dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Jest nam niezwykle miło poinformować, że Stowarzyszenie Projekt: Polska zostało partnerem w ogólnopolskim wydarzeniu, jakim jest Forum Młodzieży!

4 października w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się II edycja tego największego spotkania dla młodych w Polsce, która organizowana jest przez Polską Fundację Sportu i Kultury oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika. Będziecie mogli spotkać tam naszą organizację, która będzie opowiadać o projekcie HejtStop oraz o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszego stanowiska oraz do uczestnictwa w Forum Młodzieży!

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania strony www projektu „Przejrzysta i otwarta szkoła- budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji”

Opis projektu:

Projekt stawia za cel stworzenie usługi internetowej, umożliwiającej w łatwy i intuicyjny sposób porównywanie elementów oferty edukacyjnej szkół podstawowych oraz gimnazjów za pomocą istniejących i nowych wskaźników obrazujących jakość ich pracy, a tym samym stworzenie narzędzia animującego dyskusję i społeczną aktywność wobec zjawisk i problemów związanych z jakością edukacji. Jakość szkół będzie określana na podstawie czynników związanych z mierzalnymi efektami kształcenia, jakością ich otoczenia, opinią organów nadzoru pedagogicznego, jakością infrastruktury, a także wskaźników sukcesów i porażek. Budując narzędzie chcemy bazować na danych publicznych, promując ich wykorzystywanie oraz upowszechniając model otwartego rządu na szczeblu lokalnym.

Przedmiot zamówienia:

– usługi doradcze przy tworzeniu zaawansowanej technologicznie aplikacji wykorzystującej dane egzaminacyjne dla szkół podstawowych i gimnazjów pozyskane od Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych;

– wykonanie informatyczne strony www oraz prace programistyczne;

– przygotowanie koncepcji graficznej i elementów graficznych strony www;

– wykonanie koncepcji graficznej oraz zaprogramowanie aplikacji na Facebooka;

– testowanie strony www;

– bieżąca obsługa strony www w terminie 10.2013-12.2013

– administracja strony www w terminie 10.2013 – 09.2014

Kryteria oceny ofert:

innowacyjność i poprawność metodologiczna w podejściu do prezentowania danych egzaminacyjnych;

– doświadczenie w tworzeniu aplikacji w oparciu o złożone bazy danych;

– przejrzysta i dobrze uargumentowana koncepcja planowanych funkcjonalności strony www;

– proponowana cena za realizację zamówienia.

Prosimy o przesyłanie ofert na adres biuro@projektpolska.pl do 13 września 2013 roku.

Opis projektu:

Projekt stawia za cel stworzenie usługi internetowej, umożliwiającej w łatwy i intuicyjny sposób porównywanie elementów oferty edukacyjnej szkół podstawowych oraz gimnazjów za pomocą istniejących i nowych wskaźników obrazujących jakość ich pracy, a tym samym stworzenie narzędzia animującego dyskusję i społeczną aktywność wobec zjawisk i problemów związanych z jakością edukacji. Jakość szkół będzie określana na podstawie czynników związanych z mierzalnymi efektami kształcenia, jakością ich otoczenia, opinią organów nadzoru pedagogicznego, jakością infrastruktury, a także wskaźników sukcesów i porażek. Budując narzędzie chcemy bazować na danych publicznych, promując ich wykorzystywanie oraz upowszechniając model otwartego rządu na szczeblu lokalnym.

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie działań związanych z zachęcaniem gmin, organizacji oraz obywateli do zaangażowania we współtworzenie i w rozwijanie narzędzi dostępnych na stronie projektu.

Okres obejmujący zamówienie:

1.10.2013r. – 30.9.2014r.

Prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@projektpolska.pl do 16 września 2013 roku.

Kryteria oceny otrzymanych ofert:

–          wiedza związana z systemem edukacji formalnej w Polsce na poziomie podstawowym i gimnazjalnym;

–          doświadczenie w prowadzeniu działań rzeczniczych;

–          proponowana wysokość wynagrodzenia za realizację zamówienia.
szota.biz  ★