dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Centrum Informacyjne rządu poinformowało dzisiaj o mianowaniu Igora Ostrowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odpowiedzialnego w resorcie za kwestie związane z cyfryzacją – między innymi kwestie regulacyjne i rozwój społeczeństwa cyfrowego.

Igorowi, oraz nowemu resortowi, który będzie współtworzył, życzymy wielu sukcesów i liczymy na owocną współpracę w tworzeniu cyfrowego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Więcej o nowym ministerstwie na stronie.

newsletter

Kongres Stowarzyszenie Projekt:Polska

4 grudnia 2011 przyjął Deklaracje Programową, która znajduje się pod adresem.

Zapraszamy wszystkich do prac nad programem, który został opublikowany pod adresem.

(Auto)cenzura w sztuce

Wrocław, Tajne Komplety ( przejście  od Garncarskiej 2), wtorek 18:00 – 20:00

PRL upadł, cenzura ma się jednak w Polsce cały czas znakomicie. Liczba przypadków cenzurowania sztuki po 1989 roku idzie w dziesiątki. Każdego roku pojawiają się nowe problemy. W październiku z wystawy w Berlinie zdjęty został „Berek” Żmijewskiego. W sierpniu karą w wysokości pół miliona złotych obciążony został jeden z programów telewizyjnych, w którym znany rysownik Marek Raczkowski wtykał polską flagę w psie kupy.

A przecież wolność twórczości artystycznej jest chroniona w Polsce przepisami rangi konstytucyjnej. Artykuł 73. stanowi, że: „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.” Skąd biorą się zatem obecne problemy i jak można im zapobiec? Czy działające obecnie prawo jest wystarczające?

Zdajemy sobie sprawę, że cenzura nie jest jedynym wrogiem wolności. Drugim, prawdopodobnie groźniejszym, są ograniczenia, które artyści narzucają sobie sami. Będziemy rozmawiać o autocenzurze. O tym dlaczego w krakowskiej inscenizacji „Lubiewa” Michała Witkowskiego musieli zagrać wrocławscy aktorzy. O tym, czym poprawność polityczna różni się od autocenzury.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o to, jak na ograniczenia twórców wpłynęła zmiana systemu. Czy miejsce cenzorów z Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zajęła „niewidzialna ręka rynku”? Jak zagwarantować, że sztuka stanie się naprawdę i w pełni wolna?

Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w naszej dyskusji i aktywnego włączenia się w nią. Na państwa pytania będą odpowiadać:
– Piotr Czerniawski – poeta, krytyk literacki, redaktor działu poetyckiego magazynu „Rita Baum”
– Piotr Sieklucki – aktor, reżyser, dyrektor Teatru Nowego w Krakowie. Zdobywca wielu prestiżowych nagród. Reżyser kontrowersyjnej, krakowskiej inscenizacji „Lubiewa” Michała Witkowskiego z udziałem wrocławskich aktorów.

Spotkanie moderował będzie Tomasz Chabinka, członek wrocławskiego koła Stowarzyszenia Projekt: Polska.

Facebook

Lampiony wolności już poleciały!

Było pięknie, zobacz

Drodzy już dziś można obejrzeć zdjęcia z Kongresu, który odbył się 3-4 grudnia 2011

zdjęcia

Program

Drodzy członkowie Projektu: Polska

Na stronie http://biblioteka.centrumcyfrowe.pl/ znajdują się pierwsze dokumenty grup roboczych Kongresu Programowego. Zachęcam Was gorąco do wyrażania wszelkich uwag i komentarzy, co umożliwia Biblioteka Centrum: Cyfrowego. Serdecznie proszę, abyście Wasze komentarze zamieszczali do piątku, 2 grudnia 2011 r. Po tym terminie zredagujemy, a później przedstawimy jednolity tekst Dokumentu Programowego.

http://biblioteka.centrumcyfrowe.pl/

REZOLUCJA

Liberalnych Think Tanków z Europy Środkowo-Wschodniej do Guy‘a Verhofstadt‘a,
Przewodniczącego Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy w Parlamencie Europejskim

1. Przedstawiciele 12 liberalnych think tanków z 9 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, biorący udział w międzynarodowej konferencji Liberalizm w XXI Wieku w dniach 3-4 listopada 2011 r. w Bratysławie na Słowacji, wyrazili wspólne zaniepokojenie działaniami Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ang. ALDE) w Parlamencie Europejskim i zgodzili się wyrazić je w niniejszym liście otwartym.

2. Jesteśmy rozczarowani treścią strategicznych dokumentów ALDE i opartym na nich stanowiskiem ALDE. W naszej opinii liberałowie reprezentowani w Parlamencie Europejskim przez ALDE znacząco oddalili się w swoich poglądach od idei ochrony indywidualnej wolności, własności prywatnej, ograniczonego rządu, niskiego opodatkowania, zgadzając się na coraz dalej idącą regulację, interwencje państwowe oraz wyższe podatki.

3. Uważamy, że ALDE błędnie zdiagnozowało przyczyny obecnych problemów w Europie. To nie „brak wspólnego nadzoru“ odpowiadał za „dopuszczenie do powstania kryzysu finansowego“. Kryzys nie był wywołany „niskim poziomem lub brakiem regulacji sektora finansowego“. Wywołały go w pierwszej kolejności następujące zasadnicze i długotrwałe cechy systemów gospodarczych, społecznych i politycznych, działających w krajach europejskich:

a. Nadmierna regulacja, rozległe państwa opiekuńcze, nieelastyczne rynki pracy, silne związki zawodowe, etc., przyczyniające się do utraty konkurencyjności oraz niskiego wzrostu gospodarczego.

b. Trwająca dziesięciolecia nieodpowiedzialność fiskalna wielu pokoleń polityków, prowadząca do powstania drogich i długo niereformowanych systemów emerytalnych, opieki społecznej czy edukacji.

Kryzys zadłużeniowy strefy euro został dodatkowo pogłębiony wadami w projekcie Paktu Stabilności i Wzrostu oraz kredytami z niskimi stopami procentowymi dla peryferyjnych krajów strefy, wywołującymi sztuczny boom, wobec którego obecne dostosowania rynku stają się nieodzowne.

4. Uważamy ponadto, że po błędnym zdiagnozowaniu przyczyn, ALDE wystąpiło z całkowicie niewłaściwymi rozwiązaniami. Nie pomoże nam, jeśli „rynki finansowe w ramach Unii zostaną uregulowane na poziomie całej UE przy pomocy wspólnych norm wyznaczonych przez UE“. Jest to zarówno nierozsądne, jak i nierealne, by oczekiwać, że „skoordynowane zarządzanie gospodarcze pod przewodnictwem Komisji Europejskiej“ rozwiąże jakiekolwiek z naszych problemów. Jesteśmy głęboko przekonani, że prawdziwe rozwiązania są następujące:

a. Mniej transferów społecznych, mniej regulacji, mniej interwencji rządowych, większa elastyczność rynku pracy, bardziej przyjazne przedsiębiorcom prawo – innymi słowy, głębokie reformy strukturalne we wszystkich państwach członkowskich UE, by sprostać długoterminowemu brakowi równowagi przy jednoczesnej poprawie konkurencyjności gospodarek każdego kraju.

b. Odpowiedzialność fiskalna – drastyczna redukcja wydatków państwowych oraz radykalna reforma rządowych programów, takich jak redystrybucyjne systemy emerytalne, służba zdrowia czy system edukacji.

Oprócz reform Paktu Stabilności i Wzrostu, powinno się także zwrócić uwagę na fakt, że mechanizmy EFSF – ESM jedynie kupują czas; inne, zadłużone kraje strefy euro, które obecnie nie są w opałach, z łatwością mogą się w nich znaleźć, a EFSF-ESM w żadnym stopniu nie stanowi rozwiązania zasadniczych problemów fiskalnych oraz tych związanych ze wzrostem gospodarczym.

5. Oczekujemy od liberałów z ALDE, by zawsze pamiętali o tym, że liberalny kapitalizm był kluczowym czynnikiem wzrostu przez ponad 200 lat europejskiej prosperity. Dzisiejsza Europa w coraz większym stopniu odrzuca swoje korzenie, przyczyniając się w ten sposób do relatywnego spadku znaczenia Zachodu w porównaniu do swoich głównych konkurentów. W celu odzyskania swojego dynamicznego charakteru, Europa musi bronić pozostałości liberalnego kapitalizmu, wzmocnić go poprzez dalszą liberalizację i uczynić bardziej elastycznym. Głęboko rozczarowujące jest dla nas obserwowanie działań ALDE w tych kwestiach.

6. Nadchodzące restrykcje stanowią najbardziej niebezpieczną formę zagrożenia dla naszej wolności. Jest to szczególnie dostrzegane przez liderów liberalnych think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy wspólnie doświadczyli nagłej utraty wolności przy udziale brutalnej siły. Stopniowe podważanie wolności za pomocą błędnych rozwiązań politycznych oraz ograniczeń biurokratycznych zabijających przedsiębiorczego ducha Europy, może pewnego dnia doprowadzić do całkowitej utraty wolności, jeśli trendu tego nie uda się odwrócić. Wszyscy razem apelujemy do ALDE: liberałowie w Parlamencie Europejskim muszą koniecznie powrócić do swoich korzeni, do klasycznych wartości indywidualnej wolności oraz jej ochrony przed interwencjonizmem państwowym.

15 listopada 2011 r.

LISTA SYGNATARIUSZY

1. Arto Aas, Member of Board, Academy of Liberalism, Estonia
2. Fedor Blascak, Senior Research Fellow, The F. A. Hayek Foundation, Slovakia
3. Paweł Dobrowolski, Chairman of the Board, Civil Development Forum – FOR, Poland
4. Richard Durana, Director, INESS – Institute of Economic and Social Studies, Slovakia
5. Steffen Hentrich, Senior Research Fellow, Liberales Institut, Germany
6. Svetla Kostadinova, Executive Director, Institute of Market Economics, Bulgaria
7. Aleksander Łaszek, Economist, Civil Development Forum -FOR, Poland
8. Blazej Lenkowski, President of the Board, Liberté! (Industrial Foundation), Poland
9. Talis Linkaits, Chairman of the Board, Meierovics Society for Progressive Development,
Latvia
10. Edita Maslauskaite, Vice-President, Lithuanian Free Market Institute, Lithuania
11. Jan Oravec, President, The F. A. Hayek Foundation, Slovakia
12. Igor Ostrowski, Chairman of the Supervisory Board of the Projekt Polska Foundation, Poland
13. Matus Posvanc, Executive Director, The F. A. Hayek Foundation, Slovakia
14. Ales Rod, Analyst, Liberal Institute, Czech Republic
15. Zilvinas Silenas, Senior Policy Analyst, Lithuanian Free Market Institute, Lithuania
16. Jiri Schwarz, President, Liberal Institute, Czech Republic
17. Csaba Toth, Director of Strategy, Republikon Institute, Hungary
18. Ruta Vainiene, President, Lithuanian Free Market Institute, Lithuania

Treść listu

„Resolution of Liberal Think Tanks of Central and Eastern Europe to Guy Verhofstadt, Leader of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe in the European Parliament”

 

Koło Warszawa wybrało nowe Władze.

Przewodniczącym został Michał Żakowski, któremu serdecznie gratulujemy.

Do zarządy koła weszli:

Magda Oleś – Wiceprzewodnicząca

Bartłomiej Broda – Wiceprzewodniczący

Przemysław Kozłowski – Skarbnik

Paula Langnerowicz – Sekretarz

W skład komisji rewizyjnej weszli:

Janka Jędrzejewska

Kalina Lewandowska

Wojciech Białożyt

Kołu życzymy samych sukcesów w nowej kadencji!
szota.biz  ★