dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


W dniach 6-7 listopada w Warszawie odbył się II Kongres Stowarzyszenia Projekt: Polska. Towarzyszyła mu konferencja „Wolność jako wartość podstawowa”. 114 delegatów na Kongres, pochodzących z kół w całej Polsce, wybrało nowe władze krajowe Stowarzyszenia, podsumowało 2 lata działalności i wytyczyło kierunki rozwoju na przyszłość.

W dniach 6-7 listopada w Warszawie odbył się II Kongres Stowarzyszenia Projekt: Polska. Towarzyszyła mu konferencja „Wolność jako wartość podstawowa”. 114 delegatów na Kongres, pochodzących z kół w całej Polsce, wybrało nowe władze krajowe Stowarzyszenia, podsumowało 2 lata działalności i wytyczyło kierunki rozwoju na przyszłość.

W czasie Kongresu dokonano wyboru Przewodniczącego Stowarzyszenia – funkcja ta będzie pełniona przez drugą kadencję z rzędu przez Szymona Gutkowskiego. Delegaci wybrali także nową Radę Stowarzyszenia, liczącą 35
osób, nową Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
Nowo wybrana Rada Stowarzyszenia wybrała Zarząd Projektu: Polska, liczący 10 osób. Poszczególni jego członkowie odpowiadać będą za najistotniejsze obszary działania P:P.

W ramach konferencji „Wolność jako wartość podstawowa” odbyło się spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Rafałem Trzaskowskim, panel z udziałem Władysława Frasyniuka i Janusza Palikota, oraz spotkanie z Ministrem z Kancelarii Prezydenta Olgierdem Dziekońskim.

Kongres P:P można uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku, dotyczących środowisk liberalnych w Polsce.szota.biz  ★