dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Projekt: Polska Poznań ma przyjemność zaprosić na debatę

Liberalizm a wojna

Dlaczego, kiedy i jak współczesne liberalne demokracje biorą udział w wojnie i jakie są tego konsekwencje?

Poznań, 24.10.2011, godz. 15.00 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89a, Poznań

Debata odbędzie się przy współpracy Zakładu Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz European Liberal Forum.

Zaproszenie przyjęli:

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski– kierownik zakładu studiów strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, współczesnych konfliktów zbrojnych, terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych.

gen. broni Lech Konopka– Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP, były Szef Sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

płk. Piotr Łukasiewicz– pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Afganistanu.

dr hab. Anna Potyrała– Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk  Politycznych i Dziennikarstwa UAM- ekspert w dziedzinie prawa konfliktów zbrojnych oraz międzynarodowego prawa humanitarnego

dr Joanna Dobrowolska-Polak– Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu- ekspert w dziedzinie współczesnych konfliktów zbrojnych, operacji humanitarnych oraz międzynarodowej ochrony praw człowieka.

 

Spotkanie poprowadzi: mgr Rafał Wiśniewski, doktorant Zakład Studiów Strategicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Serdecznie zapraszamy!

 

Liberalizm i wojna

Wrzesień w projekcie Medialab Warszawa to z jednej strony współpraca przy Sharism Makerlab, a z drugiej przygotowania do jesiennych warsztatów.

Sharism Makerlab odbył się podczas Creative Commons Summit. To dwudniowe spotkanie animatorów, programistów i aktywistów technologicznych z Niemiec, Hiszpanii, Stanów i Polski pozwoliło na ciekawą współpracę, wymianę doświadczeń a przede wszystkim na nawiązanie nowych kontaktów, które pozwolą na realizację dalszych działań.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w warszatach!

Więcej informacji tutaj

Warsztaty Medialab Warszawa – w październiku spotykamy się w Domu Funkcjonalnym, gdzie opracujemy model dla oddolnego archiwum i spróbujemy się przyjrzeć Saskiej Kępie z trochę innej perspektywy. Ostatnim spotkaniem medialabowym będą warsztaty Open Street Map na które zapraszamy w dniach 15-16 października. Można się jeszcze zgłaszać!

Chętni niech piszą na adres agata@labkit.pl

A o warsztatach więcej na stronie Centrum Cyfrowegolabkit.pl.

Dnia 6. października 2011 w Zielonej Górze odbyła się debata kandydatek do parlamentu „Jestem kobietą. Czy mam prawa?” zorganizowana przez Paulinę Berę w ramach kampanii pro frekwencyjnej „Kobiety na wybory!”

W debacie udział wzięły kandydatki: Jolanta Danielak – Sojusz Lewicy Demokratycznej, Katarzyna Bienias – Ruch Palikota oraz Anna Chinalska – Polskie Stronnictwo Ludowe.

Pełna relacja z debaty jest dostępna tutaj

 

Szanowni Członkowie Projektu: Polska

zapraszamy Was serdecznie na Radę Stowarzyszenia, która odbędzie się w Warszawie 22-23 października 2011.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 9.10. 2011 na adres jgrabarczyk@projektpolska.pl

 

Dzisiaj upływa termin składania wniosków o DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW w miejscu czasowego pobytu (w Polsce). Pisemny wniosek należy złożyć do właściwego urzędu gminy.

Wniosek powinien zawierać:
imiona i nazwisko
datę urodzenia
numer PESEL
miejsce zameldowania

Więcej informacji na stronie kobietynawybory.pl

powiedz Nam o tym!
i wypelnij ankiete
szota.biz  ★