dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Problemu mowy nienawiści nie da się dziś zamieść pod dywan. Skala przemocy, jaka dotknęła społeczeństwa europejskie, zmusiła najważniejszych decydentów – Komisję Europejską i administratorów portali społecznościowych – do wypracowania standardów działań. Jak wygląda ich realizacja?

W debacie o mowie nienawiści i wolności słowa jeden argument przekonuje nas o tym, że nie wszystkie treści należy traktować jako neutralne. Jak wykazał raport przygotowany przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami, ekspozycja mowy nienawiści sprzyja umacnianiu uprzedzeń i zwiększa poparcie dla rozwiązań siłowych oraz partii o charakterze autorytarno-nacjonalistycznym. Zmniejsza za to wrażliwość na przemoc, o czym przekonaliśmy się niedawno, kiedy w Wenecji tonący uchodźca nie tylko nie uzyskał pomocy, ale spotkał się z lawiną wyzwisk ze strony turystów.

Internet to przestrzeń, w której najczęściej spotykamy się z wszelkimi rodzajami mowy nienawiści. Odpowiedzialność za jej usuwanie powinna spoczywać na administratorach, zakazujących tego typu treści. W praktyce ciężar wyszukiwania materiałów głoszących nienawiść przenoszony jest na użytkowników. Widząc skalę problemu, internauci zaczęli organizować kampanie zgłaszania określonych treści. Więcej zgłoszeń miało zapewniać poważniejsze potraktowanie sprawy. Nie zawsze to działało. Standardy rozpatrywania zgłoszeń pozostawały zagadką. Jednocześnie coraz silniejsze było poczucie, że należy uczynić ten proces bardziej skutecznym.

Wzorem stały się tu Niemcy, znane ze stanowczej podstawy wobec ekstremizmów. Facebook w Niemczech ma obowiązek usuwania nielegalnych treści w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia. To jednak efekt batalii sądowej.

W 2016 r. podpisano w końcu porozumienie między Komisją Europejską i administratorami treści, w którym strony zobowiązały się do wdrażania proponowanych rozwiązań bez ponoszenia konsekwencji za ich niedotrzymanie.

W myśl zobowiązań portale miały jasno zdefiniować, że podżeganie do przemocy i nienawiści jest nielegalne i dążyć do usuwania tego typu treści w ciągu doby. Portale miały również mówić, jakie treści są niepożądane, aby uniknąć kontrowersji związanych z niejasnymi kryteriami. Przy usuwaniu treści miały kierować się standardami Dyrektywy o przeciwdziałaniu pewnym formom nienawiści z 2008 r. (poświęconej głównie ksenofobii) oraz standardom prawa krajowego.

Komunikowaniu standardów obowiązujących na danych portalach oraz rozpatrywaniu wątpliwości miała służyć sieć lokalnych punktów, których pracownicy mieli być doskonale zaznajomieni z podstawowymi problemami zgłaszanymi przez użytkowników z danego państwa. W wypracowaniu reguł dotyczących kwalifikowania treści jako mowy nienawiści miały pomóc też konsultacje z organizacjami pozarządowymi i z ekspertami oceniającymi przykładowe wypowiedzi i na tej podstawie tworzącymi wytyczne wskazujące na prawdopodobieństwo, że dany komentarz nawołuje do nienawiści. Same firmy miały poprawiać swoje standardy poprzez współpracę w zakresie dobrych praktyk.

Wyniki badań nad efektami porozumienia wyglądają jednak dramatycznie. Umowa między Komisją a portalami nie przyniosła zakładanych efektów.

W zgłaszaniu treści najaktywniejsi są użytkownicy Facebooka, następnie Twittera i YouTube’a. Problem ten wydaje się nie występować na portalach zarządzanych przez Microsoft (najbardziej popularny to LinkedIn, portal służący do wyszukiwania kontaktów między przedstawicielami określonych branż). Najwięcej zgłoszeń dotyczyło (w kolejności) antysemityzmu, nienawiści wobec muzułmanów, nienawiści na tle narodowościowym, rasowym i etnicznym.

Portale nadały części użytkownikom status „zaufanego zgłaszającego”, chcąc nadać właściwą rangę powiadomieniom, które na pewno nie będą spamem (tj. nawet jeśli ostatecznie będą uznane za nieuzasadnione, nie będą to przypadki zgłaszania treści ewidentnie niełamiących regulaminu) – spośród badanych przypadków więcej było jednak zgłoszeń ze strony zwykłych użytkowników, co oczywiście cieszy – aktywność każdego internauty, nie tylko grupy najmocniej zaangażowanej w temat, jest w tym kontekście kluczowa.

Decyzja o usunięciu danej treści zapadła w 28 proc. przypadków. Najczęściej – 48,5 proc. – usuwał YouTube, Facebook – 28 proc., a Twitter jedynie 19 proc. Z systemu „zaufanych osób wysyłających zgłoszenia” najczęściej korzystał YouTube – w tym przypadku różnica między odsetkiem usuniętych treści między tą kategorią użytkowników a pozostałymi wynosiła aż 39 punktów procentowych, niewiele mniejsza różnica występowała na Twitterze, gdzie w przypadku zgłoszeń zwykłych użytkowników usunięto jedynie 5 proc. zgłoszonych treści.

Nadal nie zostały jednak stworzone punkty konsultacyjne dla mieszkańców poszczególnych krajów.

Jesienią ubiegłego roku pojawiło się też zagadnienie konieczności komunikowania się z użytkownikami portali po tym, kiedy szereg organizacji poskarżyło się na nieuzasadnione usuwanie materiałów. Kryteria usunięć określone są w sposób ogólny, nie wiadomo też, jaki jest schemat rozpatrywania zgłoszeń. W efekcie zwykły użytkownik nie wie, czy jest sens zgłaszania jakiegoś komentarza.

Wskazane jest przenoszenie tego rodzaju rozwiązań na grunt krajowy. Warto włączać w ten proces, w zależności od ich możliwości, portale ogólnokrajowe i lokalne – choćby w zakresie edukowania administratorów i promowania dobrych praktyk. Potrzebna jest do tego inicjatywa rządów państwowych. Przykład niemiecki pokazuje, że wymuszenie szybkiego usuwania niepożądanych treści jest możliwe. Od nas zależy, czy z tej możliwości skorzystamy.

 

Autor: Joanna Grabarczyk

Źródło: http://kulturaliberalna.pl/2017/03/06/grabarczyk-portale-internet-hejt-stop/

Reforma oświatowa oznacza początek otwartej wojny PiS-u z samorządami. Wojny, która rządowi może bardzo zaszkodzić.

Likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmioletnich podstawówek to prawdopodobnie pierwsza reforma rządu, która w takim stopniu dotyka samorządy, pozostawiając je przy tym bez żadnego wsparcia. Dla porównania sztandarowy program „Rodzina 500 plus” zrealizowano dzięki istniejącym już ośrodkom pomocy społecznej. Zagwarantowano także centralne finansowanie, co pozwoliło gminom ograniczyć problemy z jego realizacją do minimum. W przypadku zmian w prawie oświatowym jest zupełnie inaczej. Proces legislacji przypominał totalny chaos, a cały ciężar jego porządkowania zrzucono na samorządy.

Pierwsze pogłoski o planowanych zmianach (początek 2016 r.) wywołały w gminach zaniepokojenie. W zalewie sprzecznych informacji i przy braku oficjalnych komunikatów ze strony ministerstwa trudno było jednak zainicjować jakiekolwiek sensowne działania. Z końcem lipca minister Zalewska rozesłała do samorządów list, w którym wprost zapowiedziała likwidację gimnazjów. List podsumowywał rzekomą debatę i miał gwarantować ewolucyjny charakter zmian w oświacie. Już sama „debata” zapowiadała jakość reformy, bo sprowadzała się do jednostronnych oświadczeń ze strony przedstawicieli rządu. Samorządom długo nie przedstawiano żadnych technicznych szczegółów. Dyrektorów szkół jeżdżących na spotkania z kuratorami nie dopuszczano do głosu lub po prostu lekceważono ich pytania. Rodziców zignorowano zupełnie. Skutek był taki, że przed początkiem nowego roku szkolnego wszyscy zostali postawieni w stan gotowości. Wiadomo było, że coś zacznie się dziać. Nikt nie wiedział, co dokładnie.

Na projekty ustaw trzeba było czekać do połowy września. Wiele samorządów już wtedy rozpoczęło analizy przygotowujące wdrożenie reformy, bo rząd od początku narzucił niewiarygodne tempo wprowadzania zmian. Jak się okazało, pozornie doskonale przygotowane projekty zmieniały się kilkakrotnie. Do tego pozostawały wewnętrznie sprzeczne.

Niech za przykład posłuży tu art. 95 nowego prawa oświatowego, zawierający jeden z kluczowych przepisów regulujących strukturę organizacyjną podstawówek. Początkowo ten przepis stwarzał możliwość dopasowania sieci szkół do „miejscowych warunków”, w tym dopuszczał tworzenie szkół podstawowych obejmujących tylko część z planowanych ośmiu klas. Wiele samorządów ochoczo poszło w tym kierunku, planując zastąpienie gimnazjów zbiorczymi oddziałami podstawówek z klasami siódmą i ósmą. Takie quasi-gimnazja, poza oczywistą próbą oszczędzenia dzieciom i rodzicom zamieszania, miały swoje poważne uzasadnienie techniczne. W najstarszych klasach przewidziano bowiem nauczanie przedmiotów przyrodniczych w specjalistycznie do tego wyposażonych pracowniach. Takich pracowni nie ma w większości podstawówek (bo dotąd nie były tam potrzebne), znajdują się za to w budynkach gimnazjów (gdzie służyły za gabinety fizyki i chemii). Pragmatycznym rozwiązaniem było więc wykorzystanie istniejącego zaplecza i pozostawienie szkół w strukturze bardzo zbliżonej do obecnej. Kiedy kuratoria oświaty zorientowały się, że samorządowcy mogą w ten sposób obchodzić założenia ustawy, potraktowano to jako niebezpieczny antyrządowy spisek. Przepisy art. 95 szybko zmieniono w ten sposób (por. art. 95 ust. 2 projektu ustawy z 16 września 2016 r. oraz art. 95 ust. 2 przegłosowanej ustawy z 14 grudnia 2016 r.), by odebrać gminom jakąkolwiek swobodę. W rezultacie wiele wspólnot postawiono przed koniecznością przeprowadzania w powiększanych podstawówkach remontów i wyposażania ich w pracownie ze specjalistycznym, drogim sprzętem. Oczywiście bez finansowania.

A finanse są najpoważniejszym problemem. Subwencja oświatowa już od wielu lat była krytycznie zaniżona, przez co gminy musiały dokładać się do utrzymania szkół z własnych środków. W biedniejszych samorządach koszty te stanowiły nierzadko największy wydatek budżetowy. Reforma nie tylko nie rozwiązuje tego problemu, ale wręcz go pogłębia. Subwencja jest uzależniona od liczby dzieci. W rezultacie przeniesienia jednego rocznika (ostatniej klasy gimnazjum) do utrzymywanych przez powiat szkół ponadpodstawowych gminy stracą kolejną dużą część finansowania. W miejscowościach, gdzie nie zmieni się liczba budynków szkół (bo np. do tej pory funkcjonowały jako zespoły podstawówek i gimnazjów), środki na oświatę drastycznie zmaleją.

Gminy stają także przed dramatycznym wyborem związanym z tworzeniem nowej siatki szkół. Czy w niedostosowanych budynkach podstawówek upychać większą liczbę dzieci? Czy wprowadzać zmianowość nauczania? Co zrobić z niepotrzebnymi budynkami gimnazjów? Jak sfinansować lawinę prac remontowych? Jak kształtować granice rewirów szkolnych? W wielu gminach strukturę szkół mozolnie dopracowywaną przez lata trzeba teraz budować od zera. We wszystkim tym nie można zapomnieć o głosach rodziców i ich dzieci. Nawet jeśli dziś samorządy biorą na własne barki ciężar przeprowadzenia prawdziwych konsultacji społecznych, to mają one teraz nikłe znaczenie. Realia ekonomiczne reformy są tak sztywne, że postulaty rodziców niezwykle trudno uwzględnić.

Wchodzące w życie ustawy w żaden sposób nie rozwiązują także kwestii tracących pracę nauczycieli gimnazjów. Oczywiście część z nich przejdzie do ośmioletnich podstawówek, ale każdorazowo będzie to pochodna indywidualnych możliwości i warunków. ZNP szacuje, że zwolnionych zostanie do 37 tys. nauczycieli w skali całego kraju. Nawet jeśli te dane są zawyżone, samorządy także z tym problemem pozostawiono same.

Choć opozycja razem ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęły zbiórkę podpisów pod referendum w tej sprawie, jest nieprawdopodobne, by rząd poszedł na ustępstwa. Jakiekolwiek próby oporu we wprowadzaniu zmian już są traktowane jako demonstrowanie postaw antyrządowych. Spekuluje się, że niepokornym wójtom grożą konsekwencje ze strony wojewodów, a jeśli dana gmina nie uchwali zmian, te i tak zostaną wprowadzone – odgórnie, przez kuratora. Reforma oświatowa oznacza początek otwartej wojny PiS-u z samorządami. Wojny, która rządowi może bardzo zaszkodzić.

Niechlujność wprowadzania zmian dotyka w skali kraju miliony rodziców i pracowników szkół. Samorządy, nawet te sprzyjające PiS-owi, stają teraz naprzeciw pełnej arogancji władzy. Być może strategią partii jest zarzucenie samorządów niewykonalnymi zadaniami i skłócenie ich z mieszkańcami? Tak, by potem mieć uzasadnienie do „przeprowadzenia koniecznych zmian w ustroju samorządowym”? Ta strategia może uderzyć w partię rykoszetem. Podstawówki i gimnazja stanowiły często centra lokalnych społeczności; zwłaszcza w mniejszych gminach ich rola wykraczała daleko poza nauczanie dzieci. Jeśli ktoś z zewnątrz te wspólnoty dewastuje, samorządowcy, nauczyciele i rodzice prędzej skonsolidują się w ich obronie, niż rzucą się sobie do oczu. PiS na własne życzenie tworzy sobie właśnie tysiące wrogów w całej Polsce.

 

Autor: Piotr S. Kozdrowicki

Źródło: http://kulturaliberalna.pl/2017/02/20/projekt-polska-reforma-oswiaty-paliwo-dla-wrogow-pis-u-klopot-dla-samorzadow/

Narodowy radykalizm jest dziś tak samo niebezpieczny, jak był w latach 30., kiedy prowadził do tworzenia gett ławkowych i pogromów. Jego tolerowanie w mediach to historyczna bezmyślność.

Program „Skandaliści” – po tym, jak został zdjęty z anteny za rozmowę z Jerzym Urbanem przebranym w strój biskupa – postanowił zająć się tematami mniej drażliwymi w naszej rzeczywistości. W ramach nadwiślańskiej wersji poprawności politycznej stał się przestrzenią autopromocji dla osób wygłaszających poglądy rasistowskie, antysemickie i seksistowskie.

Jak czytamy w opisie programu, zapraszani do niego są „ludzie poruszający wyobraźnię tłumów”. Do kategorii skandalistów autorzy zaliczają Janusza Palikota, Mateusza Kijowskiego, Joannę Scheuring-Wielgus, Wojciecha Cejrowskiego, Jacka Międlara i Mariana Kowalskiego.

Do jednej ligi trafiają osoby, których poglądy można określić jako niespecjalnie wyszukane (Janusz Palikot), takie, które wzbudzają kontrowersje przez podnoszenie tematu mowy nienawiści i dyskryminacji na tle płci (Joanna Scheuring-Wielgus), i takie, które stosują dehumanizujący język wobec całych grup społecznych, a w ten sposób odtwarzają stare uprzedzenia, nieszczególnie przy tym interesując się ich zderzeniem z twardymi faktami. Przykładem rozmowa z Marianem Kowalskim.

Pierwsza prowokacja telewizji – asystenci przynoszą kebab dla gościa i falafel dla prowadzącej. Krótka wymiana zdań, pułapka wybitnie nieudana – Kowalski powtarza to, co mówi od dawna: że bywa w restauracjach oferujących kuchnię różnego rodzaju; wygłasza oświadczenie mające odciągnąć od niego jakiekolwiek oskarżenia o rasizm. Nie od dziś wiadomo, że nacjonaliści jadają w kebabach, nie wiadomo więc, czemu ta zagrywka miałaby służyć.

Już po chwili prowadząca daje się podejść innej z ulubionych technik gościa – streszcza, w uproszczeniu, jego poglądy, a on obraca je w żart i zarzuca prowadzącej, że „dla niej każdy Arab to terrorysta i uchodźca”, po czym opowiada o swoich kolegach Arabach z siłowni. Fenomen antysemity mającego znajomego Żyda, homofoba mającego przyjaciela geja itp. nie jest niczym nowym.

Następny wątek – zajścia w Ełku. Skomplikowany temat sprowadzony zostaje do kwestii statusu pobytu sprawcy zabójstwa. Wiemy o tym od Mariusza Błaszczaka, choć nie wiadomo, na czym dokładnie miały polegać jego problemy (czasami o przejściowej utracie udokumentowania pobytu decyduje minimalne opóźnienie w złożeniu statusu o przedłużenie wniosku, czasami błąd urzędnika). Udało się jednak wytworzyć zbitkę między pojęciami nielegalnego imigranta i zabójcy, który potrafi ugodzić w nerkę, przez co całe wydarzenie ma nosić rzekomo znamiona egzekucji. Zanim prowadząca zdążyła dojść do głosu i przypomnieć o „odwetowych” atakach na przypadkowych cudzoziemców, Marian Kowalski podsumował wątek dygresją o popularnym sitcomie. Od razu przypomina się osobowość cesarza, co „lubił polowania i terror”, ale „fotografował się z dziećmi wśród kwiatów”. Zwykły Polak zaczyna utożsamiać się z rozmówcą, traktując dziennikarkę jako osobę niepoważną, z niezrozumiałych powodów niechętną Kowalskiemu.

Następnie Kowalski przechodzi w sferę fantazji. Twierdzi, że Polska jest „zalewana” przez „różnych ludzi”, po czym sam sobie zaprzecza, twierdząc, że do Polski nikt nie chce wjeżdżać. W końcu stwierdza, że parafie przyjmują dziś pojedynczych uchodźców, ale robią to, bo idą za głosem Franciszka, który „jest lewicowym papieżem”. A przecież – peroruje dalej Kowalski – Benedykt XVI mógł zostać „prawdopodobnie w wyniku jakiegoś puczu odsunięty od władzy”! Czy Kowalski rozmawia z księdzem o swoich poglądach? Nie musi się z nich zwierzać nawet spowiednikowi, a tym bardziej redaktorce, która nie jest osobą duchowną. Erystycznie kulturysta w dalszym ciągu wygrywa z dziennikarką.

Reszta programu wygląda podobnie. I rzecz nie w tym, by scena po scenie analizować rozmowę Gozdyry z Kowalskim, lecz by zwrócić uwagę na poważniejszy problem.

Od dawna w mediach nobilituje się przedstawicieli skrajnej prawicy, udostępniając im czas antenowy i poświęcając dużą uwagę ich poglądom. Padają argumenty o wolności słowa. Warto przypomnieć sobie jednak Rawlsa i dylemat nietolerancyjnej sekty. Jeśli jakaś grupa nie akceptuje demokratycznych zasad, nie jesteśmy zobowiązani traktować jej tak samo jak innych organizacji, które szanują pewien konsensus. A jeśli już to robimy, powinniśmy stanowczo wykazywać niekonsekwencje w prezentowanym przez nich sposobie myślenia i nie wdawać się w pojedynek na emocje, bo te świetnie służą wszelkiej maści fundamentalistom.

Musimy jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że osoby, które już przyjęły retorykę zagrożenia i tęsknoty za rządami silnej ręki, nie zmienią od razu swojej postawy. W rozmowach z ludźmi reprezentującymi takie poglądy szczególnie istotne jest unikanie tego, co zdarzało się red. Gozdyrze – atakowanie chochołów, pozwalanie sobie na niedopowiedzenia, które zręczny dyskutant przeplata na korzyść swojej tezy. Trzeba pamiętać, że naszym celem może być jedynie wpłynięcie na nieprzekonanych.

Dekonstruowanie narracji fundamentalistów jest wręcz niezbędne. Dyskutując o narodowym radykalizmie, wszyscy powinniśmy mieć w głowie wznowioną niedawno pracę Jana Józefa Lipskiego „Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego”. Podejmowanie tego tematu może mieć sens tylko wtedy, kiedy będziemy w stanie wykazać, że król jest nagi.

Poglądy głoszone przez dzisiejsze organizacje zaliczane do narodowego radykalizmu, a w istocie wywodzące się z nurtu bliźniaczych idei inspirujących się faszyzmem, są tak samo niebezpieczne dziś, jak były w latach 30., kiedy doprowadzały do tworzenia gett ławkowych i pogromów. Reprezentanci takich poglądów nie są rozmówcami, z którymi mogę się nie zgadzać, ale którzy zawsze mogą wnieść do dyskusji coś wartościowego i godnego refleksji. Jeżeli – tak jak w programie „Skandaliści” – rozmawia się z nimi w sposób nieprzemyślany, zakładając, że na pewno nie przepracowali tego, jak się o nich myśli, lub nie umieją się do tego odnieść – przyczyniamy się jedynie do wzrostu popularności tego typu idei.

 

Autor: Michał Żakowski

Źródło: http://kulturaliberalna.pl/2017/02/06/zakowski-nacjonalizm-nie-zawsze-warto-rozmawiac/

Sytuacja imigrantów w Polsce przez 20 lat ulegała stopniowej poprawie. Przed nami jednak wiele groźnych wyzwań, które mogą cofnąć wywalczony w poprzednich latach postęp.

W grudniu minęło 20 lat od mojego przyjazdu do Polski. Przeprowadzka do innego kraju nigdy nie jest łatwa. Obcy ludzie, obce środowisko, wszystko jest nowe i nieznane. Do tej pory pamiętam to trudne doświadczenie. Jak w tym wszystkim mogą czuć się osoby przyjeżdżające do Polski?

Pierwszą i najważniejszą kwestią, z jaką musi uporać się każdy imigrant, jest zadbanie o legalny pobyt, np. przedłużenie wizy lub uzyskanie karty czasowego pobytu. Jednym słowem: biurokracja. Co jakiś czas słychać doniesienia o kilometrowych kolejkach, w których cudzoziemcy muszą stać godzinami, aby móc dopełnić formalności, i o długich miesiącach oczekiwania na decyzję. Jednak w porównaniu z sytuacją w latach 90. cudzoziemcy mają łatwiejszy dostęp do wiedzy o procedurach otrzymywania prawa do pobytu. Informacje mogą uzyskać z lektury materiałów przygotowanych przez Urząd ds. Cudzoziemców czy wojewodę, dostępnych w wielu językach, nie tylko polskim czy angielskim, ale też np. ukraińskim, wietnamskim czy ormiańskim. Wszystkie podstawowe informacje można także znaleźć w internecie. Powstało też wiele prywatnych firm, które specjalizują się we wspieraniu cudzoziemców.

Dodatkowo, szczególnie w większych miastach, działają organizacje pozarządowe udzielające nieopłatnego wsparcia. Te jednak borykają się z problemami, w tym zwłaszcza z kryzysem finansów. Odbija się to na możliwości finansowania porad prawnych dla imigrantów, a większość problemów tych ostatnich wynika z ogólnej nieznajomości przepisów.

Termin „nielegalny imigrant” kojarzy się z kimś groźnym, członkiem zorganizowanej grupy przestępczej lub siatki terrorystycznej. Tymczasem w większości przypadków to zwykli ludzie, którzy złożyli wniosek o przedłużenie pobytu o kilka dni za późno. Z tego powodu toczą długie boje z urzędami, wydającymi niezrozumiałe decyzje, np. o deportacji osób uczących się w polskich szkołach, doskonale zintegrowanych z rówieśnikami.

Obserwując działalność organizacji pomocowych, zauważyć można rosnący udział imigrantów w ich pracach. Odnoszę wrażenie, że zmieniła się też mentalność cudzoziemców. Jako że wielu z nich nie posiadało kiedyś prawa do legalnego pobytu, ich życiowym mottem było „niewychylanie się”, niezwracanie na siebie uwagi. Nie mieli świadomości swoich praw, a co dopiero chęci, by o nie walczyć. A w budowaniu państwa obywatelskiego to ostatnie jest właśnie najważniejsze. Imigranci będą zaś tym skuteczniej walczyć o poszanowanie swoich praw, im bardziej będą świadomi ich istnienia. Stało się to szczególnie ważne w ostatnich latach, kiedy nasilają się nastroje wrogie imigrantom.

Negatywne skutki restrykcyjnego polskiego prawa niwelowały abolicje z lat 2003, 2007 i 2012. Osoby, które z nich skorzystały, mieszkają w Polsce do dziś; często mają tutejsze obywatelstwo. Warto realizować takie programy co parę lat, a najlepiej stworzyć stały mechanizm legalizowania nieudokumentowanego pobytu. Niestety w obecnym klimacie politycznym raczej to nie nastąpi. Tym samym wiele osób padnie ofiarą problemów, których same nie spowodowały.

Na sytuację imigrantów wpływają również nastroje kreowane przez media. Wzbudzanie strachu przed cudzoziemcami od dawna negatywnie wpływa na mieszkających w Polsce imigrantów. Można choćby wymienić materiał TVP prezentujący Radę ds. Imigrantów w Gdańsku za pomocą zdjęć z zamieszek wywoływanych w bliżej nieokreślonym miejscu przez osoby o ciemniejszej karnacji. Przypisywanie imigrantom negatywnych cech i wrogich intencji przekłada się na zwiększoną liczbę ataków. Postawa władz, bagatelizujących problem i utożsamiających go z „poprawnością polityczną”, sprawia zaś, że życie imigranta w Polsce staje się zwyczajnie niebezpieczne. O ile ataki zdarzały się zawsze, o tyle obecnej ich skali nie sposób wytłumaczyć inaczej niż medialną nagonką.

Wiele mówi się o tym, w jaki sposób zapobiegać przyjazdowi migrantów. W tym kontekście wspomina się też o repatriantach czy polskich rodzinach z Donbasu. Nie udziela się im jednak realnego wsparcia, a po przyjeździe do Polski narażeni są oni na takie same zagrożenia jak reszta imigrantów. Nie mówi się o tym, w jaki sposób prowadzić politykę integracyjną. Obowiązuje perspektywa zero-jedynkowa: albo Polska „bezpieczna”, bez imigrantów, albo „wielokulturowa”, z gettami i terrorystami. Taki wyimaginowany obraz funkcjonuje nie tylko wśród zwykłych ludzi, ale również najważniejszych osób w państwie. Tymczasem w interesie Polski leży nie ograniczanie liczby imigrantów (którzy, jeśli ich interesem będzie osiedlenie się u nas, będą to robić w ten czy inny sposób), ale prowadzenie polityk umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie ich potencjału.

Trudno przewidzieć przyszłość, wydaje się jednak, że najbliższe lata będą pełne wyzwań. Największym z nich jest walka o to, by stereotypy nie przysłoniły żywych ludzi. Dlatego tak ważne jest dopuszczanie do głosu samych imigrantów, zobaczenie, kim są i jak żyją.

 

Autor: Margarita Harutyunyan

Źródło: http://kulturaliberalna.pl/2017/01/30/60824/

Zaczęło się w październiku. Facebook usunął post Pauliny Młynarskiej, zablokował również konta dwóch znanych feministycznych dziennikarek. Pod koniec miesiąca celem interwencji stali się narodowcy. Tym razem do sprawy włączyła się minister cyfryzacji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, a poseł Marek Jakubiak powołał się na nadany mu immunitet.

Od dawna wiemy, jak archaiczne są wszelkie próby nakreślania granic między światem wirtualnym a realnym. Portale społecznościowe są dziś nośnikiem przekazu treści dla mediów i osób publicznych. Tweety polityków stanowią przedmiot debaty publicznej. Tym samym główni aktorzy życia publicznego podlegają regułom ustalanym przez administratorów największych portali.

Obowiązujące tam reguły dotyczące wypowiedzi są bardziej surowe niż przepisy polskiego prawa. Zazwyczaj katalog treści zakazanych, bo zawierających mowę nienawiści, obejmuje kwestie niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej, czy też statusu weterana.

Zajmując się zgłaszaniem treści pojawiających się na Facebooku, od lat mierzyliśmy się z tym samym problemem. Większość zgłoszeń była odrzucana. Pojawiały się oskarżenia o wybiórczość facebookowej moderacji – mimo że skuteczność zgłoszeń była zbliżona, niezależnie od tego, czy zgłaszaliśmy mowę nienawiści wobec osób homoseksualnych, czy wobec katolików. Bez problemu akceptowane były za to strony publikujące obrazki, w których wyznawcy islamu utożsamiani byli z zoofilami – wystarczyło tego rodzaju treści określić mianem satyry, bo w takim wypadku Facebook stosuje lżejsze standardy oceny.

Facebook kontra ministrowie

Nie znamy dokładnych powodów zablokowania stron Marszu Niepodległości, Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego. Najprawdopodobniej ich nie poznamy. Warto jednak pamiętać, że od lat użytkownicy zgłaszają administratorom poszczególne materiały zawierające groźby czy nawoływanie do nienawiści.

Uderzająca jest jednak dysproporcja w reakcjach na działania administratorów serwisu. Kiedy blokowane były treści umieszczane przez osoby popularne, ale związane ze środowiskami feministycznymi, o sprawie pisały głównie media z nurtu tzw. lewicowo-liberalnego. Po zablokowaniu profilu Marszu Niepodległości do sprawy włączyła się minister cyfryzacji, Anna Streżyńska, mimo że w ramach swoich kompetencji ma bardzo ograniczony, a w zasadzie zerowy wpływ na decyzje podejmowane przez międzynarodowe korporacje.

Poseł Marek Jakubiak z Kukiz’15 w odpowiedzi na zablokowanie swojego konta odwołał się z kolei do argumentów, które chyba nawet jemu samemu muszą wydawać się absurdalne. Stwierdził bowiem, że jako poseł ma… większe uprawnienia niż zwykły użytkownik Facebooka. Pan poseł zapewne doskonale zna treść ustawy regulującej wykonywanie jego mandatu i wie, że immunitet chroni przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej przez instytucje państwa polskiego. Na upartego można prowadzenie profilu na Facebooku uznać za „związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu”, jest to jednak zadanie karkołomne – przepis ten odnosi się raczej do zadań związanych stricte z pracą parlamentarzysty, a nie z całkowicie opcjonalną metodą informowania wyborców o swojej aktywności.

Do sprawy włączył się także wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Serwisowi zarzucono blokowanie stron patriotycznych, co wydaje się być dużym nadużyciem. Sprawa zablokowania dostępu do mediów społecznościowych organizacjom narodowo-radykalnym przybrała jednak rangę ogólnonarodowego problemu, zagrożenia dla konstytucyjnych wartości.

To zaskakujące, z jak wielką energią w temat angażuje się przedstawiciel resortu znanego jednocześnie z ignorowania problemu narastającej skali przestępstw z nienawiści. Stały wzrost przestępstw z nienawiści – w tym aż o 527 proc. w przypadku spraw związanych z manifestacjami, wiecami czy zgromadzeniami (dane z I połowy 2016 r., w porównaniu do danych z I połowy 2015 r.) – i narastające poczucie zagrożenia, z którym żyją osoby odróżniające się od większości kolorem skóry, narodowością, wyznaniem, orientacją seksualną, nie stanowi według ministerstwa sprawiedliwości poważnego problemu.

Brak konsekwencji

Regulamin Facebooka jasno określa, jakiego rodzaju treści są zakazane. W przypadku mowy nienawiści mamy jednak do czynienia ze specyficznym problemem. O ile ocena materiału zawierającego treści pornograficzne czy przemoc jest łatwa w zakresie rozpoznania sytuacji, o tyle ocena zawartości treści umieszczanych w kilkuset językach stanowi większe wyzwanie. Dlatego tak często pierwsze decyzje dotyczące zgłaszanych treści informują o odmowie ich usunięcia.

Na Facebooku pozostało wiele profili prowadzonych przez działaczy narodowo-radykalnych. Dlaczego usunięte zostały profile organizacji odpowiedzialnych za Marsz Niepodległości? Biuro prasowe FB informuje, że powodem był użyty na plakacie symbol falangi, który jest zakazany na platformie FB z powodu historycznych odniesień do mowy nienawiści.

Powód całej awantury wydaje się zatem prozaiczny i nie ma nic wspólnego z prześladowaniem za poglądy. Niestety po raz kolejny okazało się, jak wielką uwagę środowiska rządowe skupiają na utrzymywaniu pozytywnych relacji ze środowiskami, których działalność ociera się o szowinizm i homofobię. Co gorsza, ostatecznie Facebook zdecydował się nie blokować grafik z użyciem falangi, ponieważ uznano, że promują one legalnie zarejestrowaną manifestację. Nie jest to najlepsza decyzja, świadczy o niekonsekwencji i podatności na wpływy głośnych grup. Tymczasem, aby standardy społeczności miały znaczenie, należy zachować elementarną konsekwencję w podejmowaniu decyzji.

 

Autor: Joanna Grabarczyk

Źródło: http://kulturaliberalna.pl/2016/11/14/facebook-marsz-niepodleglosci-komentarz/

W nawiązaniu do treści opublikowanych dziś przez pana Mariusza Pudzianowskiego na profilach Mariusz Pudzianowski oraz Mariusz Pudzianowski Transport, przedstawiamy oficjalne stanowisko naszego stowarzyszenia.
Problem mowy nienawiści, z którym walczymy w ramach kampanii Hejtstop po raz pierwszy w tak bezpośredni sposób dotknął członków naszego zespołu.
Dlatego dziś chcielibyśmy szczególnie mocno zaapelować do Państwa o włączenie się w działania podejmowane przez nas w przyszłości i dziękujemy za wyrazy poparcia, które cały czas do nas docierają.

12697383_10154004123081037_4645298427007659319_o

[Kliknij, żeby otworzyć oświadczenie w nowej karcie]

9 czerwca w trakcie happeningu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie zainaugurowany został ruch “Więcej niż energia” – ogólnopolska kampania na rzecz energetyki obywatelskiej. Na stronie www.WiecejNizEnergia.pl zbierane są podpisy pod apelem do polityków o wsparcie rozwoju rozproszonych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej.

Ustanowieniem wyjątkowego rekordu Polski symbolicznie zainaugurowana została dziś działalność ruchu „Więcej niż energia”. To początek ogólnopolskiej kampanii na rzecz energetyki obywatelskiej, w którą zaangażowane są dziesiątki organizacji i tysiące ludzi z całego kraju. Jej celem jest wsparcie obywateli w wywalczeniu sobie prawa do  opłacalnej produkcji i korzystania z energii.

Przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie stanęła dziś niecodzienna konstrukcja, przypominająca ażurowy tunel, na której umieszczono ponad tysiąc wiatraczków z papieru z recyklingu. O godz. 11.00 osoby biorące udział w wydarzeniu jednocześnie zaczęły w nie dmuchać, wprawiając wszystkie w ruch. W ten sposób udało się ustanowić nowy rekord Polski w liczbie wiatraczków kręcących się jednocześnie. W ten dowcipny sposób symbolicznie zapoczątkowana została działalność ruchu “Więcej niż energia”.

Celem ruchu jest zainicjowanie zmian prowadzących do rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce. Na stronie www.WiecejNizEnergia.pl  zbierane są podpisy pod apelem do polityków o wsparcie rozwoju rozproszonych źródeł energii i efektywności energetycznej. Jest to kolejny, po podpisaniu deklaracji na rzecz energetyki obywatelskiej [1], wyraz poparcia dla rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej w naszym kraju. Do ruchu zainicjowanego przez ClientEarth, Greenpeace Polska, Polską Zieloną Sieć i WWF Polska dołączyło już ponad trzydzieści podmiotów. Są wśród nich samorządy, fundacje i stowarzyszenia, w tym organizacje z branży energetycznej np.Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, a także instytucje naukowe, między innymi Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Ruch „Więcej niż energia” narodził się z poparcia, jakim cieszą się rozwiązania związane z poprawą efektywności energetycznej i odnawialnymi źródłami energii (OZE). Badania CBOS z listopada 2014 r. pokazują, że ponad 88 procent Polek i Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w energetykę odnawialną [2]. Za sprawą debaty publicznej, towarzyszącej pracom nad ustawą o OZE i jej nowelizacją, słyszalny stał się głos tysięcy obywateli i obywatelek oraz dziesiątek organizacji pozarządowych, samorządów i organizacji branżowych popierających energetykę obywatelską. Teraz, dzięki powstaniu ruchu „Więcej niż energia” oraz stronie www.WiecejNizEnergia.pl, wszyscy zainteresowani rozwojem energetyki obywatelskiej – zarówno osoby prywatne, jak i instytucje – mogą poprzeć apel do polityków o tworzenie rozwiązań wspierających jej rozwój.

Energetyka obywatelska [3], której wprowadzenia do polskiego prawa oczekują członkowie ruchu “Więcej niż energia”, to system, w którym możliwe jest aktywne uczestnictwo osób prywatnych, instytucji oraz przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w inwestycjach w OZE oraz działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Jej rozwój pozwoli na samodzielną i opłacalną produkcję energii zarówno obywatelkom i obywatelom, jak i instytucjom takim jak m.in. szpitale, szkoły, kościoły, małe i średnie przedsiębiorstwa czy schroniska dla zwierząt.

Powstanie ruchu „Więcej niż energia” zbiegło się w czasie z przygotowywaną przez Ministerstwo Gospodarki nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa uwzględniająca m.in. system taryf gwarantowanych dla najmniejszych producentów energii mający obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. została przyjęta przez Sejm zaledwie kilka miesięcy temu. Jednak już teraz rząd chce obniżyć ustalone przez Parlament stawki taryf gwarantowanych. Jeśli tak by się stało produkcja energii w przydomowych mikroelektrowniach nie będzie opłacalna, a Polska wykona krok w tył na drodze do energetyki obywatelskiej.

12 czerwca 2015 odbyła się gala wręcznie nagród w konkursie dla najlepszych warszawskich inicjatyw pozarządowych – S3KTOR. W ręce Projektu: Polska reprezentowanego przez Wiktora Jędrzejewskiego i Joannę Grabarczyk  powędrowały dwie nagrody. Miejskie Pszczoły zostały wyróżnione w kategorii ekologia i środowisko przyrodnicze. HejtStop został wyróżniony w kategorii społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka.

O konkursie S3KTOR
Zapis gali finałowej

W dniach 23-24 maja 2015 odbyła się Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska.

Demokracja partycypacyjna staje się naturalnym elementem funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa – nie tylko dla Polaków, ale także w regionie i w Europie w ogóle. Widać wyraźnie, iż obywatele, niezależnie od pokolenia do którego przynależą, chcą się angażować w decyzje na szczeblu lokalnym i krajowym, chcą wpływać na problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne. Na tym etapie kluczowe jest by znaleźć sposoby na poprawę i optymalizację uczestnictwa zainteresowanych wyborców w procesie decyzyjnym.

W maju 2015 roku obchodzić będziemy 25-lecie obowiązywania ustawy o samorządzie gminnym. Premier zapowiedziała z tej okazji utworzenie w Parlamencie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Samorządu, która ma przygotować nowelizację tejże ustawy. Chcemy by projekt nowelizujący obecnie obowiązującą ustawę nie pozostawał oderwany od realnych potrzeb obywateli – potrzeby dyskursu, konsultacji, zaangażowania.

Podczas dwudniowego wydarzenia odbędzie się konferencja oraz warsztaty poświęcone demokracji uczestniczącej w regionie Europy Wschodniej. Podczas warsztatów przygotujemy raport na temat najlepszych praktyk i inteligentnych sposobów wykorzystania narzędzi demokracji uczestniczącej, który potem będziemy chcieli zaprezentować w trakcie prac nowelizacyjnych nad ustawą samorządową.

Konferencja odbywać się będzie 22 i 23 listopada 2014 roku w lokalu państwomiasto (Warszawa, ul. Andersa 29). Wstęp wolny.

// SOBOTA [22 listopada]

10:30 – 11:00
Demokracja uczestnicząca – wykład wprowadzający
Olgierd Dziekoński (Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

11:00 – 12:30
Wybory samorządowe 2014: rezultaty, ewaluacja, przyszłość – dyskusja
Paweł Ciacek (Stowarzyszenie Projekt: Polska, Millward Brown)
Olgierd Dziekoński (Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
Konrad Niklewicz (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
Filip Pazderski (Instytut Spraw Publicznych)
moderacja: Agata Dąmbska (Forum Od-nowa)

13:30 – 14:30
Studium przypadku budżetu partycypacyjnego w Medellín (Kolumbia)
Inga Hajdarowicz, Anna Bednarczyk

// NIEDZIELA [23 listopada]

11:30 – 13:30
Warsztaty: Jak skutecznie uczestniczyć w demokracji?
Grzegorz Młynarski (Pracownia Miejskich Innowacji „Sociopolis”)

ORGANIZATOR: Projekt: Polska i Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
PARTNER: Instytut Spraw Publicznych

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

newsletter_październik 2014

Stowarzyszenie Projekt: Polska i European Liberal Forum zapraszają na konferencję pt. Developing a liberal strategy against online nationalism, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 27-28 czerwca 2014 roku. W spotkaniu wezmą udział m. in. eksperci z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia Jeden Świat i Polskiej Akademii Nauk.
Spotkanie będzie miało formę warsztatową i będzie kontynuacją konferencji z 2013 pod tym samym tytułem.
Informacje na temat nadchodzącego wydarzenia będą zamieszczane na stronie internetowej.

W imieniu Stowarzyszenia Projekt:  Polska chcemy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na międzynarodową konferencję poświęconą mowie nienawiści pt. „Is hate speech free speech”, która odbędzie się w Koszalinie/Mielnie w dniach 23-24.08.

Wśród zaproszonych gości, którzy wezmą udział w konferencji w Koszalinie w dn. 23.08, obecni są m.in.:

Orhan Ceka, Liberal Alternative Institute

Katarzyna Zawadzka – Stowarzyszenie Równość na Fali

Dorota Chałat, Stowarzyszenie Era Kobiet

Máté Hajba, Free Market Foundation

24 sierpnia w ośrodku „Horyzont” odbędą się również warsztaty prowadzone przez Koordynatorkę ogólnopolskiego projektu „Hejtstop” – Joannę Grabarczyk – oraz współwłaściciela strony „Wielkie sprzątanie mowy nienawiści na Facebooku – Patryka Ferenca. Wszelkie osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie się pod mailem hejtstop@hejtstop.pl, w tytule podając „Letnie warsztaty nad morzem”,w treści – imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Poniżej prezentujemy Państwu program konferencji.

Odbywać się będzie w językach polskim i angielskim.

„Mowa nienawiści – mową wolności?” / „Is hate speech Free speech?”

Sierpień / August 23 – 24, 2014

SOBOTA /  SATURDAY 23/08/2014

Adres – Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Zwycięstwa 42, Koszalin

10.00 – 10.15 REJESTRACJA / REGISTRATION

10.15 – 10.30 Otwarcie spotkania i powitanie gości – Michał Jurczyga, Przewodniczący Stowarzyszenia Projekt: Polska/Welcome and opening, Michał Jurczyga, President of Projekt: Polska Association

10.30 – 12.00 Dlaczego język, którym się posługujemy, jest ważny? – wykład / Why the language does matter? – lecture

Orhan Ceka, Liberal Alternative Institute

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14:30 Czy mowa nienawiści jest mową wolności? – dyskusja / Is hate speech Free speech? – discussion:

Katarzyna Zawadzka, Stowarzyszenie Równość na Fali / Równość na Fali Association

Dorota Chałat, Stowarzyszenie Era Kobiet / Era Kobiet Association

Máté Hajba, Free Market Foundation

Moderator – Michał Jurczyga, Projekt: Polska Association

14:30 – 15:00 – Zamknięcie dyskusji – Paweł Ciacek, Prezes Fundacji Projekt: Polska / Closing remarks, Paweł Ciacek, President of Foundation Projekt: Polska

NIEDZIELA / SUNDAY 24/08/2014
Adres – Rybacka 3, 76-032 Unieście 

10.00 – 11.00 Prezentacja projektów / Presentations of the projects:

Joanna Grabarczyk – HejtStop

Patryk Ferenc – Wielkie Czyszczenie Facebooka / Cleaning of Facebook

14.00 – 15.00 Mowa nienawiści, mową wolności? – warsztaty / Is hate speech, Free speech? – workshop – Joanna Grabarczyk, Projekt: Polska Association

15.00 – 16.00 LUNCH

16.00 – 16.30 Zakończenie warsztatów – Michał Jurczyga/ Closing remarks, Michał Jurczyga, President of Projekt: Polska Association

Do zobaczenia w Koszalinie!

See You in Koszalin!

Stowarzyszenie Projekt: Polska

Jeszcze tylko do 13 kwietnia czekamy na zgłoszenia do akcji Masz Głos, Masz Wybór – przygotuj gminę na wybory, skorzystaj z porad i wsparcia ekspertów i przyjedź na szkolenie: http://www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/ !

Więcej o tegorocznej edycji akcji na:
http://www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/

Strona www.szkolomat.pl została uruchomiona  dzięki współpracy Fundacji  Projekt: Polska i Laboratorium EE w ramach projektu „Przejrzysta i otwarta szkoła- budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji”.

Celem projektu jest udostępnienie informacji o szkołach podstawowych i gimnazjach a – w dłuższej perspektywie – rozbudzenie  dyskusji na temat jakości polskiego systemu szkolnictwa.

Aktualnie strona zbudowana jest w oparciu o dane zebrane i przygotowane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Centrum Informatyczne Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych.

Szkołomat umożliwia sprawdzenie:

 • lokalizacji szkół podstawowych i gimnazjów na mapie;
 • średnich  wyników egzaminacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów;
 • poziomu wybranej szkoły na tle innych szkół znajdujących się w tym samym powiecie;
 • wkładu szkoły w postęp, który robią uczniowie w trakcie nauki w danym gimnazjum.

Zapraszamy na  fanpage’a projektu https://www.facebook.com/szkolomat?ref=hl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku na cele  Projekt: Polska!     

Dostępne: wersja online i

wersja na PC.

Dziękujemy za przekazanie 1% swojego podatku!

Szanowni Państwo,

Ze względu na niezwykle trudną sytuację na Ukrainie jesteśmy zmuszeni PRZERWAĆ ZBIÓRKĘ LEKÓW! Jest olbrzymi problem z przekazaniem środków medycznych przez granicę, więc na chwilę obecną prosimy Państwa o nieprzekazywanie środków medycznych do wyznaczonych punktów.

Zamiast tego, prosimy Państwa bardzo serdecznie o przekazywanie wpłat w postaci darowizn na konto Fundacja „Otwarty Dialog”. Przedstawiciele FOD są obecni w Kijowie i kupują na miejscu wszelkie możliwe środki medyczne. Oto konto:

Prosimy o wpłatę środków na ten cel na konto Fundacji Otwarty Dialog:
PL56 2490 0005 0000 4600 5911 3255
Alior Bank SA
Kod BIC/SWIFT ALBPPLPW
Przy wpłatach z kont polskich banków wystarczy sam nr 56 2490 0005 0000 4600 5911 3255

Zbiórka ma charakter zbiórki publicznej i jest zarejestrowana w MIAiC.

 

­

Z radością oddajemy do Waszej dyspozycji nowy serwis Otwarte Zabytki – digitalizacja  (wuoz.otwartezabytki.pl). Udostępniamy w nim pilotażowo część zbiorów archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu.

W I fazie projektu  zdigitalizowana i poddana obróbce OCR zostanie dokumentacja wybranych obiektów z województwa opolskiego. Mamy nadzieję, że otwarty serwis będzie odpowiedzią na potrzeby użytkowników skarżących się na utrudniony dostęp do dokumentacji – przewodników, badaczy, architektów, właścicieli zabytków oraz ich miłośników. Większość dokumentów publikowanych w serwisie znajduje się w domenie publicznej, natomiast opracowania historyczne (z wyjątkiem czterech) udostępniamy na licencji CC BY-SA.

To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce, które nie doszłoby do fazy realizacji bez elastycznego podejścia opolskiego Urzędu – udostępnianie zbiorów w sposób otwarty, do swobodnego wykorzystywania budzi niepokój wielu urzędników, zwłaszcza w kwestii ewent. konsekwencji prawnych. Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność dla Pani Konserwator Iwony Solisz i jej zespołu za otwartość, odwagę i pracę włożoną we wspólne przedsięwzięcie. Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Pozostałe Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków zapraszamy do współpracy i udostępniania własnych archiwów w naszym serwisie wuoz.otwartezabytki.pl!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

U progu kampanii do parlamentu europejskiego Fundacja Polska Debatuje, Koło Naukowe „Touching Europe“ oraz Klub Debat spotkały się z politykami, aby dyskutować o roli europarlamentarzystów w zapewnieniu prawdziwego dialogu między obywatelami i instytucjami Unii Europejskiej. Czy głos polskich obywateli jest słyszalny w Brukseli? Co eurodeputowani powinni zrobić, aby tak było? Debata zatytułowana „Jak daleko mamy do Brukseli?“ z udziałem polskich polityków odbyła się 28 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Już na wstępie panelu dyskusyjnego, eksperci zauważyli, że odpowiedź na tytułowe pytanie mogłaby być bardzo prosta – od Brukseli dzieli nas około 1300 kilometrów. Aktualna sytuacja pokazuje jednak, że odpowiedź jest bardziej złożona. Paneliści zgodnie przywołali dyrektywę tytoniową, jako sprawę która ostatnio poruszyła społeczeństwo. ­To właśnie takie spektakularne kwestie wpływają na wizerunek Unii Europejskiej. – mówił Michał Jurczyga, przewodniczący stowarzyszenia Projekt: Polska.

– Nie z każdą informacją dotyczącą Unii Europejskiej łatwo dotrzeć do mediów. Takie sprawy jak dyrektywa tytoniowa czy regulacja roamingu przebiły się, bo dotykają  bezpośrednio obywateli. – powiedziała Agnieszka Pomaska, posłanka, Przewodnicząca Komisji ds.UE.

Synonimem braku łączności, komunikacji i zrozumienia jest frekwencja, która w Polsce czy Słowacji jest jedną z najniższych w Europie.- przekonywał w swojej wypowiedzi eurodeputowany Piotr Borys. Eksperci szukali odpowiedzi na problem deficytu obywatelskości, który jest jedną z głównych przyczyn rosnącego eurosceptycyzmu w krajach Unii Europejskiej.

Pracę u podstaw rekomenduje Projekt: Polska. – To europarlamentarzyści powinni tłumaczyć w przystępny sposób czym jest Unia Europejska. Po to mają odpowiednie fundusze na swoje biura i działalność, aby być jak najbliżej ludzi.

Moderator, Tomasz Wróblewski, podkreślał, że dyrektywa tytoniowa była sukcesem polskich europosłów. Tę opinię potwierdził Bartosz Napieralski, przedstawiciel Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, przywołując głosowanie w sprawie emisji CO2 jako przykład solidarności polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim.

Podczas debaty padły ze strony gości deklaracje podjęcia działań, które pomogą  zmniejszyć dystans pomiędzy brukselską twierdzą o obywatelami. Lider Touching Europe zdeklarował otwartość na współpracę w celu usprawnienia  komunikacji z obywatelami.

Michał Jurczyga, zapowiedział, że Projekt: Polska zorganizuje 10 debat w różnych polskich miastach, które mają być platformą spotkań i informacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 r.

W rozmowie z vlogiem Ostatnia prosta, Agnieszka Pomaska przypomniała, że polski Sejm od początku był przeciwko dyrektywie tytoniowej – Komisja ds. Unii Europejskiej wydała negatywną opinię na temat tej dyrektywy. Jak podkreśliła, teraz w negocjacjach uczestniczą przedstawiciele rządu.

Przypominamy, że w Brukseli cały czas toczy się walka o wycofanie zakazu produkcji i sprzedaży papierosów mentolowych, których Polska jest głównym producentem. Kolejną ważną datą, kiedy zaważą się losy dyrektywy będzie 9 grudnia, podczas głosowania w Radzie ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Konsumentów.

W ramach współpracy z City Partnerships w czwartek 12 grudnia o 18.00 organizujemy w Państwomiasto już drugą międzysektorową sesję networkingową.

WAW CITY HUB ma być przestrzenią spotkań biznesu, administracji, nauki i organizacji pozarządowych w celu zainicjowania wspólnych działań dla przestrzeni Warszawy. Za każdym razem przy kawie i ciastku prezentują się konkretne projekty i pomysły, które zapraszają do współpracy. Tym razem również nasz Hejstop!

Szukasz partnera do projektu? Chcesz poznać ludzi, którzy działają w podobnym obszarze? Chcesz działać w przestrzeni warszawy, ale brakuje Ci zasobów? Zapisz się już dziś!

Wydarzenie na Facebooku – https://www.facebook.com/events/430327553756507/?fref=ts
Zapisy i szczegóły na http://citypartnerships.org/

W związku z ostatnimi planowanymi zmianami związanymi z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi podjęliśmy decyzję o wypracowaniu wspólnego stanowiska w tej sprawie. Zapraszamy do zapoznania się z treścią oświadczenia, które prezentujemy poniżej.

____________________________________

Szanowne Panie Posłanki,

Szanowni Panowie Posłowie. 

Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec proponowanego przez rząd PO-PSL przejęcia oszczędności emerytalnych Polaków zgromadzonych w OFE.

Podobnie jak wielu ekspertów uważamy, że jest to projekt sprzeczny z dotychczasowym kierunkiem transformacji w Polsce i zły dla długofalowego rozwoju gospodarki. Godzi on w interesy zarówno młodszych, jak i starszych pokoleń. Przywracając monopol ZUS na przyszłe emerytury, zmniejsza też ich przyszłe bezpieczeństwo. Budzi także zasadnicze zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją RP.

Ponadto, poprzedzająca i towarzysząca temu projektowi oficjalna kampania naruszała elementarne zasady rzetelności oraz podważała i tak już słabe zaufanie do państwa i polityków.

Uzasadnienie tych tez można znaleźć w licznych publikacjach ekonomistów i prawników oraz w opiniach do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Uważamy, że posłowie i senatorowie, którzy zagłosują za takim projektem, nie powinni być umieszczani na listach wyborczych. My, przedstawiciele młodego pokolenia, zrobimy wszystko, aby tak się stało. W najbliższych wyborach nie zagłosujemy na posłów, którzy poprą te drastyczne zmiany.

Z poważaniem,

Przedstawiciele:

 1. Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)
 2. Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego (KOBE)
 3. Koło Naukowe Inwestorów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 4. Koło Naukowe Public Relations WE Uniwersytetu Gdańskiego
 5. Liberte!
 6. Projekt: Polska
 7. Stowarzyszenie KoLiber
 8. Stowarzyszenie Libertariańskie
 9. Stowarzyszenie Młodzi dla Polski
 10. Studenckie Koło Giełdowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

___________________________________

Zapraszamy na www.niezaglosuje.pl oraz na stronę na portalu Facebook

W dniach 16-17 listopada w Krakowie odbył się Kongres Stowarzyszenia Projekt: Polska, na którym członkowie wybrali nowe władze Stowarzyszenia.

Na Przewodniczącego Stowarzyszenia wybrany został Michał Jurczyga (koło Kraków).

Do Zarządu wybrani zostali:
1. Sekretarz Generalny – Arkadiusz Południak
2. Wiceprzewodnicząca – Joanna Grabarczyk
3. Skarbnik – Tomek Pytko
Członkowie Zarządu:
1. Łukasz Grodzicki
2. Grzegorz Pietraszewski
3. Kalina Lewandowska
4. Aga Chmura
5. Wiktor Jędrzejewski
6. Milosz Hodun

Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybrani zostali:

1. Bartłomiej Broda
2. Tomasz Chabinka
3. Krzysztof Pietraszewski
4. Jakub Józefczyk
5. Błażej Papiernik

Odbyło się również głosowanie do Rady Strategicznej Stowarzyszenia Projekt: Polska.

Przewodniczącym Rady Strategicznej został Szymon Gutkowski.

Członkami Rady zostali:
1. Hanna Waśko
2. Joanna Ellmann
3. Igor Ostrowski
4. Kamil Wiszowaty
5. Paweł Lisiewicz
6. Wojciech Sury

Protokół z Kongresu będzie dostępny niebawem.

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w ramach Inicjatywy Razem 89 przygotowało scenariusz zajęć edukacyjnych „Dziedzictwo Tadeusza Mazowieckiego. Pamiętnik z sześciu słów”.

Szczegóły Inicjatywy na:  http://www.ceo.org.pl/pl/mamyprawo/news/szesc-slow-o-tadeuszu-mazowieckim

15 i 16 listopada upłyną pod szyldem rozmów o ruchach nacjonalistycznych, szerzących się w krajach Unii Europejskiej oraz sieci internetowej. Z tej okazji Projekt: Polska zaprasza wszystkich na Międzynarodową konferencję „Developing a Liberal Strategy against Nationalism Online”, która zgromadzi europejskich ekspertów w celu omówienia kwestii narastającego rozwoju nacjonalizmu i ksenofobii w Internecie.

Politycy, dziennikarze i eksperci będą analizować aktualną sytuację starając się znaleźć przyczyny, dla których Internet stał się gniazdem nacjonalistycznych ruchów. Podczas debaty, uczestnicy konferencji wspólnie z ekspertami będą poszukiwać liberalnych odpowiedzi dla problemów związanych z nacjonalizmem i ksenofobią istniejących w naszym otoczeniu w wirtualnym świecie.

Konferencja organizowana jest przez Europejskie Forum Liberalne (ELF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Projekt: Polska.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Hatespeech.eu. Zapraszamy również do rejestracji na niniejsze wydarzenie.

Sponsorem wydarzenia jest Parlament Europejski
Wydarzenie wspierają: Open Society and Its Friends, NOVUM Institute, Fundació CatDem.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Stowarzyszenie Projekt: Polska zostało partnerem w ogólnopolskim wydarzeniu, jakim jest Forum Młodzieży!

4 października w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się II edycja tego największego spotkania dla młodych w Polsce, która organizowana jest przez Polską Fundację Sportu i Kultury oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika. Będziecie mogli spotkać tam naszą organizację, która będzie opowiadać o projekcie HejtStop oraz o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego stanowiska oraz do uczestnictwa w Forum Młodzieży!

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania strony www projektu „Przejrzysta i otwarta szkoła- budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji”

Opis projektu:

Projekt stawia za cel stworzenie usługi internetowej, umożliwiającej w łatwy i intuicyjny sposób porównywanie elementów oferty edukacyjnej szkół podstawowych oraz gimnazjów za pomocą istniejących i nowych wskaźników obrazujących jakość ich pracy, a tym samym stworzenie narzędzia animującego dyskusję i społeczną aktywność wobec zjawisk i problemów związanych z jakością edukacji. Jakość szkół będzie określana na podstawie czynników związanych z mierzalnymi efektami kształcenia, jakością ich otoczenia, opinią organów nadzoru pedagogicznego, jakością infrastruktury, a także wskaźników sukcesów i porażek. Budując narzędzie chcemy bazować na danych publicznych, promując ich wykorzystywanie oraz upowszechniając model otwartego rządu na szczeblu lokalnym.

Przedmiot zamówienia:

– usługi doradcze przy tworzeniu zaawansowanej technologicznie aplikacji wykorzystującej dane egzaminacyjne dla szkół podstawowych i gimnazjów pozyskane od Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych;

– wykonanie informatyczne strony www oraz prace programistyczne;

– przygotowanie koncepcji graficznej i elementów graficznych strony www;

– wykonanie koncepcji graficznej oraz zaprogramowanie aplikacji na Facebooka;

– testowanie strony www;

– bieżąca obsługa strony www w terminie 10.2013-12.2013

– administracja strony www w terminie 10.2013 – 09.2014

Kryteria oceny ofert:

innowacyjność i poprawność metodologiczna w podejściu do prezentowania danych egzaminacyjnych;

– doświadczenie w tworzeniu aplikacji w oparciu o złożone bazy danych;

– przejrzysta i dobrze uargumentowana koncepcja planowanych funkcjonalności strony www;

– proponowana cena za realizację zamówienia.

Prosimy o przesyłanie ofert na adres biuro@projektpolska.pl do 13 września 2013 roku.

Opis projektu:

Projekt stawia za cel stworzenie usługi internetowej, umożliwiającej w łatwy i intuicyjny sposób porównywanie elementów oferty edukacyjnej szkół podstawowych oraz gimnazjów za pomocą istniejących i nowych wskaźników obrazujących jakość ich pracy, a tym samym stworzenie narzędzia animującego dyskusję i społeczną aktywność wobec zjawisk i problemów związanych z jakością edukacji. Jakość szkół będzie określana na podstawie czynników związanych z mierzalnymi efektami kształcenia, jakością ich otoczenia, opinią organów nadzoru pedagogicznego, jakością infrastruktury, a także wskaźników sukcesów i porażek. Budując narzędzie chcemy bazować na danych publicznych, promując ich wykorzystywanie oraz upowszechniając model otwartego rządu na szczeblu lokalnym.

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie działań związanych z zachęcaniem gmin, organizacji oraz obywateli do zaangażowania we współtworzenie i w rozwijanie narzędzi dostępnych na stronie projektu.

Okres obejmujący zamówienie:

1.10.2013r. – 30.9.2014r.

Prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@projektpolska.pl do 16 września 2013 roku.

Kryteria oceny otrzymanych ofert:

–          wiedza związana z systemem edukacji formalnej w Polsce na poziomie podstawowym i gimnazjalnym;

–          doświadczenie w prowadzeniu działań rzeczniczych;

–          proponowana wysokość wynagrodzenia za realizację zamówienia.

08.08. 2013 r., podczas meczu eliminacyjnego Ligi Europejskiej pomiędzy drużynami Lech Poznań a Żalgiris Wilno, doszło do bezsensownego aktu nienawiści. Na trybunie kibiców poznańskiego zespołu wywieszono transparent o treści: „Litewski chamie, klęknij przed polskim panem”.

Transparent wywołał całkowicie adekwatne w tej sytuacji głosy oburzenia. Odcięły się od niego osoby związane z Lechem Poznań, osoby reprezentujące różne środowiska polskiego życia publicznego oraz wpływowi działacze mniejszości polskiej w Litwie. Niestety, nie brakuje też głosów bagatelizujących całą sprawę, wręcz szydzących z osób, które wyrażają wstyd za swoich rodaków wywieszających hasła godzące w naród litewski i urągające wszystkim Polakom odrzucającym myślenie oparte na rzekomej supremacji jednego narodu nad innym.

Zarówno bagatelizowanie problemu, jak i próba jego relatywizacji – poprzez przedstawianie tego incydentu jako „słusznej” reakcji na politykę państwa litewskiego wobec mniejszości polskiej – to brnięcie w ślepą uliczkę. Niewątpliwie położenie społeczności Polaków na Wileńszczyźnie stanowiło w ostatnich latach przedmiot sporów – sporów, w które angażowały się różne środowiska opiniotwórcze po obu stronach granicy. Z pewnością mamy tu do czynienia ze sporami trudnymi, w których trzeba ogromnego wysiłku oraz wzajemnej empatii. Nie ulega wątpliwości, że tępy szowinizm i agresja to najgorsze metody jakie można w tej sytuacji zastosować.

Projekt: Polska, jako środowisko wolnościowe i otwarte na świat, rozumie istotę praw mniejszości narodowych, w tym żyjących w granicach państwa litewskiego Polaków.

Troska o nich nie może natomiast przesłaniać racjonalnego myślenia oraz empatii wobec narodu litewskiego, który ma prawo czuć się urażony zachowaniem osób odpowiedzialnych za wywieszenie transparentu o tak haniebnej treści.

Zdajemy sobie sprawę, że naprawianie krzywd wyrządzonych w relacjach polsko-litewskich nie będzie procesem szybkim ani łatwym. Niewątpliwie do najbardziej szkodliwych zjawisk należą występujące po obu stronach szowinizm i myślenie w kategoriach dobra jednego narodu przeciwko dobru drugiego.

Wyrażając ubolewanie nad krzywdą związaną z niesławnym transparentem, jak również wszelkimi przejawami ślepego nacjonalizmu i rewanżyzmu, liczymy na zrozumienie sytuacji oraz potępianie i zwalczanie przez władze i społeczeństwa obu państw wszelkich aktów nienawiści – zarówno tych mających miejsce w granicach państwa polskiego, jak i tych, które pojawiają się w państwie litewskim.

Stowarzyszenie Projekt: Polska jako organizacja członkowska koalicji Masz Głos, Masz Wybór podpisało oświadczenie w związku z zapowiedziami wprowadzenia do Sejmu projektu dotyczącego likwidacji finansowania partii z budżetu. Poniżej treść oświadczenia:

Oświadczenie

 W związku z zapowiedziami polityków Platformy Obywatelskiej wprowadzenia do Sejmu projektu dotyczącego likwidacji finansowania partii z budżetu, grupa organizacji pozarządowych (Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Forum Europejskie, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Projekt: Polska i Stowarzyszenie Szkoła Liderów) przestrzega, że to decyzja sprzeczna z interesem publicznym.
Finansowanie partii politycznych z budżetu państwa zostało wprowadzone w 2001 roku, jako recepta na zjawisko korupcji politycznej. „Jak widać nie wszyscy pamiętają patologie, które w latach 90. wstrząsały opinią publiczną – mówi Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego – Przypomnijmy kilka z nich: afera żelatynowa, finansowanie kampanii przez anonimowych darczyńców, wpłaty przez podstawionych pseudo-darczyńców pracujących w tej samej firmie.
We wszystkich tych sprawach chodziło o konieczność odwdzięczenia się przez polityków darczyńcom, którzy wsparli finansowo partie lub ich kampanie wyborcze.”
Obecny system lepiej zabezpiecza nas przed decyzjami, które są sprzeczne z interesem publicznym. Co nie oznacza, że jest on idealny. Zmiany są konieczne i tym właśnie powinni jak najszybciej zająć się posłowie.
Należy rozpocząć debatę publiczną nad tym, jak najefektywniej wydawać pieniądze z subwencji budżetowej, tak aby podnosić jakość oferty programowej oraz zwiększyć przejrzystość finansowania partii. Niestety, nie dość, że nie ma takiej dyskusji, to społeczeństwo zaskakiwane jest w ostatnich dniach doniesieniami medialnymi na temat niebezpiecznych rozwiązań umożliwiającymi partiom prowadzenie działalności gospodarczej.
Organizacje pozarządowe od lat postulują:
– wprowadzenie obowiązku zamieszczania sprawozdań finansowych i skanów faktur na stronach internetowych ugrupowań politycznych; dotyczyć on powinien wszystkich wydatków, nie tylko tych czynionych z pieniędzy publicznych (jawność finansowania partii politycznych jest jedną z zasad zapisanych w Konstytucji RP – art.11 ust.2)
– zmniejszenie wysokości finansowania z budżetu państwa, tak aby stanowiło ono 50% dochodów partii (część „zaoszczędzonych” w ten sposób środków powinna zasilić bezpośrednio fundacje polityczne będące programowym zapleczem partii: tymczasem projekt ustawy o fundacjach politycznych utknął w Sejmie)
– rozszerzenie uprawnień i wzmocnienie Państwowej Komisji Wyborczej, tak aby kontrolowała wydatki partii nie tylko pod względem formalnym, ale także merytorycznym – i to już w trakcie toczącej się kampanii (potrzebna jest współpraca z zespołem biegłych rewidentów)
a jednocześnie:
-obniżenie progu wyborczego, który uprawnia do otrzymywania subwencji: z 3% do 1% (w Niemczech w wyborach do Bundestagu ten próg wynosi nawet 0,5%)
– ograniczenie wydatków z publicznych pieniędzy na reklamę, w tym na spoty i billboardy (we Francji funkcjonuje nawet zakaz tego typu reklamy)
Te zmiany sprzyjałyby wyrównywaniu szans wyborczych starych i młodych ugrupowań. Zachęcą partie do energiczniejszego zabiegania o uznanie obywateli i szukania sympatyków.
Co najważniejsze, publikowanie sprawozdań finansowych prowadzi (co widzimy obecnie) do ujawniania nieprawidłowości i wywołuje debatę o przejrzystości finansów partii politycznych. W momencie odstąpienia od finansowania z budżetu państwa trudno będzie egzekwować tego rodzaju przejrzystość.
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Forum Europejskie
Instytut Spraw Publicznych
Stowarzyszenie Projekt: Polska
Stowarzyszenie Szkoła Liderów

Stowarzyszenie Projekt: Polska uruchomiło w serwisie crowdfundingowym www.indiegogo.com zbiórkę pieniędzy na wakacje w Chinach członków polskiego Parlamentu. Liczymy, że w ten sposób zbierzemy kwotę, która pozwoli ufundować wycieczkę do Chińskiej Republiki Ludowej każdemu posłowi polskiej delegacji, który zrezygnuje z odwiedzin tego państwa w dniu 4 czerwca.

W ten nietypowy sposób chcemy wyrazić swój głęboki sprzeciw wobec składania oficjalnej wizyty w Chinach w dniu, kiedy cały świat wspominał będzie 24. rocznicę masakry na placu Tiananmen. Uważamy, że zaplanowanie wyjazdu do Chin w takim terminie pokazuje brak wrażliwości polskich parlamentarzystów na kwestię przestrzegania praw człowieka w tym kraju.

Forma naszej akcji nawiązuje do wielokrotnych wypowiedzi polskich posłów – członków parlamentarnych zespołów współpracy Polski z innymi państwami – którzy stwierdzali, że członkostwo w tych zespołach jest świetną okazją do zwiedzenia świata. Wierzymy, że jeśli zaoferujemy posłom chcącym zobaczyć Chiny wycieczkę w innym terminie to będą mogli oni zrezygnować z wizyty w tym państwie 4 czerwca.

Jednocześnie Projekt: Polska nie neguje potrzeby współpracy biznesowej z Chinami. Uważamy jednak, że znaleźć można wiele lepszych terminów by ją wzmacniać.

Więcej informacji o naszej akcji znaleźć można na stronach internetowych:
* http://www.indiegogo.com/projects/holiday-in-china-for-polish-mps/x/3469349
* https://www.facebook.com/events/383438678440123/?fref=ts

Projekt: Polska to środowisko gromadzące ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym przyczyniając się do budowy Polski otwartej, gotowej do podjęcia wyzwania szybkiej modernizacji.

Projekt: Polska to platforma, która daje młodym ludziom szanse profesjonalnego, nie partyjnego, przygotowania do uczestnictwa w życiu publicznym. To również platforma, która da możliwość, pokoleniu profesjonalistów, którzy weszli w życie zawodowe po 1989 roku, do wykorzystywania swoich doświadczeń w sprawach społecznych i przekazywania swojej wiedzy ludziom młodym. Projekt: Polska chce gromadzić apartyjnych ekspertów pracujących w administracji publicznej i szkolnictwie wyższym. Projekt: Polska chce gromadzić liderów organizacji pozarządowych w taki sposób, aby głos sektora pozarządowego silniej przyczyniał się do zmian w kraju.

W piątek 24 maja 2013 r. Stowarzyszenie Projekt: Polska zorganizowało wydarzenie  pod hasłem „Noc Otwartych Zabytków”. Akcja ta odbywała się w ramach projektu „Otwarte Zabytki”, prowadzonego przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska od lipca 2012 r. Ideą, która prześwieca nam od samego początku trwania projektu, jest wspólne tworzenie katalogu zabytków polskich. Służą temu narzędzia internetowe dostępne na stronie www.otwartezabytki.pl, działające w oparciu o dane pochodzące z Rejestru Zabytków w Polsce, dostępne dotychczas tylko w placówkach Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

Nadając naszej akcji charakter crwodsourcingowy – cyfrowego czynu społecznego – udało nam się zaktywizować lokalne społeczności, które włączają się w uzupełnianie katalogu otwartych zasobów. W zainicjowane przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska działania zaangażowali  się mieszkańcy zarówno małych, jak i większych miast,  starsi i młodsi, eksperci i entuzjaści polskich zabytków.

W ramach „Nocy Otwartych Zabytków” w 10 miastach Polski przeprowadziliśmy spacery zabytkoznawcze, połączone z prezentacją projektu i internetowej bazy zabytków. W Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nysie, Poznaniu, Przemyślu, Opolu, Warszawie i Wrocławiu o godzinie 19:00 rozpoczęły się spacery po lokalnych zabytkach mające charakter gry miejskiej.

Mimo wspólnego mianownika w postaci spacerów połączonych z uzupełnianiem katalogu dostępnego w Internecie, każde miasto nadało całemu wydarzeniu unikatowy, lokalny charakter. Podczas gdy w Krakowie uczestnicy gry miejskiej rozwiązywali „Kryminalne Zagadki” związane z małopolskimi zabytkami, w Warszawie – „Jak panicze!”-  podążali śladami dawnych pałaców, a całość zakończyła się zwiedzaniem Pałacu Prezydenckiego.

Mimo deszczowej pogody uczestnicy spaceru/gry w Przemyślu, podzieleni na 5 drużyn, szukali kolejnych wskazówek dotyczących zabytków Podkarpacia, podczas gdy w tym samym czasie w Koszalinie mogli podziwiać wieczorne iluminacje historycznych obiektów.

W akcji wzięło udział łącznie prawie 200 osób, które zweryfikowało blisko 100 nowych zabytków. Ponieważ nasza akcja działa na zasadzie domina, mamy pewność, że informacja o akcji i samym projekcie „Otwarte Zabytki” dotrze do najdalszych zakątków kraju aktywizując coraz to nowe grupy.

Nasz  projekt zyskał też znaczne zainteresowanie mediów. Wydarzenia we wszystkich miastach miały patronat medialny portalu mmmojemiasto.pl, a promocja ogólnopolskiego wydarzenia pojawiła się także w Czwórce Polskiego Radia. Ponadto informacje o projekcie pojawiły się we wszystkich lokalnych mediach.

Nasza akcja wszędzie spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem – władz miejskich, mediów, grup aktywistów i lokalnych społeczności. Mam nadzieję, że wykorzystamy ten potencjał, a  „Otwarte Zabytki” na stałe wpiszą się do kalendarza organizowanych wspólnie z Centrum Cyfrowym projektów.

1111 – tyle zabytków znajduje się w Krakowie. Wiele z nich mijamy codziennie nieświadomi ich wartości i znaczenia, a o niektórych słyszymy dopiero, gdy są zagrożone. Dlatego też w dniach 24-25 maja zapraszamy do udziału w niecodziennych wydarzeniach, które pozwolą przyjrzeć im się bliżej. W piątek o godz. 19:00 rozpocznie się gra miejska “Kryminalne zagadki Krakowa” inspirowana książką „SekretKroke” autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego oraz “Szlakiem Kryminalnym” (program Literacka Małopolska). W sobotę odbędą się dwa spacery po dzielnicach mieszkalnych: o godz. 11:00 z placu przed Gmachem Głównym Muzeum Narodowego wyruszy grupa zwiedzjąca Półwsie Zwierzynieckie, a godz. 15:00 rozpocznie się wycieczka po Dębnikach.

 

Wydarzenie jest częścią projektu Otwarte Zabytki, którego celem jest ułatwienie dostępu do wiedzy o polskich zabytkach. Zachęcamy do wspólnego tworzenia obywatelskiego katalogu zabytków, który znajduje się pod adresem: http://otwartezabytki.pl/

 

Szczegółowy program wydarzenia:

 

PIĄTEK, godz. 19:00

Gra miejska „Kryminalne zagadki Krakowa”

Hotel Royal, ul. św. Gertrudy 26-29

Rejestracja: http://bit.ly/kryminalne-zagadki-krakowa

„Kryminalne Zagadki Krakowa” to interaktywna gra miejska dla tropicieli Otwartych Zabytków w Krakowie. Dla wszystkich zainteresowanych, zorientowanych i zaczytanych w retro kryminałach, ale także dla tych, którzy o tropieniu, śledzeniu i poszukiwaniu wiedzą niewiele – zapraszamy do wspólnej zabawy. Dla najlepszej drużyny, która jako pierwsza odnajdzie Tajemniczy Manuskrypt, czeka nagroda! Przybywajcie!

 

 

Spacery śladami zabytków

 

SOBOTA, godz. 11:00

„Półwsie Zwierzynieckie – zapomniane dziedzictwo Krakowa

Plac przed Muzeum Narodowym, al. 3 Maja 1

Prowadzenie: Dr Michał Wiśniewski

Celem spaceru jest przybliżenie historii dzielnicy Półwsie Zwierzynieckie – rozległej przestrzeni położonej po zachodniej stronie Alej Trzech Wieszczów ograniczonej prze Błonia, Rudawą i Wisłę. Historia urbanizacji oraz integrowania Półwsia Zwierzynieckiego z pozostałymi częściami miasta jest nierozerwalnie związana z ideą Wielkiego Krakowa oraz wielką transformacją, jaką Kraków przeszedł po siedmiokrotnym powiększeniu jego przestrzeni w 1910 r. Regulacja Wisły i Rudawy na początku XX w. oraz powstanie Alej Trzech Wieszczów w okresie międzywojennym sprawiły, że ten podmokły teren, który od XII w. związany był z klasztorem Norbertanek na Zwierzyńcu stał się przestrzenią intensywnej zabudowy o wielkomiejskim charakterze. Działania rozpoczęte w okresie międzywojennym kontynuowane były do lat 70. Spacer trwający ok 2,5 godziny pozwoli odwiedzić i zapoznać się z historią kilkunastu najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych obiektów.

SOBOTA, godz. 15:00

„Fenomen Dębnik”

Kościół św. Stanisława Kostki, ul. Konfederacka 6

Prowadzenie: Helena Postawka-Lech

Dzielnica ta, choć do Krakowa należy dopiero od początku XX wieku, zawsze pełniła ważną rolę w życiu miasta. Wystarczy się przespacerować ulicami Dębnik, aby dostrzec jej specyficzny charakter. Malowniczo położona nad Wisłą, naprzeciw Wawelu, stanowiła zaplecze przemysłowe oraz mieszkaniowe dla Krakowa. Lokowano tu cegielnie, które dostarczały cegły i dachówki dla zamku królewskiego, a także wille duchownych i urzędników dworskich. Cześć z nich, choć przebudowana, istnieje do dzisiaj. W okresie międzywojennym lokowano na Dębnikach osiedle-ogród realizujące postulaty Ebenezera Howarda, a w latach czterdziestych miało tu powstać ekskluzywne centrum administracyjne Generalnej Guberni. Obecny kształt i zabudowa Dębnik to wypadkowa ich barwnych i zmiennych losów, które postaramy się prześledzić podczas spaceru.

 

Współorganizator:

Krakowskie Biuro Festiwalowe

 

Partnerzy:

Małopolski Instytut Kultury

HAMSA

 

Patroni medialni:

Radiofonia

Kwartalnik „Herito”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków wraz z Europejskim Parlamentem Młodzieży EYP Poland serdecznie zapraszają na SYMULACJĘ OBRAD PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – MINI SESJĘ PARLAMENTARNĄ pt. „Shaping European Patchwork”, która odbędzie się w dniach 17 – 18 maja br. w Krakowie.

Dotyczyć ona będzie zagadnień związanych ze zjawiskiem migracji – praw i obowiązków migrantów oraz ich relacji z Unią Europejską, a także jej państwami członkowskimi. Od uczestników nie wymaga się jednak specjalistycznej wiedzy czy samodzielnego przygotowania, materiały przybliżające temat zostaną przesłane przez organizatorów. Sesja odbędzie się w języku angielskim. Odwzorowywane będą takie elementy jak podział na komitety, redagowanie rezolucji, zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Uczestników czy ich późniejsza debata parlamentarna.

Najlepszy mówca zostanie nagrodzony letnim specjalistycznym kursem języka angielskiego w Szkole Języków Obcych Inter Lang & Text w Krakowie, a inne nagrody czekają również na najaktywniejszych delegatów.

Aplikować można do 10 maja br. wypełniając następujący formularz:
https://docs.google.com/forms/d/1wUNW0DWjMSvmDGRG7oWVOvWQZALWsVMLJ6nnnHA43fg/viewform
Więcej informacji na stronie wydarzenia na Facebook’u:
https://www.facebook.com/events/497455163655216/?fref=ts

W dniach 17 – 18 maja w Poznaniu,  Stowarzyszenie Projekt: Polska organizuje konferencję Miasta 2.0+

 

 

Miasta 2.0 to miasta, które na wzór i za pomocą internetu są współtworzone przez mieszkańców. Podczas zeszłorocznej konferencji rozmawialiśmy o różnych metodach włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji. W tym roku,w rozszerzonej formule, zajmiemy się nowymi technologiami, które to umożliwiają.

Ostatnie lata przyniosły w Polsce rozwój aplikacji i badań nad wykorzystaniem komunikacji internetowej w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu miastami. Podczas konferencji Miasta 2.0 + pokażemy najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie i pochylimy się nad barierami i szansami ich skutecznego wdrażania.

Na warsztatach przybliżymy możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej w planowaniu przestrzennym. Pod hasłem smart city weźmiemy na warsztat miejskie dane . Z pomocą nieformalnych grup wciągniemy Was w działania w przestrzeni miejskiej.

Więcej szczegółów znajdziecie na Facebook’u oraz na stronie internetowej konferencji

Zapraszamy do udziału i wspólnej realizacji idei Miast 2.0!

Szanowni Państwo,

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Bliskowschodnie Koło Naukowe, Kino Pauza, Fundacja „Nahda” po raz dziewiąty organizują „Dni Arabskie” w Krakowie.
Projekt: Polska po raz pierwszy przyłączył się do współpracy przy tegorocznej edycji, która odbędzie się w terminie 22-27 kwietnia. Sześć dni wydarzeń to m.in. konferencja naukowa, spotkania, wykłady, wystawy i warsztaty.

 Podczas corocznych konferencji naukowych zapraszamy do udziału wybitnych specjalistów w tematyce blisko wschodniej. W tym roku tytułem przewodnim będą: „Granice: przekraczane czy przesuwane? Świat arabski w perspektywie postkolonialnej”. Swój udział planują m.in: czołowi eksperci: dr Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dr Katarzyna Górak-Sosnowska z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz prof. dr. hab. Paweł Siwiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Przemysław Turek, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy nadzieję, iż wykłady i wspólna dyskusja pozwolą uczestnikom na otwarcie nowych obszarów badań nad przenikaniem się kultur i cywilizacji oraz przybliżą odpowiedź na współcześnie nurtujące pytanie o pogranicza „świata arabskiego” i „zachodu”.

 Oprócz dyskusji i debat przygotowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami liczne projekcje filmowe, wystawy i warsztaty. „Dni Arabskie” są skierowane nie tylko do studentów ale do wszystkich mieszkańców Krakowa, którzy są zainteresowani tematyką arabską, chętniej i odważniej podróżują na Bliski Wschód, bądź chcą doświadczyć wspaniałej różnorodności tego regionu.

Strona internetowa wydarzenia

 

Poszukujemy koordynatora projektu Przejrzysta i otwarta szkoła – budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji który będzie realizowany przez fundację od kwietnia 2013 roku do końca września 2014 roku. Projekt ten stawia za cel stworzenie usługi internetowej umożliwiającej w łatwy i intuicyjny sposób porównywanie elementów oferty edukacyjnej szkół podstawowych oraz gimnazjów za pomocą istniejących i nowych wskaźników obrazujących jakość ich pracy, a tym samym stworzenie narzędzia animującego dyskusję i społeczną aktywność wobec zjawisk i problemów związanych z jakością edukacji. Jakość szkół będzie określana na podstawie czynników związanych z mierzalnymi efektami kształcenia, jakością ich otoczenia, opinią organów nadzoru pedagogicznego, jakością infrastruktury, a także wskaźników sukcesów i porażek. Budując narzędzie chcemy bazować na danych publicznych, promując ich wykorzystywanie oraz upowszechniając modelu otwartego rządu na szczeblu lokalnym. Efektem realizacji usługi oraz realnym celem dla którego powstaje będą działania rzecznicze mające na celu aktywizowanie lokalnych środowisk.

Więcej informacji o rekrutacji

 

Z bólem przyjęliśmy doniesienia o aktach wandalizmu które w ciągu zaledwie paru dni zmieniły wygląd miejsc utożsamianych z otwartym, wielokulturowym obliczem Polski. Mowa tutaj o swastykach namalowanych przy bramie cmentarza żydowskiego w Warszawie oraz dewastacji kamienia upamiętniającego postać Jacka Kuronia, wybitnego działacza społecznego propagującego idee społeczeństwa otwartego, wolnego od uprzedzeń i nienawiści na tle etnicznym, rasowym czy religijnym.

Jacek Kuroń od początku swojej działalności społecznej podkreślał, że miarą jakości demokracji jest siła głosu najsłabszych. Dlatego dla naszego środowiska Jacek Kuroń pozostanie wzorem demokraty i polityka, który zarówno w okresie komunizmu, jak i wolnej Polski, ponad partykularny i polityczny interes, stawiał dobro publiczne. Trudno nam się zatem pogodzić z dewastacją skromnego wyrazu pamięci o Jacku Kuroniu – kamienia leżącego zaledwie kilkaset metrów od jego żoliborskiego mieszkania, które przez lata było centrum działań na rzecz wolnej i przyjaznej dla wszystkich Polski

Równolegle do tych ataków na symbole otwartej Polski, we Wrocławiu działacze Narodowego Odrodzenia Polski szykują “ostateczne rozwiązanie” romskiego koczowiska. Wydarzenia te nabierają szczególnie niepokojącego wydźwięku w kontekście nadchodzących obchodów 70 rocznicy powstania w getcie warszawskim, którego pamięć powinna być czynnikiem łączącym naród polski oraz żydowski, i oczekiwanego od dawna otwarcia gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich.

Nie są to niestety odosobnione incydenty. Od pewnego czasu obserwujemy nasilenie postaw ksenofobicznych, agresywnego nacjonalizmu i zwykłego chuligaństwa. Każe nam to poważnie zastanowić się nad stanem obecnym oraz przyszłością Polski jako społeczeństwa otwartego, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce niezależnie od narodowości, koloru skóry, religii, czy miejsca pochodzenia.

Stowarzyszenie Projekt: Polska od momentu swojego powstania opowiada się za Polską otwartą, tolerancyjną, zdolną do twórczego uczestnictwa w dzisiejszym świecie. Mówimy stanowcze “nie” Polsce zamkniętej, ksenofobicznej, terroryzującej swoich własnych mieszkańców. Oczekujemy od władz państwowych pilnego stworzenia i wdrożenia strategii walki z nienawiścią na tle etnicznym, rasowym, religijnym.

Z ubolewaniem przyjęliśmy wypowiedź Bartłomieja Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych, który powiedział w wywiadzie dla “Polityki”: Te incydenty to na razie katar. Ale może się zrobić cholera, jeżeli wszyscy będą się oglądali na państwo i policję. Jeśli zabraknie reakcji społecznych, odruchów obywatelskich, poczucia wspólnoty wartości, to za jakiś czas państwo może być bezradne.

Nie zgadzamy się na takie postawienie sprawy. Ochrona społeczeństwa przed dyskryminacją i agresją należy do fundamentalnych obowiązków państwa liberalno-demokratycznego. Społeczna reakcja jest również istotna, ale nie można traktować jej jako wymówki dla braku działań ze strony państwa. Obecnie postulaty środowisk walczących o społeczeństwo przyjazne dla imigrantów, cudzoziemców, przedstawicieli innych kultur i pozostałych grup narażonych w sposób szczególny na akty nienawiści nie są w należyty sposób uwzględniane. Oczekujemy od władz publicznych zdecydowanych działań ukierunkowanych na zwalczanie zagrożeń dla społeczeństwa otwartego.

Agresja środowisk nacjonalistyczno-ksenofobicznych przejawia się już nie tylko w napisach na murach. Organizacje zajmujące się monitorowaniem przejawów nienawiści w przestrzeni publicznej informują o coraz częstszych przejawach fizycznej agresji wobec imigrantów, w tym uchodźców, czy też o atakach na biura organizacji zajmujących się prawami osób homo, bi oraz transseksualnych. Żaden z polityków w wiodącym nurcie polskiej polityki nie zabrał wyraźnego stanowiska w tej sprawie, nie pojawiły się również propozycje przeciwdziałania tego rodzaju zjawiskom. Pojawiają się za to głosy jawnie ksenofobiczne, np. wypowiedź posła Lecha Kołakowskiego nawołującego do podjęcia radykalnych działań – sprzecznych z przyjętą przez Polskę Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 1951 roku – skierowanych przeciwko mieszkającym w Łomży czeczeńskim uchodźcom. Innym przykładem jest wypowiedź Jarosława Gowina zawierająca jawnie islamofobiczne stwierdzenia, w których zrównuje on przyjeżdżających do Europy wyznawców islamu z tzw. barbarzyńcami ze schyłkowego okresu Cesarstwa Rzymskiego. Słowa te nie spotkały się z potępieniem ze strony władz klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, nie stanowiły też przeszkody przed uzyskaniem przez osobę je wypowiadającą stanowiska ministerialnego. Niepokojące są również tendencje rasistowskie i antysemickie w polskim środowisku kibicowskim – nie ma chyba miesiąca, w którym nie byłyby odnotowane przykre incydenty podczas meczów.

Sytuacja ta wpisuje się we wzrost nastrojów radykalnych w Europie. Najbliższe polskiej sytuacji analogie można znaleźć w Grecji oraz Węgrzech. Złoty Świt i Jobbik, przez długi czas organizacje uznawane za margines i nietraktowane poważnie, obecnie stanowią znaczącą siłę polityczną – mają swoich przedstawicieli w narodowych parlamentach, tworzą również paramilitarne struktury stosujące metody siłowe. Obecnie w Polsce tworzona jest Straż Narodowa – organizacja wyraźnie nawiązująca do bojówek Jobbiku, znanych m.in. z terroryzowania romskich osiedli. Sami aktywiści Straży wyraźnie zresztą przyznają się do utrzymywania relacji z Jobbikiem i Gwardią Węgierską. Nie możemy – zarówno My jako społeczeństwo obywatelskie, jak również reprezentujące interes tego społeczeństwa władze publiczne do których również kierujemy nasz apel – przechodzić obojętnie nad zagrożeniem przeniesienia tych postaw na polski grunt.

W imieniu Stowarzyszenia Projekt: Polska

Michał Żakowski

Samorząd terytorialny to jedno z najlepszych rozwiązań reform przeprowadzonych po 1990 roku. Ale jednocześnie możemy obserwować niepokojące zjawiska zachodzące w samorządach, które każą zastanowić się nad jego przyszłością oraz możliwymi sposobami interwencji- taki wniosek to najlepsze podsumowanie konferencji Raport o samorządności terytorialnej w Polsce. Wydarzenie to odbyło się 11 kwietnia z inicjatywy Stowarzyszenia Projekt: Polska oraz Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej.

Zaproszeni goście to dr hab. Stanisław Mazur, reprezentujący wiedzę ekspercką, która uzupełniana była wieloletnim doświadczeniem Elżbiety Burtan, pani wójt gminy Zabierzów oraz Józefa Krzyworzeki, starosty powiatu krakowskiego. Eksperci dyskutując opierali się na wnioskach zawartych raporcie przygotowanym przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Polsce pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera. A ich szczególnym obiektem zainteresowania były sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja miała podzielona na trzy etapy, co decydowało o jej przejrzystym charakterze.
Na początku dr hab. Stanisław Mazur zaprezentował tezy zawarte w raporcie, którego jest współautorem. Następnie samorządowcy dzielili się swoimi doświadczeniami weryfikując adekwatność wniosków raportu do konkretnych sytuacji, z którymi do czynienia mieli nasi goście w czasie pełnienia swoich funkcji. Zjawiska, które nasi eksperci uznali za największe dysfunkcje samorządu terytorialnego to specyficzna relacja pomiędzy rządem a samorządem oraz pomiędzy podmiotami na różnych szczeblach samorządu. Problem stanowi tu przerzucanie odpowiedzialności również finansowej przez podmioty wyższego stopnia na gminy. Konieczność wykonywania zadań zleconych, czyli takich, które dana jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana wykonywać na mocy ustawy w określony sposób oraz niewystarczające środki płynące z rządu na ich realizacje powodują gwałtowne zadłużanie się samorządu. Ujawnia się tu problem z niewłaściwą strukturą finansowania samorządów, które większość dochodów otrzymują z budżetu państwa a same mają niskie dochody własne. Ostatnim etapem konferencji były propozycje uzdrowienia sytuacji w samorządach. Józef Krzyworzeka postulował zmniejszenie świadczeń socjalnych, które w naszym kraju są zbyt rozbuchane w stosunku do zamożności społeczeństwa. Warto byłoby też zacieśnić współpracę miedzy gminami tak by ich działania były bardziej spójne- „Robimy rzeczy, które są fajne pojedynczo, ale nie tworzą razem wspólnej całości” powiedział. Burtan poparła propozycje Krzyworzeki dotyczącej działań aktywizujących i zwiększających świadomość społeczności lokalnych oraz zaproponowała zmiany w ustawodawstwie. Według niej wszystkie zadania gminy powinny być zadaniami własnymi, tak by społeczności lokalne mogły elastycznie realizować zadania zaspokajające ich aktualne potrzeby.

Goście wyrazili zadowolenie, że prowadzona jest dyskusja nad stanem samorządności w Polsce oraz, że pracuje się nad opracowaniem jak najbardziej efektywnych rozwiązań systemowych. Najważniejsze jednak by etap pracy nad samorządem nie pozostawał tylko w sferze naukowych dyskusji, ale by zachodziły rzeczywiste zmiany ku lepszemu.

Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz The Euro-Mediterranean Human Rights Network mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z działaczami na rzecz praw człowieka w Izraelu i Palestynie, które odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 19:30PAŃSTWOMIASTO.

W dyskusji wezmą udział:

 • Mr. Marc Schade-Poulsen, Dyrektor Wykonawczy w Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN);
 • Mr. Hamdi Y. Shaqqura, Zastępca Dyrektora Programowego oraz Dyrektor Rozwoju Demokratyczego w Palestyńskim Centrum Praw Człowieka w Gazie (PCHR);
 • Ms. Rachel Stroumsa, Koordynator Projektu w Społecznym Komitecie przeciwko Torturom w Izraelu (PCATI);
 • Ms. Nada Kiswanson van Hooydonk Koordynator UE ds. Rzecznictwa w organizacji praw człowieka Al – Haq w Ramallah

Moderator:

 • Dominika Blachnicka-Ciacek:  doktorantka w Goldsmiths College,  Uniwersytet Londyński, była wolontariuszka programu EAPPI w Izraelu i Palestynie

Uczestnicy panelu opowiedzą o pogarszającej się sytuacji praw człowieka i o postępującym łamaniu prawa humanitarnego w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich. W tym kontekście będą dyskutować o polityce Polski i Unii Europejskiej wobec Izraela i Palestyńczyków. Al – Haq, PCATI oraz PCHR są członkami grupy roboczej Euro-Mediterranean Human Rights Network ds. Izraela i Palestyny.

*Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim, pytania będzie można zadawać w języku polskim

Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej UEK serdecznie zapraszają na konferencję poświęconą samorządowi terytorialnemu. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce przygotowany przez zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod przewodnictwem Profesora Jerzego Hausnera, który dotyka różnych aspektów funkcjonowania i działalności samorządu terytorialnego w Polsce. Studenci jako przyszli zarzą…dcy w organach samorządu terytorialnego będą mieli idealną okazję do nabycia praktycznych informacji na temat funkcjonowania samorządu oraz wyzwań jakie przed nim stoją. Wśród prelegentów znajdą się m.in.:
– dr hab. Stanisław Mazur – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – autor projektu
– Elżbieta Burtan – wójt Gminy Zabierzów
– Józef Krzyworzeka – Starosta Powiatu Krakowskiego
Debata będzie miała następującą formułę:
1) Prezentacja raportu – dr hab. Stanisław Mazur
2) Wystąpienie Pani Elżbiety Burtan
3) Wystąpienie Pana Józefa Krzyworzeki
4) Dyskusja pomiędzy prelegentami oraz możliwość zadawania pytań.
Data: 11 kwietnia
Godzina: 11:20
Miejsce: Stara Aula, Budynek Główny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Organizator: – Stowarzyszenie Projekt: Polska – „www.projektpolska.pl” – Koło Naukowe GAP UEK Patnerzy: – Magazyn Spectrum – „www.magazynspectrum.pl” – Stowarzyszenie All In UJ –www.fb.com/allinuj www.allinuj.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału!

W maju ruszany z nową odsłoną projektu Przestrzeń miasta.

Przestrzeń miasta jest projektem partycypacyjnym, którego celem jest zwalczanie mowy wrogości i nienawiści znajdującej się na murach miast w postaci ksenofobicznych napisów. Walka z wyżej wymienionymi przejawami będzie polegała na zgłaszaniu do kompetentnych organów napisów i rysunków, których treści są przesycone nienawiścią. Część ze zgłoszonych napisów ma zostać zastąpiona tematycznymi muralami lub innymi artystycznymi formami.

Mechanizm jest prosty – osoba, która widzi dyskryminujący napis:

 • robi jego zdjęcie
 • umieszcza na stronie projektu, podając lokalizację.
 • organizator projektu agreguje zgłoszenia
 • zgłasza do właściwych organów ( policja, straż miejska)
 • animuje działania mające na celu usuwanie graffiti (m.in. zamalowywanie w czynie społecznym, zaangażowanie street-artowców, etc.).

Już dziś szukamy koordynatorów projektu w miastach oraz osób chcących się zaangażować tak po prostu.

Zadania dla koordynatorów:

 • lokalne wsparcia promocyjne
 • monitoring zgłoszeń, kontakt ze strażą miejską
 • animowanie lokalnych działań
 • wsparcie koordynatora krajowego

Zadania dla zaangażowanych: 

 • wsparcie promocji
 • udział w wiosennych festiwalach
 • tysiące rzeczy na które jeszcze nie wpadliśmy :)

Korzyści dla Ciebie:

 • zdobywanie doświadczenia
 • możliwość udziału w letnich festiwalach
 • przygoda
 • robienie pozytywnych i pożytecznych rzeczy

 

Na przełomie kwietnia i maja chcemy zorganizować dla was szkolenie (prawdopodobnie 27/28 kwiecień).

Prosimy o zgłaszanie się  do 7 kwietnia do Asia Grabarczyk (email: jgrabarczyk@projektpolska.pl)

W najbliższy piątek 22 marca 2013r. w lokalu PAŃSTWOMIASTO odbędzie się otwarte posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Projekt: Polska. Poniżej zamieszczamy agendę naszego spotkania:

1. Rada Stowarzyszenia w Katowicach – podsumowanie
2. Kongres Wolności
3. Konferencja miasto w sieci
4. Projekt Euro
5. Projekt miejski
6. Przestrzeń Miasta reaktywacja
7. Raport Hausnera, limit kadencyjności
8. Nowoczesny Patriotyzm
9. Kampania 1%
10. Wydarzenia Projekt: Polska w państwomiasto
11. Klub 100
12. EVS (Wolontariat Europejski)
13. Bieżące sprawy Stowarzyszenia – 15 minut
a) e –deklaracja
b) system szybkiego reagowania
c) wizytówki
d) projekt anty-JOW-y
14. Wolne wnioski

Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu w ramach cyklu cyklu Kultury Świata zaprasza na Islandię. W trakcie wydarzenia odbędą się spotkania z podróżnikami, projekcje filmów, wykłady o Islandii.
Więcej o wydarzeniu

W ramach tegorocznej akcji zachęcającej do przekazania 1% na rzecz Fundacji Projekt: Polska udostępniliśmy dla Państwa darmowy program do rozliczenia PIT. Na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy również list Prezesa Fundacji oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia zachęcający do wspierania naszego środowiska. Opublikowaliśmy również raport podsumowujący naszą działalność w 2012 roku. Będziemy wdzięczni za każdy gest wsparcia z Państwa strony.
Więcej o naszej kampanii

7 lutego w lokalu Państwomiasto odbyła się debata  Blogerzy i dziennikarze – czy powinny ich obowiązywać takie same zasady? . W debacie udział wzięli: Tomasz Machała, redaktor naczelny NaTemat.pl, Tomasz Jaroszek, dziennikarz i bloger ekonomiczny, Grzegorz Marczak, bloger, właściciel serwisu antyweb.pl oraz Grzegorz Cydejko, dziennikarz magazynu „Forbes”, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, moderatorem był Paweł Luty, dziennikarz Forbes.pl i członek stowarzyszenia Projekt: Polska. W dniu dzisiejszym na portalu NaTemat.pl ukazała się relacja z debaty autorstwa Jakuba Śpiewaka.

Relacja z debaty na portalu NaTemat.pl

Grupa miejska Stowarzyszenia Projekt: Polska popiera inicjatywę ograniczenia możliwości  sprawowania funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta do dwóch kadencji. Uważamy, że jest to rozwiązanie, które ma szanse zwiększyć przejrzystość sprawowania władzy na poziomie lokalnym oraz korzystnie wpłynąć na wzrost uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych. Osoby sprawujące funkcję wójta, burmistrza, prezydenta miasta korzystają z tak dużej premii rozpoznawalności, że przy obecnej słabości mediów lokalnych nawet osoby bardzo aktywne publicznie w wielu przypadkach nie mają szans na równą rywalizację wyborczą. Okres dwóch kadencji uważamy za wystarczająco długi, aby możliwe było tworzenie i realizowanie racjonalnych planów rozwojowych gmin i miast.

Pełna treść stanowiska:
Stanowisko grupy miejskiej Stowarzyszenia Projekt Polska ws ograniczenia liczby kadencji wójtów burmistrzów i prezydentów miast

Projekt: Polska jest jedną z organizacji współtworzących seminarium Democracy in a changing world. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Generation Europa. Seminarium odbędzie się w Wiedniu w dniach 21 – 27 kwietnia 2013 r. Jego głównym celem jest poznawanie nowoczesnych narzędzi i wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod partycypacji.

Więcej informacji o projekcie Democracy in a changing world.

 

W dzisiejszym wydaniu METRA ukazał się artykuł poruszający wątek naszej publicznej polemiki z Ministerstwem Sprawiedliwości:

Czy Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, mógł czy nie mógł namawiać do odrzucania projektu posłów, powołując się na ich niekonstytucyjność? Ujawnienia ekspertyz w tej sprawie zażądało Stowarzyszenie Projekt: Polska. Minister odpowiedział młodym, że powołał się w tej sprawie na stanowisko Sądu Najwyższego. Działacze Projekt: Polska odpowiedzieli: – opinię wydał nie Sąd Najwyższy, a jego prezes. To nie była oficjalna ekspertyza. To oznacza, że projekt ma mankamenty, a nie, że jest niezgodny z konstytucją – argumentuje Projekt: Polska. […]

Od piątkowego popołudnia Stowarzyszenie Projekt: Polska dokłada wszelkich starań aby zamanifestować swój zdecydowany sprzeciw wobec postawy tych parlamentarzystów, którzy przyczynili się do odrzucenia wszystkich projektów ustaw dotyczących związków partnerskich. Od wczoraj prowadzimy publiczną polemikę z Ministerstwem Sprawiedliwości co do zasadności twierdzenia Ministra Gowina o niezgodności wszystkich projektów z ustawą zasadniczą. Dzisiaj o kolejnej odsłonie naszej dyskusji pisze portal Gazeta.pl natomiast jutro możecie przeczytać o naszej akcji w dzienniku METRO.

„W sprawie związków partnerskich Gowin oparł się na niepełnych i starych ekspertyzach”

Otrzymaliśmy w trybie ekspresowym, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, odpowiedź na nasz wniosek o udostępnienie ekspertyz o niekonstytucyjności trzech projektów ustaw o związkach partnerskich.

Z odpowiedzi wynika przede wszystkim, że Ministerstwo nie zamówiło żadnych nowych ekspertyz. Byliśmy przekonani, że Ministerstwo dysponuje nieznanymi opiniami wybitnych konstytucjonalistów, które uzasadniałyby głosowanie przeciwko dalszej debacie nad projektami ustaw i pogłębionej refleksji w komisjach. Niestety, w odpowiedzi Ministerstwa żaden nowy argument się nie pojawia.

Kompletna treść stanowiska

Rzeczniczka Prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości w odpowiedzi na złożony przez nas wniosek napisała, że Ministerstwo korzystało m. in.  z opinii przedstawionych przez I prezesa Sądu Najwyższego, która to miała służyć za podstawę do stwierdzenia, iż projekty ustaw o związkach partnerskich są niezgodne z konstytucją. Poprosiliśmy o opinię w tej sprawie Profesora Jana Woleńskiego -filozofa analitycznego, logika i epistemologa, teoretyka prawdy oraz filozofa języka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Opinia profesora Jana Woleńskiego

 

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy następującą odpowiedź na złożony przez nas wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Szanowny Panie,

 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowując swoje stanowisko  do poselskiego projektu ustawy o umowie związku partnerskiego (druk  825) korzystało z opinii przedstawionych przez I prezesa Sądu Najwyższego oraz Prokuratora Generalnego, a także opinii przygotowanej przez ekspertów resortu sprawiedliwości.  Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości opierało się ponadto na utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej art. 18 Konstytucji oraz poglądach wyrażanych wielokrotnie przez wybitnych profesorów prawa w tym  profesorów – Andrzeja Zolla,  Bogusława Banaszaka,  czy Andrzeja Mączyńskiego.

 

Wszystkie te opinie oraz wykładnia art. 18 Konstytucji dokonana przez Trybunał Konstytucyjny wskazywały, że wprowadzenie do polskiego prawa instytucji związku partnerskiego byłoby niekonstytucyjne.  W załączeniu przesyłam opinie I Prezesa SN, Prokuratora Generalnego oraz fragmenty publikacji na ten temat prof. Andrzeja Mączyńskiego oraz Prof. Bolesława Banaszkiewicza.

 

 

Patrycja Loose

Rzecznik Prasowy

Ministra Sprawiedliwości

Załączniki jakie otrzymaliśmy od Ministerstwa: 825-001; 825-002; andrzej maczynski; opinia1druk 825

Po dokładnym zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami oficjalnie się do nich ustosunkujemy.

Radio TOK FM opublikowało na swojej stronie internetowej artykuł, w którym nawiązuje do naszej dzisiejszej akcji
„Projekt: Polska sprawdza Ministra Gowina”. Jak widać nasza akcja zyskuje na popularności a to dopiero początek odliczania, Ministerstwo Sprawiedliwości ma na odpowiedź jeszcze… 14 dni.

Artykuł TOK FM

Stowarzyszenie Projekt: Polska zwróciło się w dniu dzisiejszym do Ministerstwa Sprawiedliwości z oficjalną prośbą o udostępnienie nazwisk ekspertów oraz treści ekspertyz stwierdzających niekonstytucyjność projektów ustaw o związkach partnerskich.

Minister Gowin podczas debaty sejmowej oświadczył, że wszystkie trzy projekty ustaw są niezgodne z art. 18 Konstytucji. Warto przypomnieć, że uczynił to w czasie przeznaczonym dla członków Rady Ministrów i podkreślił, że swoją ocenę wygłasza jako minister sprawiedliwości.

Ekspertyzy przygotowane w procesie legislacyjnym są informacją publiczną w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 7 marca 2012 roku. Dostęp do informacji publicznej gwarantuje rzeczona ustawa i Konstytucja RP (art. 61).

Ministerstwo ma dwa tygodnie na udostępnienie informacji.

Nasze żądanie jest podyktowane głównie faktem, że ministerstwo nie przedstawiło podobnych ekspertyz w trakcie procesu legislacyjnego, który trwał od lutego 2012 roku. Podobne ekspertyzy nie są znane ani opinii publicznej ani członkom rządu. Ponadto istnieje obawa, wyrażona ostatnio także przez Rafała Grupińskiego, że ekspertyzy w ogóle nie istnieją i są jedynie „wyrażeniem poglądów pisowskiego otoczenia ministra“. Gdyby natomiast niekonstytucyjność wywnioskował sam minister Gowin, to trudno tu w ogóle mówić o ekspertyzie, gdyż nie posiada on żadnego wykształcenia prawniczego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jak wiadomo sprawy związane z cyfryzacją stanowią jeden z głównych obszarów naszej działalności. Tym bardziej miło nam zakomunikować, że od dnia dzisiejszego używamy elektronicznej deklaracji członkowskiej. Wszystkich obecnych i przyszłych członków Stowarzyszenia zachęcamy do wypełnienia deklaracji.

Deklaracja elektroniczna

Z ogromnym niedowierzaniem i rozgoryczeniem przyjęliśmy odrzucenie przez Sejm RP w pierwszym czytaniu wszystkich trzech projektów ustaw o związkach partnerskich.

Uważamy, że wynik dzisiejszych głosowań podważa wiarygodność Platformy Obywatelskiej, a także bezpośrednio przewodniczącego tej partii, premiera Donalda Tuska. Doskonale pamiętamy obietnice liderów Platformy Obywatelskiej z lipca 2012 roku, gdy posłowie rządzącej partii po raz pierwszy postanowili zignorować prawo Polaków do legalizacji związków w odpowiadającej im formie. Dzisiaj po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że jedyną frakcją mającą coś do powiedzenia w Platformie Obywatelskiej, jest frakcja posła Żalka.

Pełna treść oświadczenia

European Voluntary Service (EVS) – to akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.
Fundacja Projekt: Polska posiada akredytacje Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”. Oznacza to, że od 2012 roku możemy zarówno przyjmować wolontariuszy w swojej siedzibie, jak i wysyłać wolontariuszy z Polski na projekty w innych krajach Programu.
Więcej informacji

Projekt: Polska wspólnie z Fundacją Polska Debatuje organizuje cykliczne warsztaty debat parlamentarnych w Krakowie, Nysie, Wrocławiu oraz Przemyślu. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi z całej Polski do dyskutowania o przyszłości kraju wykorzystując przy tym sprawdzone metody debat.

 

Więcej informacji o Uniwersytecie Debat

17.12.2012 w odbyło się otwarte posiedzenie zarządu stowarzyszenia Projekt: Polska.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z obrad.

Protokół

Za nami prawdopodobnie przełomowa edycja, która przekształciła Lampiony Wolności w iście ogólnopolski projekt z międzynarodowym akcentem w postaci rozświetlenia nieba nad dalekim Reykjavikiem. Tym razem nie ograniczyliśmy się do jednodniowego happeningu lecz zorganizowaliśmy „tydzień wolności”.

Pełne podsumowanie akcji

Z radością informujemy, że dwa realizowane przez nas projekty:  Otwarte Zabytki oraz poznan.naprawmyto.pl znalazły się w finale głosowania na e-wolontariat.
Głosować można na: http://www.e-wolontariat.pl/glosowanie

 

Z radością informujemy, że dwa realizowane przez nas projekty:  Otwarte Zabytki oraz poznan.naprawmyto.pl znalazły się w finale głosowania na e-wolontariat.
Głosować można na: http://www.e-wolontariat.pl/glosowanie

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Projekt: Polska w trakcie obrad Kongresu, który odbył się w Warszawie 17-18 listopada 2012 przyjęło deklarację programową.

Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Deklaracja programowa

9.00 – 9.15 Rejestracja.

9.15 – 9.30 Otwarcie konferencji.

 • Dr Borek Severa – dyrektor Fundacji im. Friedricha Naumanna na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie.
 • Błażej Lenkowski – prezes zarządu Fundacji Industrial wydawcy Liberté!

9.30 – 10.00 “Polityka społeczna w perspektywie przedsiębiorców”.

 • Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

10.00 – 11.30 “Systemy emerytalne na świecie – porównanie”. Moderacja: Paweł Ciacek – prezes zarządu Fundacji Projekt: Polska.

 • 10.00 – 10.20: prof. Marek Góra, Szkoła Główna Handlowa: “System emerytalny w Polsce – zalety systemu zdefiniowanej składki”.
 • 10.20 – 10.40: Ireneusz Jabłoński, Centrum imienia Adama Smitha: „Kanadyjski system emerytalny”.
 • 10.40 – 11.00: Svetla Kostadinova, Institute for Market Economics (Bułgaria).
 • 11.00 – 11.20: Jan Oravec, prezydent F. A. Hayek Foundation, prezydent Związku Przedsiębiorców Słowacji: “Reformy emerytalne: Co jest nie tak z trzecim filarem?” (Słowacja).
 • 11.20 – 11.30: Dyskusja.

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa.

12.00 – 13.30 „Czy potrzebujemy zrównoważonego rozwoju?”. Moderacja: Wojciech Białożyt – Liberté!

 • 12.00 – 12.20: dr Łukasz Hardt , Instytut Sobieskiego, Uniwersytet Warszawski.
 • 12.20 – 12.40: Błażej Moder, dyrektor Nowego Centrum Łodzi.
 • 12.40 – 13.00: Marcin Celiński, Liberté!
 • 13.00 – 13.20: prof. Jiří Schwarz, prezydent Liberal Institute (Czechy).
 • 13.20 – 13.30: Dyskusja.

13.30 – 14.15 Przerwa.

14.15 – 15.45 „Jak zbudować elastyczny rynek pracy w Unii Europejskiej”. Moderacja: Ryszard Petru – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (tbc).

 • 14.15 – 14.35: Jeremi Mordasewicz, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
 • 14.35 – 14.55: dr Wiktor Wojciechowski, Forum Obywatelskiego Rozwoju.
 • 14.55 – 15.15: Rita Griguolaite, Lithuanian Free Market Institute (Litwa).
 • 15.15 – 15.35: Richard Durana – Institute of Economics and Social Studies  (Słowacja).
 • 15.35 – 15.45: Dyskusja.

15.45 – 16.00 Coffee Break.

16.00 – 17.00 „Dlaczego państwo zawodzi?”

 • Prof. Leszek Balcerowicz – przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju.

10 października odbyło się w kole warszawskim walne zebranie członków.

Wybierane zostały nowe władze koła a także delegaci na Kongres Stowarzyszenia.

Nowy zarząd prezentuje się następująco:

Przewodnicząca – Paulina Świerczewska
Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Chmura
Wiceprzewodnicząca – Marta Stańczyk
Skarbnik – Maciej Gil
Sekretarz – Michał Żakowski

Wszystkim wybranym gratulujemy i liczymy na owocny rok.

The international conference “Universal basic income: for new social contract in Europe” will bring together leading theoreticians on UBI and social welfare state, as well as their main opponents, to offer an open window for an international discussion and sharing of global experience on this topic in Slovenia.

For more information, please see the dedicated website: http://www.inovum.si/ubi/

Program

 

 

 

Dnia 2.10.2012 r. w Nysie odbyło się Forum Partnerstwa Lokalnego, w którym to koło w Nysie zostało jednym z 37 członków Porozumienia Partnerstwa Lokalnego „Innowacyjny Powiat Nyski na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego”.
W Muzeum w Nysie umowę podpisali partnerzy projektu. Partnerstwo Lokalne: Innowacyjny Powiat Nyski na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego jest dobrowolnym porozumieniem o współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i osobami fizycznymi powołanym w celu wspólnego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych.

 

więcej:

http://www.nysa.eu/aktualnosc-4887-partnerskie_porozumienie_na_rzecz.html

http://www.powiat.nysa.pl/sites/3,44/show/2935/innowacyjna_nysa_pierwsze_powiatowe_spoleczno_gospodarcze_partnerstwo.html

Portal znalazł się w wąskim gronie 20 propozycji, które zostały wyłonione spośród niemal 350 zgłoszonych do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Podczas dwóch tur wstępnych (opinie radnych, urzędników oraz niezależnych ekspertów) zebrał on pozytywne oceny i został wpisany na otwartą listę projektów, na które mogą głosować mieszkańcy Poznania (osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miasta).

Jeśli nasz portal znajdzie się w gronie zwycięskich projektów, stanie się dużo sprawniejszym i efektywniejszym niż dotychczas, narzędziem do społecznej komunikacji na temat awarii w przestrzeni publicznej. Mówiąc wprost, to już nie będzie pilotaż!
Każda osoba może zagłosować maksymalnie na 5 propozycji, stawiając krzyżyk na karcie do głosowania (poznan.naprawmyto.pl to pozycja 11) oraz podając podstawowe dane o sobie, które posłużą wyłącznie do weryfikacji głosu i nie będą wykorzystane w żaden inny sposób (imię i nazwisko oraz PESEL) .
Kartę do głosowania do pobrania poniżej.

Wystarczy ją wypełnić i przesłać do 10 października na adres:

budzet2013@um.poznan.pl

Jeśli sami nie możecie głosować, poinformujcie swoich znajomych i rodzinę aby jak najwięcej potencjalnych głosujących mogło się dowiedzieć o całej akcji.

Zachęcamy do głosowania także na inne projekty ponieważ ciekawych i pożytecznych pomysłów jest naprawdę sporo.

Głosujcie na poznan.naprawmyto.pl, zachęcajcie znajomych i wspólnie dołączajcie do wydarzenia:

Jak ugryźć 10 milionów?

Facebook

ankieta_konsultacje_budżetowe

 

 

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera, który znajduje się pod tym adresem.

Projekt: Polska

Szkoła Liderów wraz z Projektem: Polska organizuje cykl konferencji seminariów o Przywództwie kobiet, które są realizowane w ramach projektu: „ Bez Liderów się nie da”.

 zgłoszenia do 3 października

Cel i program szkolenia:

Uczestnicy seminariów zdobędą podstawową wiedzę o obecnej sytuacji uczestnictwa kobiet w sferze publicznej zarówno w Polsce jak i na świecie. Wspólnie zastanowimy się z czego wynikają trudności dotyczące przywództwa kobiet, na ile sytuacja uległa poprawie, co można jeszcze zrobić. Zastanowimy się czy przywództwo sprawowane przez kobiety i mężczyzn się różni, i jeśli tak to czym się różni. Wspólnie zobaczymy jakie stereotypy funkcjonują w przestrzeni związanej z płcią, zastanowimy się jaką rolę odgrywa w tym język i jaki ma wpływ na rzeczywistość. Chcemy zastanowić, co powinni robić liderzy samorządowi, pozarządowi, lokalni politycy w kwestii obecności kobiet w życiu publicznym, w jaki sposób powinni wprowadzać zmiany do swoich środowisk, czy powinna to być ich rola. Uczestnicy wspólnie spróbują wypracować narzędzia przeciwdziałające wykluczeniu kobiet ze sfery publicznej na swoim lokalnym miejscu działania.

 

Organizacja szkolenia

Seminarium odbędzie się w okolicach Białegostoku. Jego pierwszą częścią jest konferencja, która będzie podstawą do dalszych dyskusji i pracy warsztatowej. Na seminarium zaprosimy 30 uczestniczek i uczestników. Udział w projekcie jest bezpłatny, dofinansowujemy dojazd. Dokładny program i miejsce warsztatów podamy odpowiednio wcześniej zakwalifikowanym osobom.

 

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy www.szkola-liderow.pl i wysłać go na adres magdalena.tchorznicka@szkola-liderow.pl lub nr faksu 22 556 82 51 załączając CV.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 3 października 2012.

 

Harmonogram rekrutacji:

 • 17 sierpnia – 3 października 2012 – termin przyjmowania zgłoszeń
 • 6 października 2012 – termin podania listy osób zakwalifikowanych na seminarium (lista dostępna będzie ok. godz. 20.00 na stronie Szkoły Liderów)

 

Kontakt:

Szczegółowych informacji udziela Magdalena Tchórznicka

kontakt: magdalena.tchorznicka@szkola-liderow.pl, tel.: 22 556 82 63

Szkoła Liderów wraz z Projektem: Polska organizuje cykl konferencji seminariów o Przywództwie kobiet, które są realizowane w ramach projektu: „ Bez Liderów się nie da”.

 zgłoszenia do 7 września

Cel i program szkolenia:

Uczestnicy seminariów zdobędą podstawową wiedzę o obecnej sytuacji uczestnictwa kobiet w sferze publicznej zarówno w Polsce jak i na świecie. Wspólnie zastanowimy się z czego wynikają trudności dotyczące przywództwa kobiet, na ile sytuacja uległa poprawie, co można jeszcze zrobić. Zastanowimy się czy przywództwo sprawowane przez kobiety i mężczyzn się różni, i jeśli tak to czym się różni. Wspólnie zobaczymy jakie stereotypy funkcjonują w przestrzeni związanej z płcią, zastanowimy się jaką rolę odgrywa w tym język i jaki ma wpływ na rzeczywistość. Chcemy zastanowić, co powinni robić liderzy samorządowi, pozarządowi, lokalni politycy w kwestii obecności kobiet w życiu publicznym, w jaki sposób powinni wprowadzać zmiany do swoich środowisk, czy powinna to być ich rola. Uczestnicy wspólnie spróbują wypracować narzędzia przeciwdziałające wykluczeniu kobiet ze sfery publicznej na swoim lokalnym miejscu działania.

 

Organizacja szkolenia

Seminarium odbędzie się w dniu 26 – 28 września w okolicach Wrocławia. Jego pierwszą częścią jest konferencja, która będzie podstawą do dalszych dyskusji i pracy warsztatowej. Na seminarium zaprosimy 30 uczestniczek i uczestników. Udział w projekcie jest bezpłatny, dofinansowujemy dojazd. Dokładny program i miejsce warsztatów podamy odpowiednio wcześniej zakwalifikowanym osobom.

 

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy www.szkola-liderow.pl i wysłać go na adres magdalena.tchorznicka@szkola-liderow.pl lub nr faksu 22 556 82 51 załączając CV.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 7 września 2012.

 

Harmonogram rekrutacji:

 • 17 sierpnia – 7 września 2012 – termin przyjmowania zgłoszeń
 • 12 września 2012 – termin podania listy osób zakwalifikowanych na seminarium (lista dostępna będzie ok. godz. 20.00 na stronie Szkoły Liderów)

 

Kontakt:

Szczegółowych informacji udziela Magdalena Tchórznicka

kontakt: magdalena.tchorznicka@szkola-liderow.pl, tel.: 22 556 82 63

ankieta zgłoszeniowa

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera, który znajduje się pod tym adresem.

Projekt: Polska

Mamy dużą przyjemność i satysfakcję  przekazać Wam dobre wieści dla naszego środowiska.

Od piątku 03.08.2012 oficjalnie mamy nowe fantastyczne miejsce na działalność stowarzyszenia i fundacji.

Rozwijamy skrzydła!

Przygotowując koncepcje lokalu, doszliśmy do wniosku, że stoi przed nami szansa na stworzenie nie tylko nowej przestrzeni w sensie fizycznym, ale też nowego miejsca na mapie Warszawy w sensie społeczno – intelektualnym. Chcemy, żeby lokal był miejscem otwartym, grupującym organizacje pozarządowe zainteresowane rozwojem miasta i państwa, zajmujące się architekturą, filmem, socjologią, reklamą, polityką.

Teraz musimy szybko przystąpić do prac remontowych i  każda pomoc mile widziana.

Wszystkie ręce na pokład!

Już teraz mamy propozycje aranżacji przestrzeni przy społecznym wsparciu zaprzyjaźnionych architektów. Lokal będziemy urządzać swoimi siłami. Zapraszamy wszystkich do pomocy i twórczego wsparcia.

 Wierzymy, że możliwości jakie daje lokal to kolejny przełomowy krok w życiu naszego środowiska. Mamy niepowtarzalna okazję do zgromadzenia dookoła siebie różnorodnych środowisk i mamy szansę pokazywać nowe spojrzenie na nasza polska rzeczywistość w wymiarze społecznym, politycznym, kulturalnym i oczywiście cyfrowym.

Więcej szczegółów już wkrótce!

 

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Projekt: Polska na Radę Stowarzyszenia, która

odbędzie się w Dymaczewie Nowym pod Poznaniem, 25-26 sierpień 2012.

 

Formularz rejestracyjny, program oraz informacje techniczne znajdują się na stronie.

 

Do zobaczenia!

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera, który znajduje się pod tym adresem.

Projekt: Polska

Dziś rusza Cyfrowy Czyn Społeczny czyli akcja uzupełniania danych z rejestru zabytków. Sprawdzanie poprawności wprowadzanych informacji w ramach Otwartych Zabytkówrównież odbywa się społecznościowo. Zanim dany zabytek zostanie zatwierdzony i zniknie z puli „do sprawdzenia”, musi zostać przejrzany niezależnie przez trzech uczestników akcji.

Wydaje się, że 65 tysięcy zabytków to bardzo dużo, ale urok Cyfrowego Czynu Społecznego polega na tym, że wystarczy, że każdy zajmie się jednym lub paroma obiektami i baza może stać się kompletna przed końcem lipca.

Crowdsourcingowa akcja Centrum Cyfrowego potrwa trzy tygodnie. Na połowę sierpnia zaplanowaliśmy uruchomienie otwartego, dostępnego dla wszystkich serwisu o zabytkach i do tego potrzebne nam są kompletne dane.

Chcemy stworzyć w Sieci godne miejsce dla polskich zabytków i podzielić się ze światem wiedzą o nich. Treści, które znajdą się w serwisie, będą dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na Tych Samych Warunkach , co oznacza, że będzie można z nich korzystać bez ograniczeń, swobodnie wykorzystywać, kopiować, rozpowszechniać i modyfikować.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” oraz ze środków CEE Trust.

Patroni: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Histmag, Gazeta Wyborcza (patronat redakcyjny), ngo.pl, Szkoła z Klasą 2.0

Partnerzy: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Karta, Historia i Media, Odział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie, Fundacja Orange oraz Stowarzyszenie Projekt: Polska.

Więcej o projekcie.

Organizator akcji: Centrum Cyfrowe: Projekt Polska , e-mail: kontakt@otwartezabytki.pl tel.: + 48 689 643 664

Fundacja Projekt: Polska wraz z 57 innymi organizacjami z całej Europy podpisała kolejne stanowisko przeciw ACTA, którego ostateczne losy powinny rozstrzygnąć się już w środę 4 lipca. Odbędzie się wtedy głosowanie Parlamentu Europejskiego. Nadal warto pisać do europosłów i namawiać ich lub upewniać, że wyrażą Wasze zdanie podczas głosowania.

Poniżej treść stanowiska (oryginał w języku angielskim oraz lista sygnotariuszy na stronach La Quadarature du Net), a informacje o tym jak kontaktować się z europosłami znajdziecie na stronach Fundacji Panoptykon.

Precz z ACTA! Unia Europejska powinna chronić nasze wspólne dobro!

ACTA grozi naszym podstawowym wolnościom w sieciach internetowych, neutralności sieci, swobodzie innowacji, dostępowi i swobodzie współtworzenia wolnych i otwartych projektów technicznych i kulturalnych, swobodzie dostępu do leków i nasion.

W środę 4 lipca Parlament Europejski będzie miał historyczną szansę, by całkowicie odrzucić ACTA, politycznie grzebiąc ten traktat na zawsze.

Posłowie z wszystkich politycznych frakcji Parlamentu Europejskiego powinni zastosować się do zaleceń pięciu komisji parlamentarnych, które w swoich opiniach zgodnie wzywają do odrzucenia ACTA.
Definitywne odrzucenie ACTA będzie historycznym sukcesem obywateli całego świata, a także europejskiej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Głosowanie to musi zapaść mocno w pamięć polityków całej Europy, stać się dla nich wezwaniem do przebudzenia i wezwaniem do zerwania z niepowstrzymaną karuzelą coraz bardziej represyjnej polityki. Jest to czas na rzeczywista reformę prawa autorskiego oraz patentowego, uwzględniającą potrzeby i interesy obywateli i ich zbiorowy wkład w kulturę i rozwój techniki.

Dostęp do wiedzy i kultury oraz współdzielenie się nimi są podstawą budowy otwartych i demokratycznych społeczeństw. Wzywamy europejskich prawodawców do spojrzenia sięgającego poza odrzucenie ACTA i podjęcia pracy w kierunku stworzenia nowych ram prawnych, które umocnią praktyczne rozwiązania upowszechniania kultury zamiast koncentrować się na ich niszczeniu, ram dostosowanych do epoki cyfrowej.

Sejm przyjął dziś prezydencki projekt ustawy o zgromadzeniach publicznych. Przeciwko temu projektowi i wprowadzanym tą ustawą zmianom protestowało wiele organizacji pozarządowych, w tym również Projekt: Polska. Posłowie Platformy Obywatelskiej głosowali za projektem, opozycja była przeciwna.

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej za pomoc w realizacji projektu Otwarte zabytki.

Zakres obowiązków:

 • Bieżące wsparcie w realizowanym projekcie
 • Zapewnienie wsparcia w zakresie promocji projektu, w tym rozsyłanie informacji o projekcie oraz wyszukiwanie potencjalnych grup docelowych (fora, strony internetowe, grupy dyskusyjne),
 • Pomoc w zakresie innych obowiązków biura Projekt: Polska,
 • Pomoc w tworzeniu dokumentacji.

Minimalne wymagania, kwalifikacje i doświadczenie:

 • Student/tka 2,3,4 lub 5 roku studiów, II stopnia studiów dwustopniowych, studiów podyplomowych lub doktoranckich,
 • Kreatywność, zdolność twórczego myślenia, komunikatywność,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Zdolność do przeszukiwania Internetu oraz pracy z wieloma źródłami dokumentacji w celu wyodrębniania wymaganych danych i informacji,
 • Dobra umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu Microsoft Office,
 • Zainteresowania związane z projektowaniem kampanii medialnych oraz public relations,
 • Zainteresowania związane z tematyka otwartości zasobów w sieci, dzielenia się zasobami w sieci.

Oferujemy:

 • Możliwość odbycia ciekawego, bezpłatnego stażu (w Warszawie bądź w trybie „zdalnym”),
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów,
 • Pracę w kreatywnym zespole,
 • Staż od czerwca – termin do uzgodnienia.

Prosimy o przesyłanie CV oraz list motywacyjny na adres biuro@projektpolska.pl do 27 czerwca 2012 roku.

Projekt: Polska ze względu na dużą liczbę osób ubiegających się o staż, Projekt: Polska nie jest w stanie informować wszystkich kandydatów/kandydatek o wyniku lub statusie procesu selekcji.

staz pp zabytki

Fundacja Projekt: Polska podpisała list otwarty do Marszałka Sejmu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zgromadzeniach.

Warszawa, 12 czerwca 2012 r.

Szanowna Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

LIST OTWARTY

Niżej podpisane organizacje pozarządowe pragną wyrazić zaniepokojenie dotychczasowymi pracami nad przedłożoną przez Prezydenta nowelizacją Prawa o Zgromadzeniach, a także nad treścią przepisów planowanej nowelizacji przyjętych przez połączone Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w dniu 23 maja 2012 r. (druk sejmowy nr 35).

Naszym zdaniem nowelizacja Prawa o Zgromadzeniach, gdyby została przyjęta w aktualnym brzmieniu, doprowadziłaby do znaczącego pogorszenia konstytucyjnego standardu wolności organizowania pokojowych zgromadzeń.

W szczególności pragniemy zgłosić następujące zastrzeżenia:

1. Projekt nowelizacji wydłuża termin na zgłaszanie zawiadomienia o zgromadzeniu z 3 dni do 6 dni przed datą planowanego zgromadzenia. Choć należy docenić wysiłek włożony w stworzenie możliwości rozpoznania przez wojewodę odwołania od ewentualnego zakazu zgromadzenia przez organ gminy, to jednak tak poważne wydłużenie terminu nie może być zaakceptowane, gdyż prowadzić będzie do ingerencji w istotę wolności organizowania pokojowych zgromadzeń. W świecie szybkiego przepływu informacji, trudno spodziewać się, aby organizatorzy planowanych zgromadzeń musieli oczekiwać co najmniej 6 dni na ich legalne zorganizowanie. Jest to rażąco sprzeczne z dotychczasowym standardem, a także ze standardami międzynarodowymi (wyrażonymi m.in. w Wytycznych OBWE ds. Wolności Zgromadzeń).

2. Projekt nowelizacji – pomimo postulatów organizacji zgromadzeń – w żaden sposób nie odnosi się do problemu zgromadzeń spontanicznych. Tymczasem w życiu publicznym coraz więcej jest sytuacji niespodziewanych, wymagających nagłej reakcji, które powodują potrzebę spontanicznego gromadzenia się ludzi. Jednocześnie organizatorzy takich spontanicznych zgromadzeń muszą następnie odpowiadać na podstawie art. 52 Kodeksu wykroczeń. Brak regulacji zgromadzeń spontanicznych, przy jednoczesnym wydłużeniu terminu na przedstawienie zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu, bez wątpienia spowoduje zwiększenie liczby konfliktów oraz problemów prawnych (w tym spraw wykroczeniowych) związanych z organizowanymi zgromadzeniami, a także będzie miało mrożący skutek dla korzystania z wolności.

3. W maju 2012 r. na temat nowelizacji Prawa o Zgromadzeniach swoją opinię przedstawiło Biuro Legislacyjne Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. W opinii tej wyraziło szereg krytycznych uwag pod adresem planowanej nowelizacji, w tym także wydłużenia terminu notyfikacyjnego jak również braku regulacji zgromadzeń spontanicznych. Niestety naszym zdaniem opinia nie została wzięta w sposób wystarczający pod uwagę w toku prac legislacyjnych, a uwagi w niej wyrażone nie były przedmiotem szerszej refleksji lub debaty.

Uznajemy, że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji w Polsce. Dlatego tak ważne jest tworzenie przepisów, w tym także przepisów proceduralnych, które w pełni pozwalać będą na korzystanie z tej wolności. Prawo dotyczące tak ważnej dziedziny nie powinno być tworzone bez wystarczającego namysłu oraz debaty. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie zaakceptować sytuacji, w której z jednej strony wydłużony zostanie termin notyfikacyjny zgromadzeń, a z drugiej problem zgromadzeń spontanicznych odkładany jest na etap przyszłych (acz niepewnych) prac legislacyjnych.

W związku z powyższym apelujemy o nieprzyjmowanie projektu i szczegółowe przeanalizowaniezastrzeżeń wniesionych przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Podpisały następujące organizacje

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera, który znajduje się pod adresem.

Projekt: Polska

Poniżej przedstawiamy ciekawą propozycja na lato, summer camp w Estonii.
Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy

Miłosz Hodun

email: miloszhodun@gmail.com

I am glad to invite You to our summer camp for three sunny and cheerful days with a wonderful lake shore. The event is held on 13-15th of July in Paunvere, Estonia

The fun will start on the 13th with the arrivals of young people from our organization and our foreign friends.

We will have lots of sports and games and over all fun. The main artist will be Ott Lepland, who represented Estonia in the Eurovision this year.

I hope you can come and bring friends from your organization. We would like that all of our friend organizations would be represented by some persons.

Unfortunately we are not able to refund your transportation to Estonia, but when you get to Tallinn airport, than everything will be on us. We will transport you from the airport to the wonderful countryside of Estonia in Paunvere for a true Estonian summer. Also we will transport you back to the airport on the last day.
I can send the excact schedule soon!

Projekt: Polska zaprasza do aplikowania na staż

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej za koordynację kampanii promującej otwartość i dostępność zasobów edukacyjnych.

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie w przygotowywaniu koncepcji projektu,
 • Wsparcie działań związanych z projektem,
 • Pomoc w zakresie innych obowiązków biura Projekt: Polska,
 • Zapewnienie wsparcia w zakresie promocji projektu,
 • Wsparcie w przygotowywaniu koncepcji projektu,
 • Przygotowanie dokumentacji projektu,

Minimalne wymagania, kwalifikacje i doświadczenie:

 • Student/tka 3,4 lub 5 roku studiów, II stopnia studiów dwustopniowych, studiów podyplomowych lub doktoranckich,
 • Kreatywność, zdolność twórczego myślenia, komunikatywność
 • Samodzielność w działaniu
 • Zdolność do przeszukiwania Internetu oraz pracy z wieloma źródłami dokumentacji w celu wyodrębniania wymaganych danych i informacji,
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • Dobra umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu Microsoft Office,
 • Zainteresowania związane z projektowaniem kampanii medialnych oraz public relations,
 • Zainteresowania związane z tematyka otwartości zasobów w sieci, dzielenia się zasobami w sieci oraz zmianami w prawie autorskim,

Oferujemy:

 • ciekawą pełną wyzwań pracę (w Warszawie)
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów,
 • pracę w kreatywnym zespole,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia, możliwość codziennej współpracy z profesjonalnymi ekspertami oraz praktykami zajmującymi się projektowaniem kampanii reklamowych i medialnych,
 • staż od czerwca do sierpnia (wakacyjny) z możliwością jego przekształcenia w stałe zatrudnienie,

Prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@projektpolska.pl do 8 czerwca 2012 roku

Staż jest płatny, kwota do uzgodnienia.

Ze względu na dużą liczbę osób ubiegających się o staż, Projekt: Polska nie jest w stanie informować wszystkich kandydatów/kandydatek o wyniku lub statusie procesu selekcji.

 

 

 

 

Konferencję Europa 2.0 trwa.

Wszystkich którzy nie mogą uczestniczyc osobiście, zapraszamy na tranmisję na żywo ze strony

http://europa20.pl/

Zapraszamy!

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera!

A w nim między innymi:

Projekt: Polska

 

Stowarzyszenie Projekt: Polska

Koło Wrocław

 

W ubiegłym tygodniu Przemysław Filar, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, na łamach Gazety Wyborczej wezwał miejskie władze do otwarcia dla opinii publicznej procesu kształtowania polityki transportowej Wrocławia. Przyłączając się do tego apelu, wrocławskie koło Stowarzyszenia Projekt: Polska pragnie włączyć się w debatę na temat najważniejszego wyzwania rozwojowego naszego miasta. Dlatego opisujemy w dziesięciu punktach nasze stanowisko dotyczące organizacji systemu transportowego Wrocławia.

 

 1. Cele dotychczas realizowane przez miasto są zgodne ze współczesnym myśleniem o transporcie miejskim. Mamy na myśli przede wszystkim: preferowanie transportu zbiorowego (oddzielanie go od transportu indywidualnego); wyłączanie ulic z ruchu samochodowego w obrębie zabytkowego centrum i dedykowanie ich ruchowi pieszemu i rowerowemu; wyznaczanie i budowanie węzłów komunikacyjnych (przesiadkowych) na obrzeżach ścisłego centrum; konsolidacja systemu tras rowerowych. W tym sensie polityka transportowa nie potrzebuje gruntownej przebudowy, a raczej liftingu.

 

 1. O ile cele strategiczne są właściwe, metody realizacji budzą liczne kontrowersje. Chodzi przede wszystkim o zaskakiwanie użytkowników wprowadzanymi zmianami. Rzadko kto zapoznaje się z dokumentami strategicznymi sprzed kilkunastu lat szukając informacji o tym kiedy na jakiej ulicy będzie mógł zaparkować samochód lub jaką linią dojechać do pracy. Użytkownicy dowiadują się o terminach i zasadach zmian najczęściej zaledwie na kilka tygodni przed ich wprowadzeniem, gdy wszystko jest już przesądzone; na ich narzekania w tym względzie urzędnicy odpowiadają: przecież jest to zapisane w polityce transportowej miasta z lat dziewięćdziesiątych. Brakuje m.in. dokumentu o charakterze harmonogramu i bardziej szczegółowego opisu zmian, dzięki któremu wrocławianie (w tym także przedsiębiorcy) mogliby się do nich przygotować z wyprzedzeniem (np. reorganizacja dostaw) oraz wziąć udział w dyskusji, która jest niezwykle ważna. Obecnie zmiany są opracowywane w zamkniętym gronie urzędników, którzy, jak pokazuje praktyka, nie są w stanie przewidzieć wszystkich ich następstw. W szczególności są one zbyt szybkie w obliczu braku równoważnych alternatyw dotychczasowych rozwiązań (np. likwidacja i skracanie linii związane z wprowadzaniem tramwaju plus; likwidacja miejsc parkingowych w centrum). Wiele ważnych rozwiązań szczegółowych budzi wątpliwości (np. węzeł przesiadkowy oddalony o kilkaset metrów od Dworca Głównego i PKS), dlatego także przez ich przyjęciem powinno się przeprowadzić publiczną dyskusję z udziałem pozaurzędowych ekspertów. Bez niej proces ma cechy „absolutyzmu oświeconego”, przez co pozytywne co do zasady zmiany są odbierane jako narzucone i niedopasowane do potrzeb użytkowników. Włączając w proces decyzyjny organizacje tzw. ruchów miejskich, które podzielają cele wpisane w politykę transportową Wrocławia, zyskuje się pełniejszą analizę zmian, a przede wszystkim likwiduje się szkodliwy antagonizm „urzędnicy-mieszkańcy”.

 

 1. Wrocław, jak każde duże miasto potrzebuje przynajmniej jednego niezależnego od pozostałych, sprawnego i wydajnego podsystemu transportowego. W metropoliach taką funkcję pełni zazwyczaj metro – u nas, ze względu na sytuację budżetową, w najbliższej dekadzie nie ma szans na rozpoczęcie zasadniczych przygotowań do takiej inwestycji. Rozpoczęta w tym zakresie niedawno współpraca miasta z Polską Akademią Nauk jest wartościową inicjatywą, jednak mieszkańcy nie odczują jej skutków w najbliższym czasie, a poprawa systemu transportu jest oczekiwana pilnie. W tej sytuacji Wrocławskie „metro” powinno być mieszkanką wszystkich wariantów komunikacji zbiorowej, które należy wzajemnie skoordynować.

 

 1. Największy niewykorzystany potencjał tkwi w kolei. Ma ona dwa ważne atuty: zdolność nadania systemowi transportowemu miasta charakteru aglomeracyjnego oraz wydzielenie (dzięki nasypom) od pozostałych środków transportu w centrum Wrocławia. Wrocławski węzeł kolejowy rozchodzi się w aż dziesięciu kierunkach, dając perspektywę codziennego wygodnego dojazdu do pracy we Wrocławiu z takich miejscowości jak: Bielany Wrocławskie, Brzeg, Brzeg Dolny, Jelcz-Laskowice, Kobierzyce, Legnica, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Sobótka, Strzelin, Środa Śląska, Świdnica, Trzebnica, Wałbrzych. Problem z koleją aglomeracyjną polega na tym, że musi ona zostać zbudowana na fundamencie strategicznego porozumienia władz Wrocławia, urzędu marszałkowskiego Dolnego Śląska oraz PKP (w odpowiedniej inkarnacji tej organizacji), określającego jak ma wyglądać docelowo wrocławska kolej aglomeracyjna oraz jakimi środkami ją tworzyć (niezbędne inwestycje, organizacja przewozów, finansowanie i podział przychodów, taryfa). To pozwoli uniknąć kompromitujących wpadek, z jakimi mieliśmy do czynienia np. w przypadku połączenia kolejowego lotniska na Strachowicach, czy planami rewitalizacji linii do Świdnicy przez Kobierzyce i Sobótkę. Niestety z porozumieniem u Polaków zawsze najtrudniej.

 

 1. Metro (sensu stricto) we Wrocławiu może mieć uzasadnienie, jako element uzupełniający dla  mającego obecnie charakter obwodowy wrocławskiego węzła kolejowe. W tym kontekście można pomyśleć o rewitalizacji Dworca Świebodzkiego jako stacji podziemnej, która łączy relacje południowe z północnymi przez nowe połączenie średnicowe pod Rynkiem i dalej np. do Dworca Nadodrze.

 

 1. Drugim co do ważności elementem układanki jest sieć tramwajowa. Opracowana kilka lat temu analiza Politechniki Krakowskiej przygotowująca wdrożenie projektu tramwaju plus daje wyobrażenie, jak dalece obecna jego forma jest niewystarczająca. Komunikacja tramwajowa musi być rozwijana przede wszystkim przez konsekwentne oddzielanie jej od komunikacji indywidualnej (wydzielanie torowisk, ustawienia sygnalizacji świetlnej) i tworzenie nowych relacji. Musimy uwierzyć w sformułowanie „priorytet komunikacji zbiorowej”; jeśli będziemy posługiwać się jak do tej pory półśrodkami, otrzymamy co najwyżej „półefekty”.

 

 1. Ponieważ sieć tramwajowa nie ma we Wrocławiu odpowiedniej gęstości – przede wszystkim nie obejmuje kilku wielkich osiedli, takich jak Nowy Dwór, czy Psie Pole – dlatego wycofywanie się z połączeń autobusowych w obecnej sytuacji jest przedwczesne. Tym bardziej, że tramwaje (niezależnie od „plusów”) ciągle są stosunkowo powolne i przesiadka do nich nie wiąże się ze skróceniem czasu podróży. Należy pomyśleć bardziej o integracji tramwajów i autobusów na przykład przez stopniowe przebudowywanie torowisk tak, aby mogły się po nich na jak najdłuższych odcinkach poruszać zarówno tramwaje, jak i autobusy. W tym kontekście warto zauważyć, że eksperci komunikacji zbiorowej często spierają się o to, co jest jej przyszłością: tramwaj, autobus, czy może ich kompilacja (np. trolejbus akumulatorowy – tj. taki, który może funkcjonować na liniach tylko częściowo pokrytych trakcją elektryczną); wydzielone wspólne pasy tramwajowo-autobusowe przygotowują nas na każdą z powyższych ewentualności. Dla osiedli, które nie mają połączeń tramwajowych (lub kolei aglomeracyjnej – jeśli powstanie), należy tworzyć wydzielone pasy autobusowe.

 

 1. Zakup nowych pojazdów jest bardzo kosztowny. Pracownicy MPK publicznie zgłaszają zastrzeżenia, co do niewystarczającego serwisowania i modernizacji posiadanego taboru. Należy przeanalizować, czy nie warto inaczej rozłożyć akcenty finansowe, przedłużając żywotność posiadanego taboru (zwłaszcza tramwajowego), zamiast kupować nowy. Nie powinien to być jednak sposób na szukanie oszczędności, a na racjonalizację w ramach posiadanych zasobów. Komunikacja zbiorowa we Wrocławiu jest niedofinansowana, dlatego nie da się z niej wycisnąć pieniędzy do miejskiego budżetu. Można jednak inaczej rozłożyć to finansowanie, aby w ramach obecnych środków usługi transportowe były lepszej jakości.

 

 1. Użytkownicy samochodów nie powinni czuć się piętnowani zachodzącymi zmianami. Trzeba pamiętać, że sieć drogowa także jest we Wrocławiu niekompletna – brakuje zwłaszcza połączeń obwodowych takich jak: „dopięcie” obwodnicy śródmiejskiej od strony północno-wschodniej, stworzenie Śródmiejskiej Trasy (właściwie powinno być: „Alei”) Południowej, Osi Inkubacji oraz Trasy Czeskiej. Są to wielkie projekty inwestycyjne, których realizacja w obecnych realiach budżetowych może przyblokować inwestycje w innych zakresach, tworząc konflikty na zasadzie przeciągania krótkiej kołdry. Tu po raz kolejny dochodzimy do kwestii właściwego znaczenia słowa „priorytet”. Jeśli przyjmujemy, że docelowy rozkład mobilności to (na przykład): 40% transport zbiorowy, 40% transport indywidualny, 20% ruch pieszy i rowerowy, musimy dbać, aby podobne proporcje były zachowywane w budżecie (właściwie: wieloletnim planie inwestycyjnym). Największe zadania muszą zostać podzielone na mniejsze – dla przykładu: zwiększenie przepustowości na południe od centrum, które ma przynieść Śródmiejska Trasa Południowa, można w pewnej części uzyskać poprzez stosunkowo niewielką inwestycję łącznika ulic Góralskiej i Tęczowej.

 

 1. Obok całej sfery problemów transportowych, drugim najważniejszym wyzwaniem jest polityka mieszkaniowa miasta (oba obszary na pierwszych miejscach wskazują zarówno mieszkańcy w zamawianych przez magistrat badaniach, jak globalna korporacja konsultingowa PwC w swoim raporcie). Należy bardzo uważnie monitorować wzajemne krzyżowanie i blokowanie się tych dwóch priorytetów. Nowe osiedla mieszkaniowe to nowe potrzeby transportowe, dlatego muszą one być odpowiednio rozplanowane komunikacyjnie, do czego do tej pory można mieć poważne zastrzeżenia (np. obszar Partynic i Ołtaszyna). Dlatego ważnym narzędziem są tutaj miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które nie powinny dopuszczać powstawania budynków mieszkalnych w odległości większej niż 300-500 metrów od przystanków komunikacji zbiorowej.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Projekt: Polska na Radę Stowarzyszenia, która

odbędzie się w Krakowie 26-27 maja 2012.

 

Formularz rejestracyjny, program oraz informacje techniczne znajdują się na stronie.

 

Do zobaczenia w Krakowie!

Obecnie w Parlamencie Europejskim w ramach Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta Róża Thun pracuje nad projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącym ODR (On-line Dispute Resolution) czyli Internetowych Metod Rozstrzygania Sporów. Wspólnie z Europejskim Centrum Konsumenckim w Polsce Róża Thun rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące powstania Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów On-line, by opracowywany raport jak najpełniej odzwierciedlał rzeczywiste potrzeby konsumentów. Konsultacje trwają do 10 maja 2012 r.
Nadal wielu konsumentów nie decyduje się na zakupy przez Internet. Jedynie 29% polskich konsumentów dokonało zakupu przez Internet w ostatnim roku i jedynie 2% dokonało zakupu w innym państwie członkowskim. W całej Unii Europejskiej jest to odpowiednio 40% i 9%. Jednym z powodów, dla których zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy nie decydują się na zakupy lub sprzedaż przez Internet jest obawa o bezpieczeństwo dokonywania transakcji, jedni i drudzy często obawiają się komplikacji w przypadku ewentualnych sporów.
„Głos konsumentów jest niezwykle ważny przy określaniu przepisów i wymagań stawianych przed platformą rozwiązywania sporów on-line. Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach. Dzięki opinii obywateli, tworzymy lepsze przepisy, dostosowane do realnych oczekiwań” – podkreśliła Róża Thun.
Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.rozathun.pl/konsultacje-konsumenckie oraz na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

Kontakt:

Biuro Róży Thun w Krakowie
ul. Pijarska 5/1, 31-015 Kraków
konsultacje@rozathun.pl
www.rozathun.pl/konsultacje-konsumenckie
tel. +48 12 428 29 29

 

18 kwietnia 2012 r. swoje 85. Urodziny obchodzi Tadeusz Mazowiecki – człowiek, któremu w ogromnym stopniu zawdzięczamy ponad 20 lat wolności i sukcesów wolnej Polski.

Stając na czele pierwszego niekomunistycznego rządu, Tadeusz Mazowiecki stanął w 1989 r. przed trudnym wyzwaniem transformacji gospodarczej i ustrojowej państwa. Dzięki reformom jego rządu, Polska jest dziś wolnym, dynamicznie rozwijającym się krajem, a kolejne pokolenia mogą czerpać z dobrodziejstw demokracji.
Premier Mazowiecki, zarówno wtedy, jak i przez wszystkie kolejne lata, był i jest dla wielu z nas wzorem – mądrości, rozwagi, szacunku dla innych i myślenia o Polsce.

Za to wszystko, Panie Premierze, w 85. rocznicę Pańskich urodzin, serdecznie dziękujemy!

Dołącz do nas i napisz wiadomość do Premiera Mazowieckiego, na jego 85. urodziny!

 

www.vivatmazowiecki.pl

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera.

Projekt: Polska

Projekt: Polska wygrał organizowany przez miasto konkurs: „Lokal na kulturę”. Weszliśmy w posiadanie przestrzeni na parterze budynku (z wejściem od ulicy) na ul. Andersa 29 w Warszawie.

Treść ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie Zarządu, które odbędzie się 13 kwietnia o godz. 16.00 w biurze Stowarzyszenia w Warszawie na Mińskiej.

Zostaną poruszone min. takie kwestie jak:

 1. Kampania 1%
 2. Konferencja Europa 2.0
 3. Unia bez barier bis
 4. Nowe projekty

 

Po jego zakończeniu ( ok 20 00 ) zapraszamy na grilla.

28 marca w Gdańsku odbyła się prezentacja raportu „Obiegi kultury – społeczna cyrkulacja treści w formatach cyfrowych”.

W spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej i Projekt: Polska koło w Gdańsku wzięli udział dr Justyna Hofmokl i dr Alek Tarkowski,  poprowadził je Krzysztof Stachura.

Raport jest dostępny na stronie.

Serdecznie zapraszamy w  imieniu gdańskiego koła Projekt Polska do wzięcia udziału w konferencji „Gdańsk Security Exercise 2012„,która odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2012.

Więcej na stronie.
szota.biz  ★