dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Poznańskie koło Projektu: Polska wraz z Urzędem Miasta Poznania i Football Supporters Europe – oficjalnym partnerem UEFA organizuje w Poznaniu Ambasadę Kibiców.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej lub wziąć udział w właśnie rozpoczętej rekrutacji, to koniecznie zajrzyjcie na tą stronę.

Urząd Miasta Poznania

Braliśmy w niej aktywny udział. W trakcie dwudniowej konferencji uczestnicy rozmawiali o barierach i przyczynach, dla których lokalnie działające organizacje pozarządowe dość rzadko i w ograniczonym stopniu korzystają obecnie z nowych technologii, co potwierdza przeprowadzone niedawno na zlecenie
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przedsięwzięcie badawczo-analityczne: „Technologie dla trzeciego sektora/społeczności lokalnych”. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności była także pomysłodawcą konferencji poświęconej tej tematyce.

Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska 22 maja 2011, podczas obrad w Łodzi, przyjęła uchwałę rekomendującą Zarządowi poparcie dla „Paktu dla Kultury”.

Jak stwierdzono w treści uchwały:

Rada zauważa zgodność pomiędzy głównymi tezami zawartymi w „Pakcie” a wizją nowoczesnego państwa promowaną przez Stowarzyszenie Projekt: Polska. Rada postrzega dbałość o kulturę jako inwestycję w rozwój postaw obywatelskich społeczeństwa, budowanie więzi społecznych oraz ważny czynnik długofalowego wzrostu gospodarczego. Państwo nie tylko powinno wydawać środki publiczne na działalność kulturalną, ale także powinno dbać o efektywne wykorzystanie tych środków i rozwój prywatnych instytucji kultury oraz mecenatu prywatnego.

Ze względu na korzyści wynikające z uczestnictwa w kulturze dostęp do niej powinien być jak najszerszy. Ważne jest zatem umiejętne wykorzystanie nowych technologii: tworzenie powszechnego, bezpłatnego dostępu do kanonu polskiej sztuki (cyfryzacja zasobów) oraz do dzieł powstających przy wykorzystaniu środków publicznych, stworzenie nowych przepisów prawnych odpowiadających zmieniającej się sytuacji na rynku dostępu do kultury.

„Pakt dla kultury” jest dokumentem zawierającym główne tezy dotyczące kierunku rozwoju kultury w Polsce.Zainicjowany został przez ruch społeczny określający się mianem Obywateli Kultury, zaś 14 maja pod „Paktem” podpisał się Premier Donald Tusk.

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia podjął kroki zmierzające do realizacji postanowień uchwały.

treść uchwały

9 maja Fundacja Panoptykon i Stowarzyszenie Projekt: Polska wystąpiły do senatorów z apelem o nieprzyjmowanie ustawy o systemie informacji oświatowej, która 15 kwietnia br. roku została uchwalona przez Sejm. Zdaniem obu organizacji, wejście w życie ustawy w obecnym brzmieniu uderzy w prawo do prywatności polskich uczniów.

Ustawa przewiduje, że w nowym systemie gromadzony będzie niezwykle szeroki zakres informacji o każdym, poszczególnym uczniu. Dane te mają być zbierane na bieżąco przez cały okres edukacji od przedszkola aż po przyjęcie na studia.

Jako organizacja liberalna rozumiemy motywacja powstania i rozbudowy Systemu Informacji Oświatowej. Sposób pracy nad ustawą oraz zakres danych jakie według ustawy mają być przechowywane i przetwarzane budzi nasz niepokój i uważamy, że powinien stać się przedmiotem szerszej dyskusji.

pełna treść listu

 

Krakowskie koło stowarzyszenia Projekt: Polska przy współpracy z biurem Europoseł Róży Thun zorganizowało Dzień Europy. Wydarzenie promowało  Unię Europejską w kontekście zbliżającej się prezydencji Polski w Radzie UE. Impreza odbyła się na Małym Rynku w Krakowie – uczestnicy mogli spotkać się z przedstawicielami Stowarzyszenia, zapoznać się z naszą misją i zasadami działania, przyłączyć się do naszych projektów, w tym także do konkursu „Unia bez barier”. W roku 2010 punktem kulminacyjnym Dnia Europy było stworzenie „żywej flagi” Unii Europejskiej, która szczelnie zajęła powierzchnię między Ratuszem a Sukiennicami. W tym roku wspólnie ze zgromadzonym tłumem odśpiewaliśmy hymn Unii Europejskiej – Odę do radości.

8 maja 2011 we wrocławskich Tajnych Kompletach odbyła się debata: „Dlaczego Czesi mogą palić trawkę a my nie?”  Organizatorem spotkania było wrocławskie koło Stowarzyszenia Projekt: Polska przy współpracy European Liberal Forum i wsparciu finansowym Parlamentu Europejskiego. W dyskusji udział wzięli dr Piotr Grabowiec oraz Vaclav Nekvapil, moderatorem zaś był Leszek Budrewicz.

Przeczytaj relacje z debaty!

OTTO
szota.biz  ★