dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


08.08. 2013 r., podczas meczu eliminacyjnego Ligi Europejskiej pomiędzy drużynami Lech Poznań a Żalgiris Wilno, doszło do bezsensownego aktu nienawiści. Na trybunie kibiców poznańskiego zespołu wywieszono transparent o treści: „Litewski chamie, klęknij przed polskim panem”.

Transparent wywołał całkowicie adekwatne w tej sytuacji głosy oburzenia. Odcięły się od niego osoby związane z Lechem Poznań, osoby reprezentujące różne środowiska polskiego życia publicznego oraz wpływowi działacze mniejszości polskiej w Litwie. Niestety, nie brakuje też głosów bagatelizujących całą sprawę, wręcz szydzących z osób, które wyrażają wstyd za swoich rodaków wywieszających hasła godzące w naród litewski i urągające wszystkim Polakom odrzucającym myślenie oparte na rzekomej supremacji jednego narodu nad innym.

Zarówno bagatelizowanie problemu, jak i próba jego relatywizacji – poprzez przedstawianie tego incydentu jako „słusznej” reakcji na politykę państwa litewskiego wobec mniejszości polskiej – to brnięcie w ślepą uliczkę. Niewątpliwie położenie społeczności Polaków na Wileńszczyźnie stanowiło w ostatnich latach przedmiot sporów – sporów, w które angażowały się różne środowiska opiniotwórcze po obu stronach granicy. Z pewnością mamy tu do czynienia ze sporami trudnymi, w których trzeba ogromnego wysiłku oraz wzajemnej empatii. Nie ulega wątpliwości, że tępy szowinizm i agresja to najgorsze metody jakie można w tej sytuacji zastosować.

Projekt: Polska, jako środowisko wolnościowe i otwarte na świat, rozumie istotę praw mniejszości narodowych, w tym żyjących w granicach państwa litewskiego Polaków.

Troska o nich nie może natomiast przesłaniać racjonalnego myślenia oraz empatii wobec narodu litewskiego, który ma prawo czuć się urażony zachowaniem osób odpowiedzialnych za wywieszenie transparentu o tak haniebnej treści.

Zdajemy sobie sprawę, że naprawianie krzywd wyrządzonych w relacjach polsko-litewskich nie będzie procesem szybkim ani łatwym. Niewątpliwie do najbardziej szkodliwych zjawisk należą występujące po obu stronach szowinizm i myślenie w kategoriach dobra jednego narodu przeciwko dobru drugiego.

Wyrażając ubolewanie nad krzywdą związaną z niesławnym transparentem, jak również wszelkimi przejawami ślepego nacjonalizmu i rewanżyzmu, liczymy na zrozumienie sytuacji oraz potępianie i zwalczanie przez władze i społeczeństwa obu państw wszelkich aktów nienawiści – zarówno tych mających miejsce w granicach państwa polskiego, jak i tych, które pojawiają się w państwie litewskim.
szota.biz  ★