dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Sejm przyjął dziś prezydencki projekt ustawy o zgromadzeniach publicznych. Przeciwko temu projektowi i wprowadzanym tą ustawą zmianom protestowało wiele organizacji pozarządowych, w tym również Projekt: Polska. Posłowie Platformy Obywatelskiej głosowali za projektem, opozycja była przeciwna.

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej za pomoc w realizacji projektu Otwarte zabytki.

Zakres obowiązków:

 • Bieżące wsparcie w realizowanym projekcie
 • Zapewnienie wsparcia w zakresie promocji projektu, w tym rozsyłanie informacji o projekcie oraz wyszukiwanie potencjalnych grup docelowych (fora, strony internetowe, grupy dyskusyjne),
 • Pomoc w zakresie innych obowiązków biura Projekt: Polska,
 • Pomoc w tworzeniu dokumentacji.

Minimalne wymagania, kwalifikacje i doświadczenie:

 • Student/tka 2,3,4 lub 5 roku studiów, II stopnia studiów dwustopniowych, studiów podyplomowych lub doktoranckich,
 • Kreatywność, zdolność twórczego myślenia, komunikatywność,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Zdolność do przeszukiwania Internetu oraz pracy z wieloma źródłami dokumentacji w celu wyodrębniania wymaganych danych i informacji,
 • Dobra umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu Microsoft Office,
 • Zainteresowania związane z projektowaniem kampanii medialnych oraz public relations,
 • Zainteresowania związane z tematyka otwartości zasobów w sieci, dzielenia się zasobami w sieci.

Oferujemy:

 • Możliwość odbycia ciekawego, bezpłatnego stażu (w Warszawie bądź w trybie „zdalnym”),
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów,
 • Pracę w kreatywnym zespole,
 • Staż od czerwca – termin do uzgodnienia.

Prosimy o przesyłanie CV oraz list motywacyjny na adres biuro@projektpolska.pl do 27 czerwca 2012 roku.

Projekt: Polska ze względu na dużą liczbę osób ubiegających się o staż, Projekt: Polska nie jest w stanie informować wszystkich kandydatów/kandydatek o wyniku lub statusie procesu selekcji.

staz pp zabytki

Fundacja Projekt: Polska podpisała list otwarty do Marszałka Sejmu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zgromadzeniach.

Warszawa, 12 czerwca 2012 r.

Szanowna Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

LIST OTWARTY

Niżej podpisane organizacje pozarządowe pragną wyrazić zaniepokojenie dotychczasowymi pracami nad przedłożoną przez Prezydenta nowelizacją Prawa o Zgromadzeniach, a także nad treścią przepisów planowanej nowelizacji przyjętych przez połączone Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w dniu 23 maja 2012 r. (druk sejmowy nr 35).

Naszym zdaniem nowelizacja Prawa o Zgromadzeniach, gdyby została przyjęta w aktualnym brzmieniu, doprowadziłaby do znaczącego pogorszenia konstytucyjnego standardu wolności organizowania pokojowych zgromadzeń.

W szczególności pragniemy zgłosić następujące zastrzeżenia:

1. Projekt nowelizacji wydłuża termin na zgłaszanie zawiadomienia o zgromadzeniu z 3 dni do 6 dni przed datą planowanego zgromadzenia. Choć należy docenić wysiłek włożony w stworzenie możliwości rozpoznania przez wojewodę odwołania od ewentualnego zakazu zgromadzenia przez organ gminy, to jednak tak poważne wydłużenie terminu nie może być zaakceptowane, gdyż prowadzić będzie do ingerencji w istotę wolności organizowania pokojowych zgromadzeń. W świecie szybkiego przepływu informacji, trudno spodziewać się, aby organizatorzy planowanych zgromadzeń musieli oczekiwać co najmniej 6 dni na ich legalne zorganizowanie. Jest to rażąco sprzeczne z dotychczasowym standardem, a także ze standardami międzynarodowymi (wyrażonymi m.in. w Wytycznych OBWE ds. Wolności Zgromadzeń).

2. Projekt nowelizacji – pomimo postulatów organizacji zgromadzeń – w żaden sposób nie odnosi się do problemu zgromadzeń spontanicznych. Tymczasem w życiu publicznym coraz więcej jest sytuacji niespodziewanych, wymagających nagłej reakcji, które powodują potrzebę spontanicznego gromadzenia się ludzi. Jednocześnie organizatorzy takich spontanicznych zgromadzeń muszą następnie odpowiadać na podstawie art. 52 Kodeksu wykroczeń. Brak regulacji zgromadzeń spontanicznych, przy jednoczesnym wydłużeniu terminu na przedstawienie zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu, bez wątpienia spowoduje zwiększenie liczby konfliktów oraz problemów prawnych (w tym spraw wykroczeniowych) związanych z organizowanymi zgromadzeniami, a także będzie miało mrożący skutek dla korzystania z wolności.

3. W maju 2012 r. na temat nowelizacji Prawa o Zgromadzeniach swoją opinię przedstawiło Biuro Legislacyjne Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. W opinii tej wyraziło szereg krytycznych uwag pod adresem planowanej nowelizacji, w tym także wydłużenia terminu notyfikacyjnego jak również braku regulacji zgromadzeń spontanicznych. Niestety naszym zdaniem opinia nie została wzięta w sposób wystarczający pod uwagę w toku prac legislacyjnych, a uwagi w niej wyrażone nie były przedmiotem szerszej refleksji lub debaty.

Uznajemy, że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji w Polsce. Dlatego tak ważne jest tworzenie przepisów, w tym także przepisów proceduralnych, które w pełni pozwalać będą na korzystanie z tej wolności. Prawo dotyczące tak ważnej dziedziny nie powinno być tworzone bez wystarczającego namysłu oraz debaty. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie zaakceptować sytuacji, w której z jednej strony wydłużony zostanie termin notyfikacyjny zgromadzeń, a z drugiej problem zgromadzeń spontanicznych odkładany jest na etap przyszłych (acz niepewnych) prac legislacyjnych.

W związku z powyższym apelujemy o nieprzyjmowanie projektu i szczegółowe przeanalizowaniezastrzeżeń wniesionych przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Podpisały następujące organizacje

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera, który znajduje się pod adresem.

Projekt: Polska

Poniżej przedstawiamy ciekawą propozycja na lato, summer camp w Estonii.
Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy

Miłosz Hodun

email: miloszhodun@gmail.com

I am glad to invite You to our summer camp for three sunny and cheerful days with a wonderful lake shore. The event is held on 13-15th of July in Paunvere, Estonia

The fun will start on the 13th with the arrivals of young people from our organization and our foreign friends.

We will have lots of sports and games and over all fun. The main artist will be Ott Lepland, who represented Estonia in the Eurovision this year.

I hope you can come and bring friends from your organization. We would like that all of our friend organizations would be represented by some persons.

Unfortunately we are not able to refund your transportation to Estonia, but when you get to Tallinn airport, than everything will be on us. We will transport you from the airport to the wonderful countryside of Estonia in Paunvere for a true Estonian summer. Also we will transport you back to the airport on the last day.
I can send the excact schedule soon!

Projekt: Polska zaprasza do aplikowania na staż

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej za koordynację kampanii promującej otwartość i dostępność zasobów edukacyjnych.

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie w przygotowywaniu koncepcji projektu,
 • Wsparcie działań związanych z projektem,
 • Pomoc w zakresie innych obowiązków biura Projekt: Polska,
 • Zapewnienie wsparcia w zakresie promocji projektu,
 • Wsparcie w przygotowywaniu koncepcji projektu,
 • Przygotowanie dokumentacji projektu,

Minimalne wymagania, kwalifikacje i doświadczenie:

 • Student/tka 3,4 lub 5 roku studiów, II stopnia studiów dwustopniowych, studiów podyplomowych lub doktoranckich,
 • Kreatywność, zdolność twórczego myślenia, komunikatywność
 • Samodzielność w działaniu
 • Zdolność do przeszukiwania Internetu oraz pracy z wieloma źródłami dokumentacji w celu wyodrębniania wymaganych danych i informacji,
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • Dobra umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu Microsoft Office,
 • Zainteresowania związane z projektowaniem kampanii medialnych oraz public relations,
 • Zainteresowania związane z tematyka otwartości zasobów w sieci, dzielenia się zasobami w sieci oraz zmianami w prawie autorskim,

Oferujemy:

 • ciekawą pełną wyzwań pracę (w Warszawie)
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów,
 • pracę w kreatywnym zespole,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia, możliwość codziennej współpracy z profesjonalnymi ekspertami oraz praktykami zajmującymi się projektowaniem kampanii reklamowych i medialnych,
 • staż od czerwca do sierpnia (wakacyjny) z możliwością jego przekształcenia w stałe zatrudnienie,

Prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@projektpolska.pl do 8 czerwca 2012 roku

Staż jest płatny, kwota do uzgodnienia.

Ze względu na dużą liczbę osób ubiegających się o staż, Projekt: Polska nie jest w stanie informować wszystkich kandydatów/kandydatek o wyniku lub statusie procesu selekcji.

 

 

 

 
szota.biz  ★