dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


W dzisiejszym wydaniu METRA ukazał się artykuł poruszający wątek naszej publicznej polemiki z Ministerstwem Sprawiedliwości:

Czy Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, mógł czy nie mógł namawiać do odrzucania projektu posłów, powołując się na ich niekonstytucyjność? Ujawnienia ekspertyz w tej sprawie zażądało Stowarzyszenie Projekt: Polska. Minister odpowiedział młodym, że powołał się w tej sprawie na stanowisko Sądu Najwyższego. Działacze Projekt: Polska odpowiedzieli: – opinię wydał nie Sąd Najwyższy, a jego prezes. To nie była oficjalna ekspertyza. To oznacza, że projekt ma mankamenty, a nie, że jest niezgodny z konstytucją – argumentuje Projekt: Polska. […]

Od piątkowego popołudnia Stowarzyszenie Projekt: Polska dokłada wszelkich starań aby zamanifestować swój zdecydowany sprzeciw wobec postawy tych parlamentarzystów, którzy przyczynili się do odrzucenia wszystkich projektów ustaw dotyczących związków partnerskich. Od wczoraj prowadzimy publiczną polemikę z Ministerstwem Sprawiedliwości co do zasadności twierdzenia Ministra Gowina o niezgodności wszystkich projektów z ustawą zasadniczą. Dzisiaj o kolejnej odsłonie naszej dyskusji pisze portal Gazeta.pl natomiast jutro możecie przeczytać o naszej akcji w dzienniku METRO.

„W sprawie związków partnerskich Gowin oparł się na niepełnych i starych ekspertyzach”

Otrzymaliśmy w trybie ekspresowym, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, odpowiedź na nasz wniosek o udostępnienie ekspertyz o niekonstytucyjności trzech projektów ustaw o związkach partnerskich.

Z odpowiedzi wynika przede wszystkim, że Ministerstwo nie zamówiło żadnych nowych ekspertyz. Byliśmy przekonani, że Ministerstwo dysponuje nieznanymi opiniami wybitnych konstytucjonalistów, które uzasadniałyby głosowanie przeciwko dalszej debacie nad projektami ustaw i pogłębionej refleksji w komisjach. Niestety, w odpowiedzi Ministerstwa żaden nowy argument się nie pojawia.

Kompletna treść stanowiska

Rzeczniczka Prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości w odpowiedzi na złożony przez nas wniosek napisała, że Ministerstwo korzystało m. in.  z opinii przedstawionych przez I prezesa Sądu Najwyższego, która to miała służyć za podstawę do stwierdzenia, iż projekty ustaw o związkach partnerskich są niezgodne z konstytucją. Poprosiliśmy o opinię w tej sprawie Profesora Jana Woleńskiego -filozofa analitycznego, logika i epistemologa, teoretyka prawdy oraz filozofa języka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Opinia profesora Jana Woleńskiego

 

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy następującą odpowiedź na złożony przez nas wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Szanowny Panie,

 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowując swoje stanowisko  do poselskiego projektu ustawy o umowie związku partnerskiego (druk  825) korzystało z opinii przedstawionych przez I prezesa Sądu Najwyższego oraz Prokuratora Generalnego, a także opinii przygotowanej przez ekspertów resortu sprawiedliwości.  Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości opierało się ponadto na utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej art. 18 Konstytucji oraz poglądach wyrażanych wielokrotnie przez wybitnych profesorów prawa w tym  profesorów – Andrzeja Zolla,  Bogusława Banaszaka,  czy Andrzeja Mączyńskiego.

 

Wszystkie te opinie oraz wykładnia art. 18 Konstytucji dokonana przez Trybunał Konstytucyjny wskazywały, że wprowadzenie do polskiego prawa instytucji związku partnerskiego byłoby niekonstytucyjne.  W załączeniu przesyłam opinie I Prezesa SN, Prokuratora Generalnego oraz fragmenty publikacji na ten temat prof. Andrzeja Mączyńskiego oraz Prof. Bolesława Banaszkiewicza.

 

 

Patrycja Loose

Rzecznik Prasowy

Ministra Sprawiedliwości

Załączniki jakie otrzymaliśmy od Ministerstwa: 825-001; 825-002; andrzej maczynski; opinia1druk 825

Po dokładnym zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami oficjalnie się do nich ustosunkujemy.

Radio TOK FM opublikowało na swojej stronie internetowej artykuł, w którym nawiązuje do naszej dzisiejszej akcji
„Projekt: Polska sprawdza Ministra Gowina”. Jak widać nasza akcja zyskuje na popularności a to dopiero początek odliczania, Ministerstwo Sprawiedliwości ma na odpowiedź jeszcze… 14 dni.

Artykuł TOK FM

Stowarzyszenie Projekt: Polska zwróciło się w dniu dzisiejszym do Ministerstwa Sprawiedliwości z oficjalną prośbą o udostępnienie nazwisk ekspertów oraz treści ekspertyz stwierdzających niekonstytucyjność projektów ustaw o związkach partnerskich.

Minister Gowin podczas debaty sejmowej oświadczył, że wszystkie trzy projekty ustaw są niezgodne z art. 18 Konstytucji. Warto przypomnieć, że uczynił to w czasie przeznaczonym dla członków Rady Ministrów i podkreślił, że swoją ocenę wygłasza jako minister sprawiedliwości.

Ekspertyzy przygotowane w procesie legislacyjnym są informacją publiczną w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 7 marca 2012 roku. Dostęp do informacji publicznej gwarantuje rzeczona ustawa i Konstytucja RP (art. 61).

Ministerstwo ma dwa tygodnie na udostępnienie informacji.

Nasze żądanie jest podyktowane głównie faktem, że ministerstwo nie przedstawiło podobnych ekspertyz w trakcie procesu legislacyjnego, który trwał od lutego 2012 roku. Podobne ekspertyzy nie są znane ani opinii publicznej ani członkom rządu. Ponadto istnieje obawa, wyrażona ostatnio także przez Rafała Grupińskiego, że ekspertyzy w ogóle nie istnieją i są jedynie „wyrażeniem poglądów pisowskiego otoczenia ministra“. Gdyby natomiast niekonstytucyjność wywnioskował sam minister Gowin, to trudno tu w ogóle mówić o ekspertyzie, gdyż nie posiada on żadnego wykształcenia prawniczego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jak wiadomo sprawy związane z cyfryzacją stanowią jeden z głównych obszarów naszej działalności. Tym bardziej miło nam zakomunikować, że od dnia dzisiejszego używamy elektronicznej deklaracji członkowskiej. Wszystkich obecnych i przyszłych członków Stowarzyszenia zachęcamy do wypełnienia deklaracji.

Deklaracja elektroniczna

Z ogromnym niedowierzaniem i rozgoryczeniem przyjęliśmy odrzucenie przez Sejm RP w pierwszym czytaniu wszystkich trzech projektów ustaw o związkach partnerskich.

Uważamy, że wynik dzisiejszych głosowań podważa wiarygodność Platformy Obywatelskiej, a także bezpośrednio przewodniczącego tej partii, premiera Donalda Tuska. Doskonale pamiętamy obietnice liderów Platformy Obywatelskiej z lipca 2012 roku, gdy posłowie rządzącej partii po raz pierwszy postanowili zignorować prawo Polaków do legalizacji związków w odpowiadającej im formie. Dzisiaj po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że jedyną frakcją mającą coś do powiedzenia w Platformie Obywatelskiej, jest frakcja posła Żalka.

Pełna treść oświadczenia

European Voluntary Service (EVS) – to akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.
Fundacja Projekt: Polska posiada akredytacje Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”. Oznacza to, że od 2012 roku możemy zarówno przyjmować wolontariuszy w swojej siedzibie, jak i wysyłać wolontariuszy z Polski na projekty w innych krajach Programu.
Więcej informacji

Projekt: Polska wspólnie z Fundacją Polska Debatuje organizuje cykliczne warsztaty debat parlamentarnych w Krakowie, Nysie, Wrocławiu oraz Przemyślu. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi z całej Polski do dyskutowania o przyszłości kraju wykorzystując przy tym sprawdzone metody debat.

 

Więcej informacji o Uniwersytecie Debat
szota.biz  ★