dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


9.00 – 9.15 Rejestracja.

9.15 – 9.30 Otwarcie konferencji.

 • Dr Borek Severa – dyrektor Fundacji im. Friedricha Naumanna na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie.
 • Błażej Lenkowski – prezes zarządu Fundacji Industrial wydawcy Liberté!

9.30 – 10.00 “Polityka społeczna w perspektywie przedsiębiorców”.

 • Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

10.00 – 11.30 “Systemy emerytalne na świecie – porównanie”. Moderacja: Paweł Ciacek – prezes zarządu Fundacji Projekt: Polska.

 • 10.00 – 10.20: prof. Marek Góra, Szkoła Główna Handlowa: “System emerytalny w Polsce – zalety systemu zdefiniowanej składki”.
 • 10.20 – 10.40: Ireneusz Jabłoński, Centrum imienia Adama Smitha: „Kanadyjski system emerytalny”.
 • 10.40 – 11.00: Svetla Kostadinova, Institute for Market Economics (Bułgaria).
 • 11.00 – 11.20: Jan Oravec, prezydent F. A. Hayek Foundation, prezydent Związku Przedsiębiorców Słowacji: “Reformy emerytalne: Co jest nie tak z trzecim filarem?” (Słowacja).
 • 11.20 – 11.30: Dyskusja.

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa.

12.00 – 13.30 „Czy potrzebujemy zrównoważonego rozwoju?”. Moderacja: Wojciech Białożyt – Liberté!

 • 12.00 – 12.20: dr Łukasz Hardt , Instytut Sobieskiego, Uniwersytet Warszawski.
 • 12.20 – 12.40: Błażej Moder, dyrektor Nowego Centrum Łodzi.
 • 12.40 – 13.00: Marcin Celiński, Liberté!
 • 13.00 – 13.20: prof. Jiří Schwarz, prezydent Liberal Institute (Czechy).
 • 13.20 – 13.30: Dyskusja.

13.30 – 14.15 Przerwa.

14.15 – 15.45 „Jak zbudować elastyczny rynek pracy w Unii Europejskiej”. Moderacja: Ryszard Petru – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (tbc).

 • 14.15 – 14.35: Jeremi Mordasewicz, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
 • 14.35 – 14.55: dr Wiktor Wojciechowski, Forum Obywatelskiego Rozwoju.
 • 14.55 – 15.15: Rita Griguolaite, Lithuanian Free Market Institute (Litwa).
 • 15.15 – 15.35: Richard Durana – Institute of Economics and Social Studies  (Słowacja).
 • 15.35 – 15.45: Dyskusja.

15.45 – 16.00 Coffee Break.

16.00 – 17.00 „Dlaczego państwo zawodzi?”

 • Prof. Leszek Balcerowicz – przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju.

10 października odbyło się w kole warszawskim walne zebranie członków.

Wybierane zostały nowe władze koła a także delegaci na Kongres Stowarzyszenia.

Nowy zarząd prezentuje się następująco:

Przewodnicząca – Paulina Świerczewska
Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Chmura
Wiceprzewodnicząca – Marta Stańczyk
Skarbnik – Maciej Gil
Sekretarz – Michał Żakowski

Wszystkim wybranym gratulujemy i liczymy na owocny rok.

The international conference “Universal basic income: for new social contract in Europe” will bring together leading theoreticians on UBI and social welfare state, as well as their main opponents, to offer an open window for an international discussion and sharing of global experience on this topic in Slovenia.

For more information, please see the dedicated website: http://www.inovum.si/ubi/

Program

 

 

 

Dnia 2.10.2012 r. w Nysie odbyło się Forum Partnerstwa Lokalnego, w którym to koło w Nysie zostało jednym z 37 członków Porozumienia Partnerstwa Lokalnego „Innowacyjny Powiat Nyski na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego”.
W Muzeum w Nysie umowę podpisali partnerzy projektu. Partnerstwo Lokalne: Innowacyjny Powiat Nyski na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego jest dobrowolnym porozumieniem o współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i osobami fizycznymi powołanym w celu wspólnego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych.

 

więcej:

http://www.nysa.eu/aktualnosc-4887-partnerskie_porozumienie_na_rzecz.html

http://www.powiat.nysa.pl/sites/3,44/show/2935/innowacyjna_nysa_pierwsze_powiatowe_spoleczno_gospodarcze_partnerstwo.html

Portal znalazł się w wąskim gronie 20 propozycji, które zostały wyłonione spośród niemal 350 zgłoszonych do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Podczas dwóch tur wstępnych (opinie radnych, urzędników oraz niezależnych ekspertów) zebrał on pozytywne oceny i został wpisany na otwartą listę projektów, na które mogą głosować mieszkańcy Poznania (osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miasta).

Jeśli nasz portal znajdzie się w gronie zwycięskich projektów, stanie się dużo sprawniejszym i efektywniejszym niż dotychczas, narzędziem do społecznej komunikacji na temat awarii w przestrzeni publicznej. Mówiąc wprost, to już nie będzie pilotaż!
Każda osoba może zagłosować maksymalnie na 5 propozycji, stawiając krzyżyk na karcie do głosowania (poznan.naprawmyto.pl to pozycja 11) oraz podając podstawowe dane o sobie, które posłużą wyłącznie do weryfikacji głosu i nie będą wykorzystane w żaden inny sposób (imię i nazwisko oraz PESEL) .
Kartę do głosowania do pobrania poniżej.

Wystarczy ją wypełnić i przesłać do 10 października na adres:

budzet2013@um.poznan.pl

Jeśli sami nie możecie głosować, poinformujcie swoich znajomych i rodzinę aby jak najwięcej potencjalnych głosujących mogło się dowiedzieć o całej akcji.

Zachęcamy do głosowania także na inne projekty ponieważ ciekawych i pożytecznych pomysłów jest naprawdę sporo.

Głosujcie na poznan.naprawmyto.pl, zachęcajcie znajomych i wspólnie dołączajcie do wydarzenia:

Jak ugryźć 10 milionów?

Facebook

ankieta_konsultacje_budżetowe

 

 
szota.biz  ★