dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


W dniach w dniach 21–23 maja 2010 r. w Warszawie, w Trybunale Konstytucyjnym oraz na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się Kongres „Wolność w Nowoczesnym Świecie”.

Kongres, zainicjowany przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, to spotkanie organizacji pozarządowych, świata akademickiego i mediów, poświęcone różnym aspektom wolności, zarówno odnoszącym się do polityki i ekonomii, jak i innych sfer życia – świata nowoczesnych mediów, funkcjonowania trzeciego sektora, wyboru gender, patriotyzmu i kultury.

Kongres ma stać się pomostem pomiędzy teorią i praktyką. Ramy intelektualne debaty zapewnią wykłady oraz dyskusje panelowe z udziałem cenionych autorytetów. Każdemu
z tematycznych wykładów towarzyszyć będą także sesje warsztatowe, na których powstaną zarysy konstruktywnych działań dla przyszłości. Pragniemy, aby w wyniku Kongresu powstała paleta projektów nadających tempo formowaniu się aktywnego i wykorzystującego
w pełni swoją wolność społeczeństwa. Gospodarzami warsztatów będą organizacje pozarządowe, które podejmą się realizacji stworzonych podczas Kongresu koncepcji.

Organizatorami Kongresu są: Projekt: Polska wraz z Fundacją Obywatelskiego Rozwoju (FOR) i Kulturą Liberalną, przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Naumanna na rzecz Wolności. Partnerem jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Kongres jest wydarzeniem otwartym – chętni do udziału mogą się rejestrować na stronie: www.czymjestwolnosc.pl
szota.biz  ★