport “Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce” został opracowany przez zespół Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, przy wsparciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Nagrania z konferencji są dostępne pod poniższymi adresami:

Rzeczpospolita 2.0
Prezentacja raportu Mapa drogowa otwartego rządu

Impreza nie potrzebuje szczególnej promocji. Wszyscy pamiętamy doroczne marsze kolorowego tłumu, szczególnie największy – ubiegłoroczną imprezę spod znaku Europride.

Tegoroczna impreza odbywa się min. pod hasłami poparcia dla projektu ustawy o związkach partnerskich oraz wprowadzenia w szkołach rzetelnej edukacji w tematyce ludzkiej seksualności.

Projekt: Polska utożsamia się z tymi postulatami. Idee tolerancji oraz praw mniejszości, promowane podczas Parady, w pełni pokrywają się z wyznawanym przez nas systemem wartości. Rok temu uczestniczyliśmy w Europride oraz wydarzeniach z nim powiązanych. W tym roku również nie może nas zabraknąć.

Do zobaczenia pod Sejmem!

VII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży trwa. Tegorocznym tematem jest Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej. Młodzi posłowie biorą właśnie udział w sesji plenarnej w budynku Sejmu RP. Wczoraj uczestniczyli w przygotowanych dla nich warsztatach. Część z nich – te dotyczące promocji swoich działań w mediach, szczególnie internetowych, poszerzania wolnego rynku w UE oraz pomysłów na aktywności społeczne wykorzystujące dane publiczne (info-aktywizm) – była przygotowana przez nas.

Organizatorem XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Projekt: Polska i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Chcieliśmy, żeby doświadczenia w działaniu lokalnym były podstawą do dyskusji podczas obrad Sejmu 1 czerwca 2011 i wcześniejszych spotkań warsztatowych. Dlatego pierwszym etapem projektu było zadanie praktyczne – znalezienie przez uczestników i uczestniczki pomysłów na lokalne działania społeczne i wolontarystyczne i ich rozpropagowanie w swoich szkołach i miejscowościach.

Sesję poprzedzały warsztaty tematyczne, które odbyły się 31 maja. Posłowie i posłanki mogli wybierać spośród 7 tematów warsztatów przygotowanych przez Fundację CEO, Amnesty International, Fundację Projekt: Polska, Fundację Nowe Media. Wzbudziły one bardzo duże zainteresowanie posłanek i posłów, którzy pomimo zmęczenia długą podróżą i upału tłumnie przybyli do Centrum Konferencyjnego. Dla wielu uczestników i uczestniczek warsztaty okazały się ważnym i ciekawym doświadczeniem.

1 czerwca posłowie od rana przybywali do Sejmu. Pierwszy punkt programu – spotkanie z klubami poselskimi nie spełnił oczekiwań wielu osób, ponieważ na spotkanie z młodymi nie przybyło wielu znanych polityków, nie było również czasu na rozmowę i wymianę opinii.

Jednak już od godziny 10 to właśnie młodzi posłowie i posłanki przejęli we władanie salę sejmową. Po wystąpieniach wicepremiera Waldemara Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Prezesa Fundacji CEO Jacka Strzemiecznego rozpoczęła się dyskusja o uchwale.

Głos zabrało ok. 20 posłów i posłanek, dzielili się oni swoimi doświadczeniami z pracy wolontariackiej w swoich środowiskach lokalnych, realizacji zadania rekrutacyjnego do obecnej sesji, a także przekonywali koleżanki i kolegów do przyjęcia zaproponowanych przez nich poprawek.

Od marca do czerwca 2011 roku organizowaliśmy w Lublinie projekt „Liga Cashflow”.

Cashflow to gra symulacyjna, która uczy umiejętności finansowych poprzez zabawę. Poprzez symulacje realnych zdarzeń przygotowuje do inwestowania prawdziwych pieniędzy w prawdziwym świecie. Gra Cashflow uczy jak wyjść z „wyścigu szczurów „ tzn. życia od pierwszego do pierwszego. Jak poruszać się w otaczającym nas świecie finansów, by pomnożyć swój przychód pasywny.

6 czerwca odbył się turniej finałowy Ligi Cashflow. W finałowym pojedynku do gry stanęło 12 osób, które sprawdziło swoje finansowe umiejętności w grze Cashflow 202. Zwycięzcą został Paweł Fiedeń, który otrzymał główną nagrodę: grę Cashflow 101 oraz zestaw książek Roberta Kiyosakiego.

Na koniec raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej gry. Zapewniamy, że temat gry Cashflow powróci już po wakacjach. Polecamy śledzić stronę www.ligacashflow.pl

Poznańskie koło Projektu: Polska wraz z Urzędem Miasta Poznania i Football Supporters Europe – oficjalnym partnerem UEFA organizuje w Poznaniu Ambasadę Kibiców.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej lub wziąć udział w właśnie rozpoczętej rekrutacji, to koniecznie zajrzyjcie na tą stronę.

Urząd Miasta Poznania

Braliśmy w niej aktywny udział. W trakcie dwudniowej konferencji uczestnicy rozmawiali o barierach i przyczynach, dla których lokalnie działające organizacje pozarządowe dość rzadko i w ograniczonym stopniu korzystają obecnie z nowych technologii, co potwierdza przeprowadzone niedawno na zlecenie
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przedsięwzięcie badawczo-analityczne: „Technologie dla trzeciego sektora/społeczności lokalnych”. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była także pomysłodawcą konferencji poświęconej tej tematyce.

Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska 22 maja 2011, podczas obrad w Łodzi, przyjęła uchwałę rekomendującą Zarządowi poparcie dla „Paktu dla Kultury”.

Jak stwierdzono w treści uchwały:

Rada zauważa zgodność pomiędzy głównymi tezami zawartymi w „Pakcie” a wizją nowoczesnego państwa promowaną przez Stowarzyszenie Projekt: Polska. Rada postrzega dbałość o kulturę jako inwestycję w rozwój postaw obywatelskich społeczeństwa, budowanie więzi społecznych oraz ważny czynnik długofalowego wzrostu gospodarczego. Państwo nie tylko powinno wydawać środki publiczne na działalność kulturalną, ale także powinno dbać o efektywne wykorzystanie tych środków i rozwój prywatnych instytucji kultury oraz mecenatu prywatnego.

Ze względu na korzyści wynikające z uczestnictwa w kulturze dostęp do niej powinien być jak najszerszy. Ważne jest zatem umiejętne wykorzystanie nowych technologii: tworzenie powszechnego, bezpłatnego dostępu do kanonu polskiej sztuki (cyfryzacja zasobów) oraz do dzieł powstających przy wykorzystaniu środków publicznych, stworzenie nowych przepisów prawnych odpowiadających zmieniającej się sytuacji na rynku dostępu do kultury.

„Pakt dla kultury” jest dokumentem zawierającym główne tezy dotyczące kierunku rozwoju kultury w Polsce.Zainicjowany został przez ruch społeczny określający się mianem Obywateli Kultury, zaś 14 maja pod „Paktem” podpisał się Premier Donald Tusk.

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia podjął kroki zmierzające do realizacji postanowień uchwały.

treść uchwały

9 maja Fundacja Panoptykon i Stowarzyszenie Projekt: Polska wystąpiły do senatorów z apelem o nieprzyjmowanie ustawy o systemie informacji oświatowej, która 15 kwietnia br. roku została uchwalona przez Sejm. Zdaniem obu organizacji, wejście w życie ustawy w obecnym brzmieniu uderzy w prawo do prywatności polskich uczniów.

Ustawa przewiduje, że w nowym systemie gromadzony będzie niezwykle szeroki zakres informacji o każdym, poszczególnym uczniu. Dane te mają być zbierane na bieżąco przez cały okres edukacji od przedszkola aż po przyjęcie na studia.

Jako organizacja liberalna rozumiemy motywacja powstania i rozbudowy Systemu Informacji Oświatowej. Sposób pracy nad ustawą oraz zakres danych jakie według ustawy mają być przechowywane i przetwarzane budzi nasz niepokój i uważamy, że powinien stać się przedmiotem szerszej dyskusji.

pełna treść listu

 

Krakowskie koło stowarzyszenia Projekt: Polska przy współpracy z biurem Europoseł Róży Thun zorganizowało Dzień Europy. Wydarzenie promowało  Unię Europejską w kontekście zbliżającej się prezydencji Polski w Radzie UE. Impreza odbyła się na Małym Rynku w Krakowie – uczestnicy mogli spotkać się z przedstawicielami Stowarzyszenia, zapoznać się z naszą misją i zasadami działania, przyłączyć się do naszych projektów, w tym także do konkursu „Unia bez barier”. W roku 2010 punktem kulminacyjnym Dnia Europy było stworzenie „żywej flagi” Unii Europejskiej, która szczelnie zajęła powierzchnię między Ratuszem a Sukiennicami. W tym roku wspólnie ze zgromadzonym tłumem odśpiewaliśmy hymn Unii Europejskiej – Odę do radości.

8 maja 2011 we wrocławskich Tajnych Kompletach odbyła się debata: „Dlaczego Czesi mogą palić trawkę a my nie?”  Organizatorem spotkania było wrocławskie koło Stowarzyszenia Projekt: Polska przy współpracy European Liberal Forum i wsparciu finansowym Parlamentu Europejskiego. W dyskusji udział wzięli dr Piotr Grabowiec oraz Vaclav Nekvapil, moderatorem zaś był Leszek Budrewicz.

Przeczytaj relacje z debaty!

OTTO

 

4 kwietnia w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Po rocznej pracy organizacje działające w Grupie Inicjatywnej powołały na nim radę do życia.

W maju ubiegłego roku rozpoczęte zostały, przy wsparciu MEN, prace Grupy Inicjatywnej, w której uczestniczyło ponad czterdzieści organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież. Podczas szeregu spotkań dążyliśmy do sprecyzowania celów, jakim służyć ma nasza współpraca. Prace były otwarte dla wszystkich organizacji, które chciały do nich przystąpić. Po wielu miesiącach prac podjęliśmy inicjatywę powołania gremium, które będzie reprezentować wszystkie nasze organizacje oraz formułować wspólny głos przedstawiający potrzeby polskiej młodzieży.

Uczestniczyli w nich przedstawiciele Projektu: Polska. PROM ostatecznie został założony przez 18 organizacji młodzieżowych.

 

www.prom.info.pl

24 marca o godz. 16.30 rozpoczęła się w poznańskiej Cafe Misja debata „Jak nie być pouczanym, czyli liberalizm a edukacja”, przygotowana przez Fundację Projekt: Polska przy wsparciu Europejskiego Forum Liberalnego. Udział w niej wzięli: senator Jadwiga Rotnicka, dr Krzysztof Iszkowski (WSPS), dr Daria Hejwosz (UAM) oraz Nicolas Thoma (LWG, Niemcy). Całość moderował Krzysztof Mączka (PP).

zapoznaj się z relacją:

OTTO

22 marca we Włocławku gościł Henryk Wujec, były członek KOR, działacz społeczno-polityczny, a obecnie doradca Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego. Jego wizyta zainaugurowała kilka akcji organizowanych przez Stowarzyszenie Obywateli: Projekt Włocławek wraz z włocławskim kołem Stowarzyszenia Projektu: Polska.
Wizyta Henryka Wujca miała związek z rozpoczęciem przez włocławskie organizacje obchodów rocznicy 35-lecia powstania Komitetu Obrony Robotników. Spotkanie doradcy Prezydenta zainaugurowało również Tydzień Solidarności z Białorusią oraz Tydzień Liderstwa. Całość odbyła się w gmachu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Pierwszym punktem programu była konferencja prasowa. O okazjach do wizyty przypomniał Mariusz Sieraczkiewicz, prezes Projektu: Włocławek. Henryk Wujec poparł działania włocławskich społeczników, a także krótko opowiedział o swojej działalności, zarówno tej z czasów opozycji w PRLu, jak i swoje doświadczenia związane z trzecim sektorem. Odpowiadał także na pytania dziennikarzy.

Następnie odbyła się debata obywatelska. W jej trakcie Henryk Wujec wspominał swoją działalność w KOR, przy okazji przedstawiając historię organizacji. Odwoływał się także do późniejszych lat, zawiązania Solidarności, upadku komunizmu, i czasów III Rzeczypospolitej. Po nim wystąpił prowadzący debatę Adrian Pokrywczyński, przewodniczący koła Projektu: Polska we Włocławku. Przybliżył zgromadzonym główne cele obchodów 35-lecia powstania KORu. Po tym nastąpił czas zadawania pytań. Doradca Prezydenta odpowiadał nie tylko na kwestie związane z jego działalnością opozycyjną. Włocławianie postanowili wykorzystać jego wizytę do zadania pytań m.in. o strategię rozwoju Polski, Narodowy Spis Powszechny oraz OFE. Na koniec pokazano prezentację z archiwalnymi zdjęciami Henryka Wujca w czasie działalności KOR.

Jak już wyżej napisano, spotkanie z Wujcem to nie koniec działań związanych z 35. rocznicą powstania KORu. Obydwa stowarzyszenia planują kolejne debaty, spotkania, a także pokazy filmowe oraz wniesienie pod obrady Rady Miasta projektu uchwały nadającej jednej z włocławskich ulic imię Jacka Kuronia.

Razem z kilkoma organizacjami pozarządowymi wystosowaliśmy list otwarty do Premiera w odpowiedzi na dzisiejsze zapewnienia, że rząd jest gotów do poważnej rozmowy na temat uregulowania mediów internetowych ze środowiskami, które reprezentują społeczności internetowe. Po raz kolejny zaapelowaliśmy o rozpoczęcie realnych konsultacji projektów zmian prawa związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego. „Prawa podstawowe w Internecie muszą być zagwarantowane nie tylko w sferze wolności wypowiedzi, ale także prawa do informacji, niedyskryminacji, dostępu do dóbr kultury, prywatności i tajemnicy korespondencji” – piszemy w apelu.

Pod apelem podpisały się: Fundacja Panoptykon, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Stowarzyszenie Projekt: Polska, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Kidprotect.pl, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Internet Society Poland.

więcej o sprawie oraz treść listu

W Krakowie wypuszczono w powietrze 400 lampionów z nazwiskami osób prześladowanych.

Pierwszy lampion, z nazwiskiem tegorocznego laureata pokojowej nagrody Nobla – Liu Xiaobo, wypuściła europosłanka Róża Thun. W górę poszybowały także lampiony z nazwiskiem Bronisława Geremka i Jacka Kuronia. Najwięcej opatrzonych było literami NN.

„Liu Xiaobo symbolizuje dla mnie tych wszystkich, którzy są prześladowani” – powiedziała PAP Róża Thun. „My żyjemy w demokracji i możemy solidaryzować się z tymi, którzy są prześladowani za to, że upominają się o prawa człowieka. Możemy korzystać z tego, że żyjemy w wolnym kraju, dzięki Kuroniowi, dzięki Geremkowi i innym. Wspominamy ich, by im podziękować, i byśmy zdawali sobie sprawę, że demokracja nie spada z nieba. Myśmy to sobie wywalczyli i musimy o to dbać” – powiedziała europosłanka.

Jak podkreśliła, „jakość praw człowieka i demokracji będzie taka, jak nasze zaangażowanie w życiu codziennym w te najważniejsze sprawy”. „To nasza odpowiedzialność – dzięki naszej demokracji będziemy też mogli pomagać innym” – dodała.

„Mimo upływu ponad 60 lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w wielu miejscach świata te prawa są łamane. Wypuszczane w niebo lampiony to symbol solidarności – mają przypomnieć społeczeństwu o wciąż aktualnym problemie łamania praw człowieka i wyrazić wsparcie dla wszystkich represjonowanych przez reżimy” – mówił Grzegorz Pietraszewski ze Stowarzyszenia Projekt: Polska.

Organizatorzy przygotowali 400 lampionów z nazwiskami osób prześladowanych na całym świecie. Były to lampiony sklejone z cienkiego papieru na okrągłej konstrukcji z drutu, na której umieszczony był zapalnik. Płomień podgrzewał powietrze wewnątrz lampionu. Lampiony, które nie były wypełnione w całości podgrzanym powietrzem, płonęły zaraz po wypuszczeniu ich w powietrze, niektóre osiadły na drzewach. Większość lampionów poszybowała jednak wysoko i rozjaśniła ciemne niebo aż nad Parkiem im. Jordana.

Jak poinformowali organizatorzy, do lampionów ustawiła się kolejka. „Na przyszły rok przygotujemy ich więcej” – powiedziała PAP Marta Stańczyk ze Stowarzyszenia Projekt: Polska.

Według szacunków policji, na Błonia przybyło około 200 osób. Jak informowali organizatorzy, kilkaset uczestników zapisało się na puszczanie lampionów na portalu społecznościowym Facebook.

Wydarzenie było zorganizowane przez Stowarzyszenie Projekt:Polska oraz europosłankę Różę Thun. Wspierali je Wyższa Szkoła Europejska oraz Amnesty International.

10 grudnia jest obchodzony na cały świecie, jako Dzień Praw Człowieka. W piątek minęły 62 lata od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw człowieka w sobotę i niedzielę odbywa się zorganizowany przez Amnesty International Maraton Pisania Listów w obronie ofiar łamania praw człowieka.

5 grudnia odbył się międzynarodowy Open Data Day. Tego dnia programiści (i nie tylko) na całym świecie spotykali się, by tworzyć aplikacje wykorzystujące otwarte dane publiczne – chodzi o skłonienie w ten sposób władz, zarówno lokalnych, jak i państwowych do wprowadzania modelu otwartego rządzenia. Takie spotkanie odbyło się także w Warszawie – Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zorganizowało je w formie hackfestu – sprintu informatycznego.

Uczestnicy hackatonu podjęli próbę stworzenia kilku narzędzi: przetworzenia i wizualizacji danych Głównego Urzędu Statystycznego, wizualizacji danych Państwowej Komisji Wyborczej z ostatnich wyborów samorządowych, scrapera Biuletynów Informacji Publicznej i wyszukiwarki informacji w nich zamieszczanych. Celem pracy było pokazanie, że w ciągu kilku godzin informatycy i osoby nie zajmujące się programowaniem mogą stworzyć rozmaite aplikacje w oparciu o istniejące i dostępne narzędzia, dane i źródła. Główną trudnością, na jaką natrafili uczestnicy, był brak jednorodnego i czytelnego sposobu prezentowania informacji przez instytucje publiczne

Szczegóły poszczególnych projektów realizowanych podczas spotkania znaleźć można na stronach wiki hackatonu:
3. projekt BIP 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy!

Spotkanie zorganizowało Centrum Cyfrowe we współpracy z zespołem CiviCRM, Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Laboratorium BRAMA na Politechnice Warszawskiej.

1 grudnia, w Światowy Dzień Walki z AIDS koło warszawskie Stowarzyszenia Projekt: Polska, zorganizowało akcję promującą świadome postawy względem HIV/AIDS i bezpieczny seks. O godzinie 13 pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego wolontariuszki ubrane w białe fartuchy, oznaczone czerwonymi wstążkami rozdawały prezerwatywy – Durexy podarowane przez firmę SSL Healthcare i prezerwatywy dla kobiet podarowane przez Fundację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Wydaliśmy ponad 200 prezerwatyw dla kobiet i 200 prezerwatyw klasycznych. Całość akcji była również wspierana przez Społeczny Komitet do spraw AIDS, który wyposażył nas w odpowiednie materiały informacyjne, dotyczące zarówno profilaktyki jak i testowania na obecność wirusa HIV.
Akcja trwała ok. pół godziny – studenci sami zgłaszali się po prezerwatywy, przy okazji otrzymując od nas informację. Happening pojawił się również w mediach – na akcji obecna była telewizja TVN Warszawa.

W dniach 6-7 listopada w Warszawie odbył się II Kongres Stowarzyszenia Projekt: Polska. Towarzyszyła mu konferencja „Wolność jako wartość podstawowa”. 114 delegatów na Kongres, pochodzących z kół w całej Polsce, wybrało nowe władze krajowe Stowarzyszenia, podsumowało 2 lata działalności i wytyczyło kierunki rozwoju na przyszłość.

W dniach 6-7 listopada w Warszawie odbył się II Kongres Stowarzyszenia Projekt: Polska. Towarzyszyła mu konferencja „Wolność jako wartość podstawowa”. 114 delegatów na Kongres, pochodzących z kół w całej Polsce, wybrało nowe władze krajowe Stowarzyszenia, podsumowało 2 lata działalności i wytyczyło kierunki rozwoju na przyszłość.

W czasie Kongresu dokonano wyboru Przewodniczącego Stowarzyszenia – funkcja ta będzie pełniona przez drugą kadencję z rzędu przez Szymona Gutkowskiego. Delegaci wybrali także nową Radę Stowarzyszenia, liczącą 35
osób, nową Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
Nowo wybrana Rada Stowarzyszenia wybrała Zarząd Projektu: Polska, liczący 10 osób. Poszczególni jego członkowie odpowiadać będą za najistotniejsze obszary działania P:P.

W ramach konferencji „Wolność jako wartość podstawowa” odbyło się spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Rafałem Trzaskowskim, panel z udziałem Władysława Frasyniuka i Janusza Palikota, oraz spotkanie z Ministrem z Kancelarii Prezydenta Olgierdem Dziekońskim.

Kongres P:P można uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku, dotyczących środowisk liberalnych w Polsce.

W ramach tegorocznej Europride Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich i Projekt: Polska zorganizowały konferencję pod tytułem „Polski gej i polska lesbijka w historii, polityce i prawie”. Konferencja miała miejsce 16 lipca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięli w niej udział działacze, naukowcy i artyści, tacy jak nagrodzony Oscarem za „Obywatela Milka” scenarzysta Dustin Lance Black. Ponadto 17 lipca członkowie Projektu: Polska wzięli udział w samej Paradzie Równości w Warszawie.

Współczesna Europa w ostatnich latach dokonała ogromnego przełomu w kwestii podejścia do gejów i lesbijek, osób biseksualnych i transgenderycznych. Stało się tak w wyniku upolitycznienia społecznej debaty na temat homoseksualizmu oraz przyjęciu przez przytłaczającą większość krajów zachodniej Europy praw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społeczności LGBT. Polska jako jeden z nielicznych już krajów w tym rejonie świata nie tylko nie przyjęła stosownych regulacji prawnych, ale również nie zdołała przeprowadzić rzetelnej debaty społecznej na temat postulatów zgłaszanych przez polską społeczność LGBT.

Projekt: Polska chce tę debatę pobudzić i aktywnie w niej uczestniczyć – stąd konferencja. W jej ramach zrealizowano następujący program:

Otwarcie konferencji
– Krystian Legierski – przedstawiciel Grupy Inicjatywnej ds. Związków Partnerskich
– Igor Ostrowski – przedstawiciel „Projekt: Polska”
– Piotr Korzec – przedstawiciel Zakładu Praw Człowieka WPiA UW
– Wolfgang Templin – dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla

12.10-13.15 – „Homo biografie”
– Dustin Lance Black – amerykański scenarzysta, reżyser, producent i montażysta filmowy oraz aktywista na rzecz tolerancji osób homoseksualnych. Zdobywca Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu Obywatel Milk
– Paweł Fijałkowski – historyk i archeolog, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego, autor książki Homoseksualizm. Wykluczenie – transgresja – akceptacja.
– Dyskusję moderowali Igor Ostrowski begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting, Krystian Legierski

13.35 – 15.00 – „Homoseksualizm a polityka i prawo – związki jednopłciowe”

Ulrike Lunacek – deklaruje się jako pierwsza otwarta lesbijka wybrana do austriackiego parlamentu. W latach 1999–2009 posłanka w parlamencie austriackim, od 2009 deputowana do Parlamentu Europejskiego. W latach 2006 – 2009 pełniła funkcję współprzewodniczącej Europejskiej Partii Zielonych.

Volker Beck – od 1994 roku deputowany do Bundestagu. Doradca w Komitecie ds. Sankcji przy Radzie Bezpieczeństwa ONZ, obrońca praw do odszkodowania pracowników przymusowych poszkodowanych przez III Rzeszę. Przyczynił się istotnie do uchwalenia przez Bundestag ustawy o legalizacji w Niemczech związków partnerskich gejów i lesbijek. Otwarcie też mówi o swoim homoseksualizmie.

Krzysztof Śmiszek – w latach 2003-2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W latach 2008-2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET – Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów ds. Równego Traktowania. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Dyskusję moderowali: Yga Kostrzewa i Krystian Legierski.

Konferencję zrealizowano przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla.

About the organisers:

Projekt: Polska is a platform offering opportunities to young people for a professional, non-party affiliated preparation to participation in public life. The platform also offers a way for the post-1989 generation of profesisonals for harnessing their experience in societal issues and sharing their knowledge with young people. Projekt: Polska wishes to gather party-neutral experts from public administration and higher education. Projekt: Polska wishes to act as a hub for NGO leaders so that the voice of the non-governmental sector may better contribute to the country’s  transformations.

Projekt: Polska is also a space for implementing open civil society projects. Our desire is to unite the activists and reign in those who are not yet active. We are keen to teach the pro-active attitude and demonstrate possible forms of activity. We wish to form a social movement of pro-active and informed citizens. Many among us are concerned with working to make life better in Poland. Many among us are active in the society. Many among us want to support changes in Poland. We need not wait for politicians to step into action. You need not be a politician to influence this country’s development. All we need is the institutional and organisational framework for action which will maker it possible for us to tap into our potential for the sake of public affairs.

Projekt: Polska już tradycyjnie zaangażowany był w kampanię profrekwencyjną przed wyborami, jako członek koalicji „Masz głos, masz wybór”.

W ramach kampanii przed wyborami prezydenckimi „Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj” Projekt: Polska zrealizował w całej Polsce prawybory studenckie i w przedwyborczą sobotę akcje profrekwencyjne w klubach, pod hasłem „Zmień lokal na wyborczy”.

W dniach 11-13 czerwca w Krakowie odbyła się konferencja Liberty and Civil Society in Enlarged Europe, zorganizowana przez European Liberal Forum i jego organizacje członkowskie – Projekt: Polska i Fundację im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności.

W czasie konferencji poruszone zostały zagadnienia obecnej sytuacji społeczeństwa obywatelskiego oraz wolności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie stanowiło niezwykłą okazję do wymiany poglądów przez polityków, pracowników naukowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wkład każdego z panelistów pragniemy później zawrzeć w publikacji pokonferencyjnej.
Draft Programme

Friday, June 11

16.00 Registration of participants

16.15 Welcome and Introduction

Paweł CIACEK, Foundation Project: Polska
Robert POSŁAJKO, Foundation Project: Polska
Roman BENEDYKCIUK, Coordinator of Friedrich Naumann Foundation for Freedom in Poland

16.30 Challenges for democracy and civil society in Central and Eastern Europe

Speakers:
Janusz ONYSZKIEWICZ, former Vice-President of European Parliament, Democratic Party Poland
Tomasz STEFANICKI, Projekt: Polska
Magdalena GÓRA, Institute of European Studies, Jagiellonian University
Moderator: Robert POSŁAJKO, Projekt: Polska

17.30 Coffee Break

18.00 Liberty in Europe: why the enlarged Europe does need Liberalism?

Daniel TANAHATOE, Political Advisor of the ELDR Party
Alexander PLAHR, President of LYMEC – European Liberal Youth
Facilitator: Robert POSŁAJKO, Foundation Project: Polska

19.00 Towards New Democracy – Presentation by Igor OSTROWSKI, Foundation Project: Polska

20.00 Dinner

Saturday, June 12

09.00 Breakfast

11.30 The civil society issues of personal freedom in light of Polish constitution

Speaker: Ewelina JÓZWIK, Projekt: Polska
Facilitator: Miłosz HODUN, Projekt: Polska

12.00 The ELF survey on Liberalism in Central and Eastern Europe. Comments and opinions

Prof. Jean-Michel DE WAELE, Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL), Free University of Brussels (ULB)
Liberal values of the middle-level party elites in Poland
Anna PACZEŚNIAK, University of Wrocław
Facilitator: Łukasz KLEJNOWSKI, Foundation Projekt: Polska

13.00 Coffee Break

13.15 Panel Discussion: why Liberalism is so weak in CEE?

Peter CESNIK, Deputy Chairman, Zares Party, Slovenia
Viktória TAKACS, President of the Union of  Young Liberals (LiFE) in Hungary
Paweł CIACEK, deputy chairman of the Association Project: Polska
Seebastjan PIKL., Institute Novum, Slovenia
Facilitator: Łukasz KLEJNOWSKI, Foundation Projekt: Polska

14.30 Lunch

15.30 Working groups: Finding a place for strong and visible liberal movements in CEE. Elaborating an action plan for European Liberals to strengthen Liberalism in Central and Eastern Europe

Working group 1: Weaknesses of Liberals in CEE
Moderator: Ester DIJK, VVD Netherlands

Working group 2: Advantages of Liberals in CEE
Moderator: Miłosz HODUN, Projekt: Polska

16.30 Report from the working groups

17.00 End of sessions. Free time – City tour.

20.30 Dinner

Sunday, June 13

09.00 Breakfast

10.00 Recommendations – preparing “ELF – Call for action”
Moderator:  Ester DIJK, VVD Netherlands

12.00 Coffee break

12.30 Summaries and evaluation
Paweł CIACEK, Foundation Project: Polska

13.30 Lunch

W dniach w dniach 21–23 maja 2010 r. w Warszawie, w Trybunale Konstytucyjnym oraz na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się Kongres „Wolność w Nowoczesnym Świecie”.

Kongres, zainicjowany przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, to spotkanie organizacji pozarządowych, świata akademickiego i mediów, poświęcone różnym aspektom wolności, zarówno odnoszącym się do polityki i ekonomii, jak i innych sfer życia – świata nowoczesnych mediów, funkcjonowania trzeciego sektora, wyboru gender, patriotyzmu i kultury.

Kongres ma stać się pomostem pomiędzy teorią i praktyką. Ramy intelektualne debaty zapewnią wykłady oraz dyskusje panelowe z udziałem cenionych autorytetów. Każdemu
z tematycznych wykładów towarzyszyć będą także sesje warsztatowe, na których powstaną zarysy konstruktywnych działań dla przyszłości. Pragniemy, aby w wyniku Kongresu powstała paleta projektów nadających tempo formowaniu się aktywnego i wykorzystującego
w pełni swoją wolność społeczeństwa. Gospodarzami warsztatów będą organizacje pozarządowe, które podejmą się realizacji stworzonych podczas Kongresu koncepcji.

Organizatorami Kongresu są: Projekt: Polska wraz z Fundacją Obywatelskiego Rozwoju (FOR) i Kulturą Liberalną, przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Naumanna na rzecz Wolności. Partnerem jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Kongres jest wydarzeniem otwartym – chętni do udziału mogą się rejestrować na stronie: www.czymjestwolnosc.pl

Skupione w Inicjatywie Razem89 organizacje: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Projekt: Polska i Fundacja Nowe Media oraz Kancelaria Sejmu RP i Ministerstwo Edukacji Narodowej organizują w jubileuszowym dla polskiej samorządności roku 2010 XVI Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży poświęconą tematowi „Nasz Samorząd Uczniowski”.

Pełne wykorzystanie możliwości działania, jakie dobrze pracujący w szkole samorząd stwarza uczniom, jest najlepszą lekcją uczestnictwa, współdziałania, uczy korzystania z praw i podejmowania obowiązków przez przyszłych pełnoprawnych obywateli.

Nasz projekt ma upowszechnić wiedzę o prawach i obowiązkach samorządów uczniowskich, o podstawach prawnych ich działania, rozpocząć szeroką dyskusję o tym, co można zrobić, by samorządy działały coraz lepiej, by odnosiły się do realnych problemów i spraw uczniów i całej szkolnej społeczności.

W tym celu organizujemy XVI Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz towarzyszące jej warsztaty. Serdecznie zapraszamy 2-3 osobowe zespoły uczniów (współpracujące z nauczycielem) z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w tym projekcie.

Aby wziąć udział w XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży należy:

1. Najpóźniej do 1 kwietnia 2010 r. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie
2. Do 30 kwietnia 2010 r. zorganizować szkolną dyskusję o samorządności uczniowskiej
3. Do 30 kwietnia 2010 r. zamieścić relację z dyskusji ze zdjęciami na stronie

Zespoły, które zorganizują najlepsze dyskusje i najlepiej je udokumentują zostaną zaproszone do udziału w obradach XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji do XVI Sesji SDiM oraz liczne materiały pomocnicze można znaleźć na stronie
szota.biz  ★