dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera, który znajduje się pod tym adresem.

Projekt: Polska

Dziś rusza Cyfrowy Czyn Społeczny czyli akcja uzupełniania danych z rejestru zabytków. Sprawdzanie poprawności wprowadzanych informacji w ramach Otwartych Zabytkówrównież odbywa się społecznościowo. Zanim dany zabytek zostanie zatwierdzony i zniknie z puli „do sprawdzenia”, musi zostać przejrzany niezależnie przez trzech uczestników akcji.

Wydaje się, że 65 tysięcy zabytków to bardzo dużo, ale urok Cyfrowego Czynu Społecznego polega na tym, że wystarczy, że każdy zajmie się jednym lub paroma obiektami i baza może stać się kompletna przed końcem lipca.

Crowdsourcingowa akcja Centrum Cyfrowego potrwa trzy tygodnie. Na połowę sierpnia zaplanowaliśmy uruchomienie otwartego, dostępnego dla wszystkich serwisu o zabytkach i do tego potrzebne nam są kompletne dane.

Chcemy stworzyć w Sieci godne miejsce dla polskich zabytków i podzielić się ze światem wiedzą o nich. Treści, które znajdą się w serwisie, będą dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na Tych Samych Warunkach , co oznacza, że będzie można z nich korzystać bez ograniczeń, swobodnie wykorzystywać, kopiować, rozpowszechniać i modyfikować.

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” oraz ze środków CEE Trust.

Patroni: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Histmag, Gazeta Wyborcza (patronat redakcyjny), ngo.pl, Szkoła z Klasą 2.0

Partnerzy: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Karta, Historia i Media, Odział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie, Fundacja Orange oraz Stowarzyszenie Projekt: Polska.

Więcej o projekcie.

Organizator akcji: Centrum Cyfrowe: Projekt Polska , e-mail: kontakt@otwartezabytki.pl tel.: + 48 689 643 664

Fundacja Projekt: Polska wraz z 57 innymi organizacjami z całej Europy podpisała kolejne stanowisko przeciw ACTA, którego ostateczne losy powinny rozstrzygnąć się już w środę 4 lipca. Odbędzie się wtedy głosowanie Parlamentu Europejskiego. Nadal warto pisać do europosłów i namawiać ich lub upewniać, że wyrażą Wasze zdanie podczas głosowania.

Poniżej treść stanowiska (oryginał w języku angielskim oraz lista sygnotariuszy na stronach La Quadarature du Net), a informacje o tym jak kontaktować się z europosłami znajdziecie na stronach Fundacji Panoptykon.

Precz z ACTA! Unia Europejska powinna chronić nasze wspólne dobro!

ACTA grozi naszym podstawowym wolnościom w sieciach internetowych, neutralności sieci, swobodzie innowacji, dostępowi i swobodzie współtworzenia wolnych i otwartych projektów technicznych i kulturalnych, swobodzie dostępu do leków i nasion.

W środę 4 lipca Parlament Europejski będzie miał historyczną szansę, by całkowicie odrzucić ACTA, politycznie grzebiąc ten traktat na zawsze.

Posłowie z wszystkich politycznych frakcji Parlamentu Europejskiego powinni zastosować się do zaleceń pięciu komisji parlamentarnych, które w swoich opiniach zgodnie wzywają do odrzucenia ACTA.
Definitywne odrzucenie ACTA będzie historycznym sukcesem obywateli całego świata, a także europejskiej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Głosowanie to musi zapaść mocno w pamięć polityków całej Europy, stać się dla nich wezwaniem do przebudzenia i wezwaniem do zerwania z niepowstrzymaną karuzelą coraz bardziej represyjnej polityki. Jest to czas na rzeczywista reformę prawa autorskiego oraz patentowego, uwzględniającą potrzeby i interesy obywateli i ich zbiorowy wkład w kulturę i rozwój techniki.

Dostęp do wiedzy i kultury oraz współdzielenie się nimi są podstawą budowy otwartych i demokratycznych społeczeństw. Wzywamy europejskich prawodawców do spojrzenia sięgającego poza odrzucenie ACTA i podjęcia pracy w kierunku stworzenia nowych ram prawnych, które umocnią praktyczne rozwiązania upowszechniania kultury zamiast koncentrować się na ich niszczeniu, ram dostosowanych do epoki cyfrowej.
szota.biz  ★