dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Skupione w Inicjatywie Razem89 organizacje: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Projekt: Polska i Fundacja Nowe Media oraz Kancelaria Sejmu RP i Ministerstwo Edukacji Narodowej organizują w jubileuszowym dla polskiej samorządności roku 2010 XVI Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży poświęconą tematowi „Nasz Samorząd Uczniowski”.

Pełne wykorzystanie możliwości działania, jakie dobrze pracujący w szkole samorząd stwarza uczniom, jest najlepszą lekcją uczestnictwa, współdziałania, uczy korzystania z praw i podejmowania obowiązków przez przyszłych pełnoprawnych obywateli.

Nasz projekt ma upowszechnić wiedzę o prawach i obowiązkach samorządów uczniowskich, o podstawach prawnych ich działania, rozpocząć szeroką dyskusję o tym, co można zrobić, by samorządy działały coraz lepiej, by odnosiły się do realnych problemów i spraw uczniów i całej szkolnej społeczności.

W tym celu organizujemy XVI Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz towarzyszące jej warsztaty. Serdecznie zapraszamy 2-3 osobowe zespoły uczniów (współpracujące z nauczycielem) z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w tym projekcie.

Aby wziąć udział w XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży należy:

1. Najpóźniej do 1 kwietnia 2010 r. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie
2. Do 30 kwietnia 2010 r. zorganizować szkolną dyskusję o samorządności uczniowskiej
3. Do 30 kwietnia 2010 r. zamieścić relację z dyskusji ze zdjęciami na stronie

Zespoły, które zorganizują najlepsze dyskusje i najlepiej je udokumentują zostaną zaproszone do udziału w obradach XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji do XVI Sesji SDiM oraz liczne materiały pomocnicze można znaleźć na stronie
szota.biz  ★