dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Stowarzyszenie Projekt: Polska serdecznie zaprasza na debatę, która odbędzie się w ramach kampanii profrekwencyjnej “Masz głos, masz wybór”.

Debata będzie miała miejsce we wtorek, 4 października, o godzinie 18:00 w Infopunkcie Nadodrze Łokietka 5.

Celem debaty jest zgromadzenie liderek wszystkich list wyborczych, aby dyskutować o aktywności płci pięknej, jej roli w dialogu publicznym, sposobach na aktywizację, a także trudnościach, jakie napotykają kobiety w polityce. Dotkniemy również tematyki niskiej frekwencji wśród kobiet, przekonując do czynnego udziału w wyborach jako pierwszego stadium aktywności społeczno-politycznej.

Zapraszamy do aktywnego udziału!

więcej informacji na Facebooku

W najnowszym numerze Polityki ukazał się tekst pt: ” Pokolenie pokorowców”. Zachęcamy do lektury!

 

W ramach projektu „Zakładajcie Komitety” we współpracy z Kołem Naukowy „Teatr i Polityka” została wystawiony w Teatrze Polskim sztuka zawierająca „…pornograficzne obrzydliwości, na jakie może zdobyć się tylko człowiek tkwiący w zgniliźnie rynsztoku, człowiek o moralności alfonsa”

Odbywająca się 23 września premiera oraz dwa kolejne spektakle „Cichych i gęgaczy” Janusza Szpotańskiego, wypełniły widownię Teatru Polskiego. Co więcej, przedstawienie reżyserowane przez Daniela Przastka spotkało się z przychylnymi recenzjami  wśród ludzi o różnych poglądach politycznych.

link do artykułu

Powyższa opinia w swym wyrazie politycznym pewnie niezasłużona, ale jednak miła.

 

25 września 2011 r. w Szkle Kontaktowym pojawił się materiał o kampanii profrekwencyjnej „Kobiety na wybory”.

Materiał znajduje się na stronie Szkła Kontaktowego – TVN24

 

OPIF już za nami, nadszedł więc czas na podsumowanie. Nasze tegoroczne stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Bez względu na wiek, każdy mógł znaleźć na nim coś dla siebie. Poczynając od najmłodszych, którzy mieli do dyspozycji farby i całą ściankę namiotu do pomalowania barwami wolności, na najstarszych skończywszy. Oprócz ogólnej promocji fundacji i stowarzyszenia, skupiliśmy się również na rozpowszechnianiu informacji o naszych głównych projektach. Przeprowadziliśmy między innymi konkurs wiedzy o Rynku Wewnętrznym, który polegał na quizie ułożonym na podstawie e-learningu z „Unii bez barier”. Uwagę do naszego stoiska przykuwała też zrobiona przez nas galeria koszulek ‘projektowych’. Niekiedy można było nawet wygrać jedną z nich. Wystarczyło jedynie udzielić do kamery błyskotliwej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto zakładać komitety?”. W związku z naszym zaangażowaniem w kampanię pro frekwencyjną, nagrywaliśmy też filmiki z udziałem ‘ofipowiczów’ zachęcających kobiety do pójścia na głosowanie. Reasumując, pracy nam nie brakowało, ale ciągle nam mało! Może w przyszłym roku uda nam się powiększyć nasze stoisko do wielkości dwóch namiotów?

Przedstawiamy trzeci i ostatni piksel promujący kampanię pro frekwencyjną ‚Kobiety na wybory!’. Pamiętaj, że każdy głos jest bardzo ważny.  Pobierz piksela i wstaw go na swoją stronę. Pokaż, że idziesz na wybory. Pokaż, że warto.

Zapraszamy również do odwiedzenia funpage koalicji ‚Masz Głos, Masz Wybór’ na facebooku, na którym właśnie ruszył konkurs! Do wygrania spotkanie z Pierwszą Damą. Bez względu na płeć, zachęcamy wszystkie Panie i wszystkich Panów do wzięcia udziału i zdobycia nagrody. Taka szansa może się już nie powtórzyć!

Koalicja profrekwencyjna zabiega także o zmiany w prawie wyborczym, które mają ułatwić obywatelom udział w głosowaniu. Dzięki jej staraniom udało się wprowadzić do prawa wyborczego procedurę głosowania przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne dla Polaków za granicą, ujednolicenie godzin otwarcia lokali wyborczych (7-21).

Poradnik Wyborczy oraz Kalendarz wyborczy można znaleźć poniżej.

Poradnik Wyborczy

Kalendarz Wyborczy

 

2 października w Krakowie odbędzie się Forum Rynku Jednolitego.

W trakcie trwania Forum zostaną wręczone nagrody dla laureatów projektu Unia bez barier.

Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) stanowi część Aktu o jednolitym rynku i będzie regularnie gromadzić uczestników jednolitego rynku, takich jak przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe oraz reprezentujące obywateli, przedstawicieli rożnych szczebli władzy publicznej oraz parlamentów. Będzie okazją do analizy sytuacji na jednolitym rynku, analizy wdrażania i stosowania dyrektyw, oraz do wymiany dobrych praktyk. Forum przyczyni się do oceny polityk i weźmie udział w monitorowaniu realizacji Aktu o jednolitym rynku oraz pomoże w oszacowaniu jego skutków w terenie.

EU institutions

Zorganizowane wspólnie przez: Parlament Europejski, polski rząd, (który sprawuje Prezydencję w Radzie Ministrów UE w drugiej połowie 2011) oraz  Komisję Europejską, tegoroczne Forum odbędzie się w Krakowie od 2-4 października 2011 r. Komisję Europejską będzie reprezentował Michel Barnier (Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług) i  John Dalli (Komisarz ds. Zdrowia i Polityki Konsumenta).

Oczekuje się, że konferencja zgromadzi ponad 1000 obywateli, przedsiębiorstw, konsumentów, przedstawicieli państw członkowskich (w tym władz regionalnych i lokalnych), parlamentów krajowych i instytucji europejskich, dziennikarzy oraz innych zainteresowanych stron. Zachęcamy wszystkich uczestników do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem jednolitego rynku. Dwudniowe forum będzie pierwszą z cyklu konferencji, które odbędą się w nadchodzących latach. Będzie stanowiło rozpoczęcie debaty miedzy instytucjami europejskimi i zainteresowanymi stronami na temat rozwoju jednolitego rynku.

 

 

 

program forum

 

Apelujemy do prezydenta w sprawie kontrowersyjnych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sejm przyjął – głosami PO i PSL poprawkę (art. 5 ust. 1a) do projektu ustawy o dostępie do informacji publicznej, która przewiduje istotne ograniczenie w dostępie m.in. do dokumentów związanych z negocjacjami międzynarodowymi, procesami komercjalizacji i prywatyzacji mienia państwowego i negocjacjami handlowymi. Dlatego wraz z kilkoma innymi organizacjami, wystosowaliśmy apel do Prezydenta – jako „ostatniej instancji” w procesie legislacyjnym, która może wpłynąć na treść ustawy. Domagamy się skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego oraz skorzystania przez Prezydenta z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej w zakresie usunięcia art. 5 ust. 1a i przywrócenia nadzoru sądów powszechnych nad procesem udostępniania danych publicznych.

 

Poniżej treść listu:

Warszawa, dnia  21 września 2011 roku

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z projektem nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) implementującej dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 17 listopada 2003 r. pragniemy wyrazić zadowolenie z faktu stworzenia tej ważnej i potrzebnej regulacji; jednocześnie chcemy dać wyraz zaniepokojeniu ostatecznym kształtem ustawy, która zawiera zapisy sprzeczne z konstytucyjnymi i międzynarodowymi gwarancjami dostępu do informacji publicznej, w szczególności związane z kontrowersyjnym art. 5 ust. 1a. Poważne zastrzeżenia budzi też tryb wprowadzenia powyższej poprawki do projektu.

Wdrożenie tej dyrektywy jest konieczne, a sposób tego wdrożenia poprzez nowelizację ustawy – w szczególności wprowadzenie wysokich standardów wtórnego wykorzystania informacji publicznej – uważamy za wspólny sukces rządu i strony społecznej. Wprowadzenie do ustawy zasady bezwarunkowego wykorzystania informacji publicznej ma wielkie znaczenie nie tylko dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, lecz także dla zwiększenia transparentności życia publicznego. W ten sposób Polska dołącza do nielicznej grupy państw wyznaczających standardy w zakresie otwartości władzy publicznej i budowania społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.

Problemy udostępniania informacji publicznej w Polsce wynikają nie tylko z zapisów ustawy, lecz także z braku kultury informowania obywateli o sprawach publicznych. Uważamy, że należy w systemowy sposób zmierzyć z tym problem poprzez stworzenie warunków instytucjonalnych dla polepszenia dostępności informacji publicznej. Takim krokiem byłoby utworzenie niezależnego organu inspekcyjnego, który mógłby nadzorować to, jak dostęp do informacji jest realizowany.

Zamiast podjęcia wysiłku stworzenia dobrze funkcjonującego obiegu informacji publicznej, przy okazji nowelizacji ustawy wprowadzono do niej zmiany, które są wątpliwe i dyskusyjne (np. pozbawienie sądów powszechnych kompetencji do rozstrzygania niektórych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej).

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, uwzględniając zastrzeżenia organizacji pozarządowych, wypracował projekt Ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej i niektórych innych ustaw, odpowiadający konstytucyjnym i międzynarodowym gwarancjom dostępu do informacji publicznej (druk sejmowy nr 4555-A). Ustawa ta jest potrzebna i bazuje na solidnych przesłankach.

Mimo negatywnej rekomendacji sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk sejmowy nr 4678) Sejm przyjął poprawkę  Senatu z dnia 14 września 2011 r. (druk sejmowy nr 4673). Poprawką tą w kontrowersyjny sposób wprowadzono do przedmiotowej ustawy zmianę, której skutkiem będzie ograniczenie prawa do informacji ze względu na „ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa”. Zasadne interesy państwa i społeczeństwa mogą być chronione w inny sposób. Jeśli ustawa o informacjach niejawnych reguluje je w sposób ułomny, to należy znowelizować tę ustawę.

W nawiązaniu do wystąpienia Pana Prezydenta w dniu 20 września 2011 roku, w którym wskazał Pan możliwe kierunki działania, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o:

  • niewetowanie całości nowelizacji ustawy, którą uważamy za potrzebną i ważną dla przyszłości informacji publicznej w Polsce;
  • skierowanie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ust. 1a tej Ustawy, a w razie orzeczenia o jej niezgodności z Konstytucją o podpisanie jej z pominięciem zakwestionowanych przepisów na podstawie art. 122 ust. 4;
  • w razie odrzucenia całości ustawy przez Trybunał Konstytucyjny, ponowne wniesienie projektu tej nowelizacji przez Pana Prezydenta z wyłączeniem kontrowersyjnych przepisów

Niezależnie od wyroku Trybunału Konstytucyjnego apelujemy też do Pana Prezydenta o skorzystanie z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej w zakresie usunięcia art. 5 ust. 1a i przywrócenia nadzoru sądów powszechnych nad procesem udostępniania danych publicznych.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska
Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon
Wiktor Jędrzejewski, Stowarzyszenie Projekt: Polska
Michał Woźniak, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Marcin Cieślak, Internet Society Poland

 

W ostatni weekend (16-18 września) Centrum Cyfrowe organizowało
międzynarodowy zjazd Creative Commons. Po 37 miesiącach przerwy
podczas CC Global Summit spotkali się przedstawiciele amerykańskiej
centrali oraz ponad 80 państw, w których działają zespoły CC.
Zjazd był dla nas wielkim wyzwaniem organizacyjnym, ale z
przyjemnością chwalimy się, że właściwie wszystko się udało! Po
zakończonym zjeździe otrzymaliśmy mnóstwo podziękowań i gratulacji od
szefostwa CC w Stanach a także od uczestników z całego świata.

Przez trzy dni podczas sesji tematycznych dot. prawa, otwartych
zasobów edukacyjnych, nauki i badań, strategii, społeczności, kultury,
informacji publicznej oraz sesji otwartych „unconference” ponad 300
osób związanych z CC lub zajmujących się otwartością dyskutowało o
roli i przyszłości wolnych licencji. Summit był też ważnym spotkaniem
ze względu na społeczność CC, która nie ma okazji do częstych spotkań
międzynarodowych. Z wielu sesji dostępne są już prezentacje
prelegentów w serwisie SlideShare, niebawem też będziemy publikować
nagrania wideo z sesji plenarnych. Warto prześledzić również tag
#ccsummit na twitterze.

W ramach zjazdu obywały się również wydarzenia kulturalne m.in.
koncerty zespołów Usta, Masala Sound System oraz Marcina Maseckiego.
Nagrania z koncertów i sesji już zaczęliśmy udostępniać na stronie
Creative Commons Polska (creativecommmons.pl).

Dzisiaj wystartowaliśmy w internecie z drugim pikselem stworzonym w ramach kampanii profrekwencyjnej ‚Kobiety na wybory!’ realizowanej przez koalicję organizacji pozarządowych ‚Masz Głos, Masz Wybór’. Tym razem naszym hasłem jest ‚Pokaż, że Polka potrafi!’ Przypominamy, że każdy z Was może włączyć się w działania mające na celu zwiększenie frekwencji podczas zbliżających się wyborów! Wystarczy podzielić się obrazkiem z innymi. Pobierz piksela!

 

Przed chwilą wystartowaliśmy w internecie z pierwszym z trzech pikseli – czyli zabawnych i mądrych obrazków zachęcających kobiety do głosowania. Został on stworzony w ramach kampanii ‚Kobiety na wybory!’ organizowanej przez koalicję organizacji pozarządowych ‚Masz Głos, Masz Wybór’ . Więcej informacji na temat prowadzonych przez nas działań znajdziesz w zakładce Kobiety na wybory! i na oficjalnej stronie koalicji.

Ty też możesz mieć mieć wpływ na zwiększenie frekwencji podczas zbliżających się wyborów poprzez promowanie powstałego piksela! Pobierz piksela

 

W czwartek, 8. września, podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy,
odbył się panel „Siła informacji: otwarte zasoby jako fundamenty
rozwoju cywilizacyjnego” zorganizowany przez Centrum Cyfrowe Projekt:
Polska. Panel cieszył się dosyć dużym zainteresowaniem uczestników
Forum, chociaż nie pomogła nam zmiana sali, która nastąpiła w
ostatniej chwili i zaskoczyła wszystkich.

Sama dyskusja była bardzo interesująca. Wstęp do panelu stanowiła
prezentacja Ministra Michała Boniego, który przedstawił koncepcję
rozwoju Polski cyfrowej zawartą w dokumencie „Polska 2030. Trzecia
fala nowoczesności”. Minister Boni przypomniał, że kiedy dyskutujemy o
internecie, to równocześnie rozmawiamy o wolności. Podkreślił, że
otwarte zasoby to ważny element budowy otwartego społeczeństwa.
Dyskutowany obecnie w Senacie projekt ustawy o dostępie do informacji
publicznej zakłada darmowy dostęp i możliwość ponownego wykorzystania
danych publicznych. Otwarte zasoby, zdaniem Michała Boniego, stanowią
znakomity impuls stymulujący przedsiębiorczość w dobie kryzysu.
Minister mówił również o konieczności zwiększenia stopnia otwartości
systemu edukacji – zaprezentował projekt elektroniczny podręcznik, w
którym cyfrowe treści edukacyjne będą dostępne w sposób otwarty i za
darmo. „Ta rewolucja wymaga jednak dobrego przygotowania nauczycieli,
dostępu do szybkiego internetu i odpowiedniego sprzętu” dodał
Minister.

Głos w dyskusji zabrał następnie Carl Christian-Buhr, członek gabinetu
Komisarz Neelie Kroes, który wyraźnie podkreślił, że działania Polski
na rzecz otwierania dostępu do zasobów publicznych powinny stanowić
wzór dla innych państw członkowskich. Pytanie jednak, jak udostępniać
dane, aby jednocześnie czynić je użytecznymi. Buhr zwrócił również
uwagę na potrzebę budowania konsensusu między głównymi
interesariuszami w sprawie sposobu udostępniania danych.

Andrij Szewczenko, przewodniczący Komisji ds. Wolności Słowa i
Informacji z Ukrainy zapowiedział gotowość Ukrainy do wkroczenia na
ścieżkę otwartości, którą przeciera Polska. Zdaniem Szewczenko
otwarcie dostępu do danych to także znakomite narzędzie, które służy
zmniejszeniu poziomu korupcji.

Temat podjął Giorgi Waszadze, wiceminister sprawiedliwości Gruzji,
który opowiedział o skuteczności otwartych metod rządenia w
rozwiązywaniu problemu korupcji, która zakorzeniła się w Gruzji w
czasach sowieckich. Nowe technologie i przejrzystość informacji
pozwoliły jednak na wyeliminowanie łapówkarstwa. Gruzja podejmuje
aktywne działania na polu cyfryzacji państwa. Wprowadzono darmowy
internet we wszystkich szkołach, program darmowych komputerów dla
uczniów. Cyfryzację rozpoczęto od poziomu urzędów, przez odważne
zmiany i inwestycje a następnie zachęcano do nowych technologii
obywateli. Dziś w Gruzji deklarację podatkową można złożyć tylko przez
internet.

 

Za nami kolejny miesiąc działań Projektu: Polska, to okazja do podsumowania działań  z ostatnich tygodni i do opowiedzenia , co nas czeka we wrześniu. Jesień zapowiada się wyjątkowo interesująco.

Już dziś możesz zapoznać się z sierpniowym newsletterem!

newsletter

 

W czwartek, 8. września, podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbył się panel “Siła informacji: otwarte zasoby jako fundamenty rozwoju cywilizacyjnego” zorganizowany przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Wstęp do dyskusji stanowiła prezentacja Ministra Michała Boniego, który przedstawił koncepcję rozwoju Polski cyfrowej zawartą w dokumencie „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”. Minister Boni przypomniał, że kiedy dyskutujemy o internecie, to równocześnie rozmawiamy o wolności. Podkreślił, że otwarte zasoby to ważny element budowy otwartego społeczeństwa. Dyskutowany obecnie w Senacie projekt ustawy o dostępie do informacji publicznej zakłada darmowy dostęp i możliwość ponownego wykorzystania danych publicznych. Otwarte zasoby, zdaniem Michała Boniego, stanowią znakomity impuls stymulujący przedsiębiorczość w dobie kryzysu. Minister mówił również o konieczności zwiększenia stopnia otwartości systemu edukacji – zaprezentował projekt elektroniczny podręcznik, w którym cyfrowe treści edukacyjne będą dostępne w sposób otwarty i za darmo. “Ta rewolucja wymaga jednak dobrego przygotowania nauczycieli, dostępu do szybkiego internetu i odpowiedniego sprzętu” dodał Minister.

Głos w dyskusji zabrał następnie Carl Christian-Buhr, członek gabinetu Komisarz Neelie Kroes, który wyraźnie podkreślił, że działania Polski na rzecz otwierania dostępu do zasobów publicznych powinny stanowić wzór dla innych państw członkowskich. Pytanie jednak, jak udostępniać dane, aby jednocześnie czynić je użytecznymi. Buhr zwrócił również uwagę na potrzebę budowania konsensusu między głównymi interesariuszami w sprawie sposobu udostępniania danych.

Andrij Szewczenko, przewodniczący Komisji ds. Wolności Słowa i Informacji z Ukrainy zapowiedział gotowość Ukrainy do wkroczenia na ścieżkę otwartości, którą przeciera Polska. Zdaniem Szewczenko otwarcie dostępu do danych to także znakomite narzędzie, które służy zmniejszeniu poziomu korupcji.

Temat podjął Giorgi Waszadze, wiceminister sprawiedliwości Gruzji, który opowiedział o skuteczności otwartych metod rządenia w rozwiązywaniu problemu korupcji, która zakorzeniła się w Gruzji w czasach sowieckich. Nowe technologie i przejrzystość informacji pozwoliły jednak na wyeliminowanie łapówkarstwa. Gruzja podejmuje aktywne działania na polu cyfryzacji państwa. Wprowadzono darmowy internet we wszystkich szkołach, program darmowych komputerów dla uczniów. Cyfryzację rozpoczęto od poziomu urzędów, przez odważne zmiany i inwestycje a następnie zachęcano do nowych technologii obywateli. Dziś w Gruzji deklarację podatkową można złożyć tylko przez internet.

 

Czy liberałowie mogą wierzyć w Boga? Czy liberałowie mogą wierzyć w Kościół? Czy katolicyzm ma wpływ na modernizację Polski? Jak uczynić Kościół bardziej przyjazn
ym dla ludzi wyznających wartości liberalne?

Stowarzyszenie Projekt: Polska, Centre for Liberal Studies, ELF zapraszają na debatę, w której dyskutować będziemy nad kwestią wzajemnych układów religii i ideologii liberalnej. 

W spotkaniu wezmą udział:

Dominika Kozłowska – redaktor naczelna miesięcznika „Znak”;
prof. Jan Hartman – wykładowca akademicki, filozof, bioetyk;
dr hab. Rafał Łętocha – religioznawca, wykładowca akademicki na UJ;
ks. Jacek Prusak – jezuita, publicysta, członek redakcji”Tygodnika Powszechnego”.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na organizowany przez w ramach  nas w ramach XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy, panel„Siła informacji: otwarte zasoby jako fundamenty rozwoju cywilizacyjnego”, który odbędzie się 
8 września o godz. 13.30 w Starym Domu Zdrojowym
.

Panel będzie poświęcony celom, wyzwaniom i zyskom wynikającym z otwierania zasobów publicznych.
W pierwszej części panelu gość specjalny Minister Michał Boni zaprezentuje koncepcję rozwoju Polski cyfrowej zawartą w dokumencie „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”.

W dyskusji udział wezmą również:

Igor Ostrowski, Doradca Premiera, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska;

Giorgi Waszadze – Wiceminister, Ministerstwo Sprawiedliwości, Gruzja;

Carl-Christian Buhr – Członek Gabinetu Komiszarz Neelie Kroes, Komisja Europejska, Belgia;

Andrij Szewczenko – Przewodniczący Komisji ds. Wolności Słowa i Informacji, Rada Najwyższa, Ukraina.

Panel poprowadzi Edwin Bendyk – Publicysta, tygodnik Polityka, Polska.

Informację prasową (PDF) można pobrać tutaj.

 

W dniach 10-17 września 2011 w Warszawie odbędzie się VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP). Składać się będzie ono z dwóch głównych części – konferencji oraz Tygodnia Obywatelskiego, którego jednym z istotniejszych elementów będzie Piknik Organizacji Pozarządowych, gdzie swoje stoisko przygotuje także Projekt:Polska.

Głównym celem Forum jest spotkanie organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich i osób w niezaangażowanych. OFIP ma służyć integracji środowiska oraz spotkaniu się i rozmowie o ważnych dla niego kwestiach. Ma być także okazją do dialogu, wymiany doświadczeń i refleksji na temat kształtu i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz miejsca i roli jaką powinni w nim pełnić świadomi i chcący się angażować obywatele

Podczas naszej obecności na Pikniku Organizacji Pozarządowych przedstawimy działalność Stowarzyszenia. Porozmawiamy o znoszeniu ograniczeń w Unii Europejskiej w ramach projektu „Unia bez barier”,  poprzez krótkie warsztaty, gry symulacyjne i nagrania video zastanowimy się nad wartością działań zespołowych nawiązując tym samym do historii Komitetu Obrony Robotników, a dzięki konkursowi fotograficznemu przekonamy się z czym kojarzy się Warszawiakom „wolność”.

 

W Zielonce pod Poznaniem trwa Akademia Liberalna realizowana przez koło Poznań Projektu: Polska.

Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów:

dr. Rafała Dobka – „Czym jest liberalim?” oraz „Liberalizm – teoria i praktyka”

prof. Ryszarda Cichowskiego ” Jak Polacy radzą sobie z liberalizmem?”

prof. Marka Ratajczaka ” Nurt liberalny w ekonomii: od fizjokratyzmu do konsensusu waszyngtońskiego”

 

fotorelacja

 

Poznańskie koło stowarzyszenia Projekt: Polska wraz Football Supporters Europe (www.footballsupporterseurope.org) oraz spółką PL. 2012 (www.2012.org.pl) organizuje w Poznaniu Ambasadę Kibiców. Stacjonarna Ambasada Kibiców to prowadzony przez wolontariuszy, otwarty punkt spotkań, wymiany i usług znajdujący się w  obiekcie, gdzie kibice piłkarscy lub goście turnieju piłki nożnej mogą uzyskać informacje i/lub pomoc. Jest miejscem, w którym kibice mogą uzyskać informacje na temat bazy noclegowej, oferty kulturalnej miasta, miejsc w których można obejrzeć mecze, a także otrzymać odpowiedzi na wszelkich wątpliwości i pytania związane z ich pobytem.

 

Informacje na temat udziału w wolontariacie można uzyskać pod adresem: kmaczka@projektpolska.pl

 

szota.biz  ★